Počet lidí s Alzheimerovým onemocněním meziročně roste o téměř 5 %

Počet lidí s Alzheimerovým onemocněním meziročně roste o téměř 5 %

Alzheimerovou chorobou v Česku trpí zhruba 160 tisíc pacientů. V budoucnu jich bude podle odhadu vědců prudce přibývat. Je nezbytné se na tuto situaci připravit a budovat další domovy pro lidi s touto nemocí. Kapacita těch stávajících je nedostatečná. Jednou z možností, jak tento trend ovlivnit, je prevence a včasná diagnostika onemocnění. Onemocnění je závažné pro pacienty i pro jejich rodiny. Příbuzným v náročném prostředí hrozí syndrom vyhoření. Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy choroby, rizika pro pečující osoby a návrh reformy dlouhodobé péče v ČR představil odborný seminář, který uspořádala městská část Praha 2 ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Seminář „Komplexní přístupy v léčbě a péči u lidí s Alzheimerovou chorobou“ se věnoval v současné době tolik aktuálnímu tématu – stárnutí populace, rozvoji degenerativních onemocnění a systému dlouhodobé péče v ČR. Přednáškový sál zaplnili zástupci odborné veřejnosti, pečovatelé a veřejní činitelé zaměření na sociální problematiku.

Na akutní nedostatek volných míst v domovech seniorů upozorňuje i příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, která dlouhodobě vykazuje vysoký převis poptávky občanů Prahy 2 po volných kapacitách v domově seniorů a nedisponuje lůžkovou kapacitou pro klienty, kteří potřebují péči se zvláštním režimem. Radnice Prahy 2 se na tuto situaci rozhodla reagovat a v souvislosti s trendem stárnutí populace plánuje výstavbu nového unikátního centra Nový Domov s uspořádáním na principu domácností. Koncept péče, který vychází ze špičkových západoevropských modelů, představila na semináři místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast Alexandra Udženija.

„Praha 2 je v rámci hlavního města Prahy územím s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči. Dlouhodobou celodenní péči o seniora s demencí totiž není ve většině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Jsem ráda, že jsme tímto seminářem otevřeli odbornou diskuzi o naléhavosti problému,“ dodala Alexandra Udženija, která tento trend s obavami intenzivně sleduje.

Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Martin Anders tento nepříznivý trend potvrdil. Účastníky semináře seznámil s aktuální situací, vývojem a predikcí Alzheimerovy choroby. Uvedl, že v posledních pěti letech byl zaznamenán průměrný meziroční nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí o 4,8 %. A tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších letech. Podíl případů v populaci výrazně narůstá s věkem, kdy většina pacientů s diagnostikovanou Alzeimerovou nemocí je ve věku od 75 do 89 let. Frekvence výskytu Alzheimerovy nemoci u žen je dvojnásobná oproti výskytu u mužů. Podle dat NRHZS je v ČR zaznamenána Alzheimerova nemoc s četností 637 případů na 100 000 obyvatel (data za rok 2020).

Další odborník Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Roman Jirák se ve svém příspěvku věnoval terapii, léčbě a výzkumu onemocnění. Zmínil, že v současnosti je většina demencí nevyléčitelná. Zároveň zdůraznil, že i přesto se je odborníci snaží léčit, a tím alespoň zpomalit proces deteriorace a prodloužit lehká stadia demencí na úkor těžkých. Představil i novinku v léčbě Alzheimerovy choroby – lék Aducanumab, který byl nedávno schválen k terapii v USA a je tak významným příslibem do budoucna. Za slibný označil i další preparát Donanemab, který je již ve třetí fázi klinického zkoušení. V obou případech se jedná o protilátku proti beta-amyloidu, což je degenerativní protein způsobující rozpad nervových buněk a vláken.

Docentka Iva Holmerová, která je předsedkyní Alzheimer Europe, předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti a ředitelkou Gerontologického centra, se věnovala problematice demence, jejími sociálními a medicínskými aspekty, i psychosociálními intervencemi. Zdůraznila, že lidé s demencí potřebují zejména přátelské prostředí a dobrou koordinaci navazujících služeb, která je mnohdy nedostačující. Stejně jako její předřečníci i ona upozornila, že s trendem rychlého stárnutí populace dojde k obrovskému nárůstu lidí s demencí (viz graf).

Viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Procházka ve svém příspěvku poukázal na důležitost propojení sociální a zdravotní péče. Jako zástupce největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb také představil návrh reformy dlouhodobé péče v ČR, který reaguje na aktuální problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR a hledá způsoby nastavení udržitelného systému dlouhodobé péče.

Seminář také poukázal na úskalí domácí péče a rizika vzniku syndromu vyhoření u pečující osoby. Tuto problematiku odborné veřejnosti představila ředitelka společnosti A DOMA Jitka Zachariášová, neziskové organizace, která se zaměřuje na poskytování osobní asistence a pomoci osobám, které o své blízké pečují.

Zdroj informací

Městská část Praha 2 a NejBusiness.cz

Datum

24. října 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

Reklama

Page generated in 1.1934 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál