MMR pomáhá chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí i majetek

MMR pomáhá chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí i majetek

Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, si mohli dobrovolní hasiči z Lázní Bohdaneč na Pardubicku koupit za více než 6,5 milionu korun novou velkokapacitní požární cisternu značky Tatra, model T815. Nové vybavení tak pomůže k ještě lepšímu zabezpečení ochrany životů a majetku obyvatel a pro záchranné práce při mimořádných událostech a krizových situacích.

„Město Lázně Bohdaneč spadá do území, které se potýká se zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Právě na tyto velmi potřebné oblasti pravidelně cílí i IROP. V příštím programovém období proto bude pro složky integrovaného záchranného systému uvolněna částka 9,4 miliardy korun,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dobrovolní hasiči z Lázní Bohdaneč používali 42 let starou cisternovou hasičskou stříkačku, která už byla zcela nevyhovující. Takovéto technické vybavení omezovalo a snižovalo efektivitu zásahu a nevytvářelo dostatečnou a technicky vyspělou základnu pro další rozvoj jednotky samotné, i jako složky integrovaného záchranného systému (IZS). Nové moderní vybavení přispělo k vyšší připravenosti a efektivnosti jednotky dobrovolných hasičů. Cisternová stříkačka je využívána nejen k hašení, ale také k zajišťování požární vody k hašení, nouzovému zásobování užitkovou vodou nebo k pomoci objektům kritické infrastruktury s výpadky elektrické energie a chlazení vodou.

Podpora techniky pro IZS v IROP 2014-2020

IROP podpořil ve dvou výzvách zaměřených na obnovu a modernizaci techniky integrovaného záchranného systému celkem 329 projektů za více než 1,8 miliardy korun. Jednalo se hlavně o nákupy velkoobjemových hasících cisteren a dopravních automobilů sloužících jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí. Souhrnně již bylo pořízeno 631 setů nové techniky a věcných prostředků složek IZS.

Celkově IROP podpořil v oblasti IZS 557 projektů za 6,2 miliardy korun, a to včetně dodatečných finančních prostředků z REACT-EU v souvislosti s pandemií Covid-19. Kromě techniky a věcných prostředků šly finance na modernizaci a budování stanic, výjezdových základen a vzdělávacích středisek integrovaného záchranného systému.

Podpora IZS v IROP 2021-2027

Pro nové programové období 2021-2027 IROP počítá s podporou pro hasiče, policisty a záchranáře s částkou kolem 9,4 miliardy korun. Finanční prostředky budou určeny k posílení systému ochrany obyvatelstva, který bude adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu. Podpora bude určena např. na materiálně-technické vybavení složek IZS, výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek, modernizaci jednotného systému varování obyvatelstva, výstavbu a modernizaci strategicky významných systémů základních složek IZS. Program IROP 2021-2027 nyní prochází připomínkovacím procesem s Evropskou komisí, konkrétní parametry podpory a harmonogram výzev budou známy na jaře 2022.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

10. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7414 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál