Xerox se zavázal k vytváření udržitelné budoucnosti

Xerox se zavázal k vytváření udržitelné budoucnosti

Xerox je jednou ze společností, která získala pečeť Terra Carta pro rok 2021. Ocenění je udělováno globálním firmám ze soukromého sektoru, které jsou hnací silou inovací ve svých odvětvích a zavazují se podnikat udržitelně a v souladu s vizemi plánu obnovy pro přírodu, společnost a planetu, který Terra Carta představila v lednu 2021. Inaugurační pečeť Terra Carta představil princ Charles z Walesu prostřednictvím své Iniciativy pro udržitelnost trhů (SMI).

„Pečeť Terra Carta je udělována těm organizacím, které se vážně zavázaly usilovat o mnohem udržitelnější budoucnost, v jejímž centru stojí příroda, lidé a planeta. Chceme-li zachovat planetu pro naše děti a vnoučata, musíme všichni učinit změny. A tyto společnosti se zavázaly, že nám to všem usnadní,” uvedla Jeho královská Výsost princ Charles z Walesu.

Pečeť, kterou navrhl Sir Jony Ive, ztělesňuje vize a cíle iniciativy Terra Carta – plánu obnovy přírody, společnosti a planety. Ocenění bylo uděleno společnostem, které zaujímají vedoucí postavení ve svém odvětví a zároveň disponují promyšlenými, daty podloženými, plány přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 2050 nebo dříve.

„Rádi bychom poděkovali Jeho královské Výsosti za to, že stál u zrodu prvního ročníku Terra Carta a je nám ctí, že se nám dostalo tohoto uznání. Ve společnosti Xerox již dlouho věříme, že podniky, jako je ten náš, hrají zásadní roli v ochraně zdraví planety a zároveň se podílí na vytváření lepší budoucnosti pro všechny. Požadavky Terra Carta dokonce překračujeme, jelikož jsme se sami zavázali být uhlíkově neutrální už do roku 2040, tedy o deset let dříve. Jsme hrdí na to, že jsme průkopníkem udržitelných inovací. Tím pomáháme řešit některé z největších světových výzev,” řekl John Visentin, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Xerox.

Vzhledem k tomu, že změna klimatu je jedním z rozhodujících témat současnosti, společnost Xerox letos urychlila svůj cíl dosáhnout uhlíkové neutrality o 10 let a stanovila si závazný termín na rok 2040, jak uvádí ve své zprávě o společenské odpovědnosti firem za rok 2021. Plán společnosti Xerox na dosažení uhlíkové neutrality byl poprvé publikován právě v této zprávě. Plán se zaměřuje zejména na zlepšování procesů a energetické účinnosti, stejně jako na navrhování produktů šetrných k životnímu prostředí a čistých technologií. Společnost Xerox připravila report o společenské odpovědnosti za rok 2021 v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI) a cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

Xerox

Již více než 100 let společnost Xerox mění svět práce. Využili jsme své přední pozice v oblasti kancelářských a produkčních tiskových technologií a rozšířili jsme svou působnost o software a služby, které lidem trvale umožňují pracovat efektivněji. Naše diferencovaná podniková řešení a finanční služby jsou navrženy tak, aby klientům umožnily lepší každodenní práci – bez ohledu na to, kde se tato práce vykonává – od kanceláří až po průmyslové provozy. Vědci a inženýři společnosti Xerox navazují na naši inovátorskou tradici převratnými technologiemi v oblasti digitální transformace, rozšířené reality, robotické automatizace procesů, aditivní výroby, průmyslového internetu věcí a čistých technologií.

Zdroj informací

Xerox a NejBusiness.cz

Datum

13. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.051 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál