SSI Group: 70 % pracovních úrazů elektrickým proudem vzniká nesprávným používáním a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči

SSI Group: 70 % pracovních úrazů elektrickým proudem vzniká nesprávným používáním a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči

Více než dvě třetiny pracovních úrazů elektrickým proudem vzniká v pásmu nízkého a středního napětí tzn. 220-400 V. Děje se tak často kvůli nesprávnému používání a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči. Přibližně 7 % z těchto úrazů pak končí smrtí. Úrazy elektrickým proudem tak nejsou pouze doménou průmyslových odvětví, nevyhnou se totiž ani kancelářským pracovištím.

„Elementární zásadou je, vyhýbat se při práci na elektrickém zařízení činnostem, pro které nemá pracovník dostatečnou kvalifikaci a školení. Než začnete pracovat na jakémkoliv elektrickém zařízení, nejdříve zkontrolujte, zda je v řádném, nepoškozeném a funkčním stavu. Dále nezasahujte do elektrického zařízení, neopravujte jej, neodstraňujte kryty ani záslepky a nedotýkejte se živých částí,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

Je také nutné nepoužívat elektrické spotřebiče, máte-li mokré ruce. Také striktně dodržovat manuály, návody, instrukce, místní provozní předpisy a jiné bezpečnostní pokyny a příkazy nadřízených k provozování jakéhokoliv elektrického zařízení. Návod k použití musí být k dispozici pro každé elektrické zařízení a zaměstnanci s ním musí být seznámeni.

„Při osazování svítidel žárovkami, zářivkami nebo výbojkami používejte pouze doporučené typy v provedení o předepsaném nebo nižším výkonu. Nikdy se nepřibližujte, ani se nedotýkejte přetržených nebo spadlých kabelů elektrického vedení. Často podceňovaným faktem a příčinou mnoha nehod je, že si zaměstnanci na pracoviště přinášejí vlastní elektrické spotřebiče. Toto by měl zaměstnavatel, respektive odpovědný pracovník, pečlivě kontrolovat,“ upozorňuje Jiří Kuryviál z SSI Group.

Při používání spotřebičů a zařízení je také nutné používat výhradně prověřené, odzkoušené a zkontrolované prodlužovací šňůry. Pokud potřebujete na elektrickém zařízení vyměnit jakékoli příslušenství, vždy tuto činnost provádějte ve vypnutém a odpojeném stavu. Dále nesmějí být zakrývány, blokovány nebo zaprášeny ventilační otvory elektrických zařízení.

„Pokud potřebujete přemístit jakékoli elektrické zařízení, nejdříve ho odpojte od elektřiny. Dbejte také na řádné umístění elektrických zařízení. Vlhko, teplo, výpary chemických látek nebo příliš malý odstup od jiných předmětů či konstrukčních prvků mohou zařízení poškodit nebo jej učinit nebezpečným, hrozí zde zejména riziko požáru,“ dodává Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

Ohrožuje-li elektrické zařízení svým stavem bezpečnost, je nezbytné jej neodkladně vypnout a zajistit proti dalšímu používání, a to až do odstranění závady a konečného rozhodnutí revizního technika. Dále zařízení označit bezpečnostním značením „Porucha“ nebo „Mimo provoz“ nebo obdobným značením pro zákaz použití. Případný požár elektrických zařízení nikdy nehaste vodními ani pěnovými hasicími přístroji.

Klíčovou povinností vedoucích či pověřených pracovníků je zajištění pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení.

Zdroj informací

SSI Group a NejBusiness.cz

Datum

8. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.3177 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál