Podle výsledků průzkumu Amundi a Komerční banky vnímá veřejnost odpovědné investování pozitivně, ve znalostech a chápání ESG má ale stále mezery

Podle výsledků průzkumu Amundi a Komerční banky vnímá veřejnost odpovědné investování pozitivně, ve znalostech a chápání ESG má ale stále mezery

Společnost Amundi a Komerční banka zrealizovaly průzkum, jehož cílem bylo zmapovat, jak česká veřejnost vnímá odpovědné investování, jak důležitá jsou pro investory jednotlivá kritéria konceptu ESG a co je motivací pro vstup do světa zodpovědných investic. Z průzkumu vychází, že 75 % dotázaných vnímá udržitelné investování pozitivně. Detaily a specifika takového investování zná necelá polovina dotázaných, zkušenosti s „odpovědným“ investováním má již 13 % dotázaných.

Průzkumu, který realizovala v Česku agentura Ipsos, se účastnilo 507 respondentů starších 25 let, jejichž čistý měsíční příjem dosahuje min. 25 000 Kč. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak cílová skupina stávajících a potenciálních investorů rozumí, podporuje, nebo přímo do udržitelných investic investuje. 75 % dotázaných vnímá udržitelné investování pozitivně, necelá polovina oslovených (48 %) má o odpovědném investování obecnou představu, anebo deklaruje, že ho dobře zná. „Z výsledků průzkumu vyplývá, že česká veřejnost vnímá udržitelné investování dobře, představuje pro ni něco pozitivního. Pokud se již do takových investic pustili, nejsou zklamaní a plní jejich očekávání. Je ale zřejmé, že znalost této tématiky je menší. Naším úkolem je veřejnost v této oblasti dále vzdělávat a vyvracet mýty, které se s udržitelností pojí,“ říká Petr Šimčák, ředitel pro investice ve společnosti Amundi Czech Republic.

„Pro Komerční banku je udržitelnost jednou z klíčových oblastí v jejím dalším rozvoji. Vedle interních aktivit, jako jsou snižování spotřeby energií, vody či omezování plastového odpadu, se zaměřujeme na poskytování udržitelných produktů, zelené poradenství a další formy podpory z této oblasti. Velmi proto oceňuji, že společnost Amundi, jako správce investičních fondů KB, klientům možnost zodpovědných investic nabízí,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva KB odpovědná za provoz.

Jaký aspekt ESG táhne nejvíce?

Nejčastěji si lidé s odpovědným investováním spojují problematiku životního prostředí, sociálními aspekty a celkovou myšlenku udržitelnosti. Na otázku, jak by respondenti seřadili tři hlavní pilíře ESG investování, tedy životní prostředí (E), sociální aspekty (S) a řízení společností (G), podle důležitosti, je na prvním místě životní prostředí, s odstupem pak dva zbylé pilíře S a G. „To je totožné s výsledky výzkumu, které vidíme i ve Francii,“ doplňuje Petr Šimčák.

Z výzkumu také vyplývá, že část investorů vnímá udržitelné investování jako méně výkonné. Ve skutečnosti se zohledňování odpovědných kritérií na výkonu fondů projevuje velmi pozitivně. „Mezi lety 2010 a 2017 jsme v Amundi provedli analýzu více než 1700 veřejně obchodovaných společností. Zahrnutí ESG kritérií se na výkonnosti projevuje pozitivně a to již od roku 2014, do té doby výkonnost stagnovala, nebo nevykazovala zásadní růst,” vysvětluje Petr Šimčák. Respondenti v odpovědích zmiňovali také nejistotu týkající se bezpečnosti takových investic. Přestože v obecné rovině je otázka udržitelnosti vnímána pozitivně, při svých finančních rozhodnutích nezohledňují 4 z 10 investorů sociální a environmentální kritéria.

Závěrečná statistika ESG investování

Obecné závěry průzkumu ukazují, že povědomí i zájem o ESG investování se u českých investorů zvedají. Jen minimum respondentů (5 %) vnímá zodpovědné investování jako krátkodobou záležitost (horizont 2 let a kratší), naopak se shodují na tom, že investici je třeba držet 3 a více let.

Mezi tři hlavní bariéry proti ESG investování patří nejasné metody a pravidla pro ověřování odpovědného závazku (49 %), pověst správce fondu (43 %) a nižší výkonnost než u fondu, který nemá odpovědný závazek (42 %). Naopak mezi faktory, které podle respondentů hovoří ve prospěch ESG, patří výkon (51 %), typ investice (47 %) a doporučení od někoho, komu investoři důvěřují (40 %). Zkušenosti s investicí zodpovědných fondů má 13 % respondentů a většina z nich, tedy 73 %, jsou se svojí ESG strategií spokojení.

Zdroj informací

Amundi a NejBusiness.cz

Datum

1. listopadu 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2706 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál