Ostrava hledá investory pro tři rozvojové plochy

Ostrava hledá investory pro tři rozvojové plochy

Zastupitelstvo města Ostravy v posledních měsících rozhodlo o záměru prodat několik nemovitostí na území svého centra a v městském obvodu Ostrava-Jih. Aktuálně mohou investoři reagovat na tři záměry města k prodeji ploch. Rezidence Stodolní představuje nevyužívanou zastavěnou plochu v atraktivní lokalitě historického centra, která má velký potenciál dalšího rozvoje. Další dvě plochy se nacházejí na území městského obvodu Ostrava-Jih a cílem jejich prodeje je výstavba objektu nebo objektů občanské vybavenosti, v případě pozemků na ulici Plzeňská, a výstavba objektu k volnočasovým aktivitám v případě lokality na ulici Svazácká.

„Město svou rozlohou zaujímá plochu, kde by mohl žít až jeden milion obyvatel. Rozvolněná zástavba, množství proluk, periferních míst a bariér však představují hlavní problém při jeho rozvoji. Mezi cíle města v souladu se Strategickým plánem patří tyto bariéry eliminovat, proluky zastavovat a město tak přirozeně rozvíjet. Klíčová je pro nás vždy celková smysluplnost záměru investora a synergie záměru s okolím,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Dle podmínek jednotlivých záměrů je každý zájemce povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků, včetně specifikace účelu stavby, popis záměru z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, jeho vhodnosti z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení a také termín dokončení výstavby. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka. Investor musí dodržet regulační podmínky, které zpracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

K jednotlivým výzvám detailněji následně. První z nabízených pozemků je „Rezidence Stodolní,“ komplex nemovitostí o celkové výměře 3 747 m2 v centru města mezi ulicemi Porážkova, Stodolní a Masná. Komplex nemovitostí se nachází v jádrovém území města, v městské památkové zóně. Celou oblast město postupně rekonstruuje a dostavuje s cílem vytvoření nové funkční čtvrti, nabízející kromě samotného prostředí dominantní galerie současného umění, multifunkční prostředí administrativy, služeb a bydlení. V bezprostřední blízkosti se tak nachází například lokalita městských Jatek, které procházejí v současné době rekonstrukcí a komplex obklopuje ulice Masná, jež bude postupně doplněna o linii bytových domů. První z nich – Rezidence Janáčkova – již byl v červnu tohoto roku dokončen. Cílem města je prodat nemovitosti jako celek. Záměr je zveřejněn na úřední desce města pod č.1183/2021 a na webu pozemky.ostrava.cz. Nabídky zájemců musí být doručeny písemnou formou nejpozději do 30. listopadu 2021.

Dvě další lokality patří k území městského obvodu Ostrava-Jih, návrh prodeje v obou případech inicioval městský obvod Ostrava-Jih v návaznosti na strategický plán a rozvoj obvodu. Záměr prodeje pozemku na ulici Svazácká v blízkosti vodního areálu Ostrava-Jih byl schválen na zářijovém zastupitelstvu města. „Účelem odkoupení by měla být výstavba objektu k volnočasovým aktivitám (sportovní hala, tělocvična, aquacentrum, plavecký bazén, saunový svět, volnočasové aktivity). Věřím, že některý z investorů předloží skvělý návrh, díky kterému prostor ožije a bude činit obyvatelům i návštěvníkům Jihu radost,“ uvedl starosta Martin Bednář. Obvod v tomto případě plánuje nabízet pozemek tak dlouho, než najde investora, který předloží nejvhodnější architektonický návrh. Podrobnosti k záměru prodeje jsou uvedeny na úřední desce pod číslem 1221/2021, termín pro podání nabídek je do 12 hodin dne 30. listopadu 2021.

Záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy také na nevyužívané území o velikosti zhruba 10 000 metrů čtverečních na ulici Plzeňská. Jedná o významné veřejné prostranství, na které jsou navázány důležité městské funkce. Cílem záměru je najít smysluplné využití pro poměrně velké, nicméně nevyužívané území v centru obvodu. Tomu v současnosti dominuje poškozený Památník budování socialismu/Komunisté z roku 1977. V tomto případě bude město nabízet pozemek tak dlouho, než najde investora, který předloží zajímavý, lokálně vhodný, architektonický návrh. Podrobnosti k nabídce prodeje najdou zájemci na webu pozemky.ostrava.cz.

Zdroj informací

Statutární město Ostrava a NejBusiness.cz

Datum

20. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.637 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál