Žebříček Coface CEE Top 500: Česko druhé nejsilnější a Škoda Auto druhý největší podnik

Žebříček Coface CEE Top 500: Česko druhé nejsilnější a Škoda Auto druhý největší podnik

Třináctá studie úvěrové pojišťovny Coface „CEE Top 500“ monitoruje největší středoevropské firmy. Poskytuje pohled na ekonomiku regionu v předchozím roce a ukazuje její možný budoucí směr. Studie prezentuje střední a východní Evropu jako ekonomicky prosperující region. Žebříček odráží stav 500 největších společností ve střední a východní Evropě podle jejich obratu.

Aktuální studie odráží pozici firem v novém pandemickém prostředí Covid-19 a také to, jak se této nové situaci přizpůsobily. „Ekonomiky zemí střední a východní Evropy se sice přizpůsobily novému pandemickému prostředí, ale pozitivní pohled na ně je však zpochybněn vývojem globálního a evropského hospodářství. V roce 2020 čelilo 500 největších podniků ve střední a východní Evropě poklesu tržeb. Tržby 500 největších společností se snížily o 3,3 % na 667 miliard eur. Průměrný obrat se snížil na 1 333 milionů eur oproti 1 378 milionům eur z roku 2019, což ukazuje dopad pandemie na region, ale na druhou stranu také jeho odolnost a růstový potenciál,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Polsko a Česko vedou v regionu střední a východní Evropy

„Regionu střední a východní Evropy dominují polské, české a maďarské firmy. V těchto prvních třech zemích, které zabodovaly v CEE TOP 500, totiž sídlí 61,2 % všech společností z tohoto žebříčku,“ uvedl Ján Čarný.

Polsko opět obsadilo i za rok 2020 první místo na stupních vítězů - polské společnosti tvoří 32,2 % všech společností v žebříčku CEE Top 500. Přestože pandemie měla na polské firmy dopad (v Top 500 je 161 polských firem – tedy o 2 méně než v roce 2019), jsou polské podniky s průměrným obratem 1,6 miliardy eur stále největší v regionu. Souhrnné tržby se navíc snížily o 0,1 % a v roce 2020 dosáhly 258,2 miliardy eur, zatímco čistý zisk klesl o 20,6 %. Polsko je ekonomicky nejrozmanitější zemí v regionu střední a východní Evropy, přičemž největším odvětvím je sektor chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu.

Na druhém místě se opět umístila Česká republika s 15,4 % všech společností v CEE TOP 500. V žebříčku je zastoupeno 77 českých subjektů s úhrnným obratem 102 miliard eur. „Ten však v průběhu roku 2020 výrazně poklesl, a to o 8,6 %, zatímco čistý zisk se propadl o 33,9 %. V České republice působí řada automobilek, které zůstávají pilířem průmyslu. Automobilový průmysl a doprava tak zůstává v žebříčku českých firem nejdominantnější, a to jak z hlediska obratu (34,8 %), tak z hlediska počtu firem (24,7 %). Souhrnný obrat tohoto odvětví činil 35,5 mld. eur, přičemž samotná Škoda Auto vytvořila téměř polovinu tohoto obratu (16,2 mld. eur, -8 %). Na druhém místě podle počtu podniků a jejich obratu se umístilo odvětví veřejných služeb, které dosáhlo 21,5 %, resp. 18,2 %,“ komentuje Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Třetí místo v žebříčku CEE TOP 500 patří Maďarsku (13,6 %), které zahrnuje 68 špičkových společností v celém regionu (o 5 méně než dříve). Obrat maďarských společností mírně poklesl o 1,1 %, ztráta čistého zisku však dosáhla 49,6 %. Nejsilnějším odvětvím je automobilový průmysl a doprava, které dominuje trhu jak obratem (22,7 %), tak počtem společností (23,5 %).

Vede PKN Orlen a Škoda Auto

První tři společnosti v žebříčku CEE Top 500 jsou „staří známi“ z předchozích ročníků. Na prvním místě zůstává bezkonkurenčně polská společnost PKN Orlen, jejíž obrat však poklesl o 23 %, zatímco v předchozím roce vzrostl o 1 %. Na 2. místě se umístila česká Škoda Auto. Díky nárůstu obratu se na 3. místo posunula polská společnost Jeronimo Martins Polska (původem portugalská obchodní skupina, která v Polsku vlastní například významný maloobchodní řetězec Biedronka).

Většina společností v první desítce zaznamenala v krizovém roce 2020 nižší obrat než v roce předchozím. Pouze dva subjekty (Jeronimo Martins a PGE) dokázaly zvýšit své tržby o 10 %, resp. 22 %.

Dopad pandemie sice přinesl úlevu na napjatém trhu práce, ukázalo se však, že byla dočasná. „Opět se ukázalo, že v regionu střední a východní Evropy je obtížné získat kvalifikované zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců se v roce 2020 snížil jen nepatrně o 1,0 %," uvedl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Tři největší odvětví vytvářejí téměř 54 % celkového obratu

Tři největší odvětví stále vedou a generují téměř 54 % všech příjmů firem, zahrnutých v CEE Top 500. Letos se na prvním místě umístilo odvětví chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu, které je v žebříčku CEE Top 500 tradičně největší. Navzdory poklesu obratu se stalo největším odvětvím s úhrnnými tržbami 133,9 miliardy eur v roce 2020 a 89 společnostmi (17,8 %) z toho odvětví v přehledu CEE Top 500. Zároveň sektor zaznamenal největší pokles počtu podniků v žebříčku, když se během jediného roku snížil o 8 společností. Pokles tržeb společností z toho odvětví (-16,6 %) byl mírnější než propad čistých zisků (-60,6 %).

Na druhém místě je automobilový průmysl a doprava s 84 podniky v CEE Top 500 (16,8 %, tj. o 5 méně než dříve). Tržby automobilových a dopravních společností se snížily (-9,7 %), zatímco čistý zisk klesl ještě výrazněji (-61,3 %). V důsledku omezení Covid-19 a zejména nedostatku polovodičů se celosvětově snížil prodej nových vozidel o 13,8 %, přičemž v Evropě byl citelný propad o 20,2 %. Přesto zůstává automobilový průmysl v regionu střední a východní Evropy konkurenceschopný a díky různým investicím z předchozích let byl již v dobré pozici.

Na třetím místě se umístil nespecializovaný sektor, který reprezentovalo 70 společností (o 3 méně než v předchozím roce). Největší podíl (35,7 %) má Polsko, největší spotřebitelský trh v regionu střední a východní Evropy, a z Polska jsou také největší hráči: maloobchodní prodejce Jeronimo Martins Polska a Eurocash.

Podle Jána Čarného: „K růstu v regionu střední a východní Evropy přispěla spotřeba domácností, která se ve druhé polovině roku 2020 začala díky dobré kondici trhů práce zotavovat. Rychle se vrátily rostoucí mzdy zaměstnanců a nedostatek pracovních sil, což vyvolalo tlak na marže. Přesto se obrat největších podniků v odvětví zvýšil na 102 mld. eur (+9,6 %; nejvyšší nárůst mezi všemi odvětvími) a společnosti dokázaly zaznamenat i vyšší čistý zisk, byť relativně mírný (+2,7 %)."

Zdroj informací

COFACE a NejBusiness.cz

Datum

22. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1741 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál