Počet lidí s Alzheimerovým onemocněním meziročně roste o téměř 5 %

Počet lidí s Alzheimerovým onemocněním meziročně roste o téměř 5 %

Alzheimerovou chorobou v Česku trpí zhruba 160 tisíc pacientů. V budoucnu jich bude podle odhadu vědců prudce přibývat. Je nezbytné se na tuto situaci připravit a budovat další domovy pro lidi s touto nemocí. Kapacita těch stávajících je nedostatečná. Jednou z možností, jak tento trend ovlivnit, je prevence a včasná diagnostika onemocnění. Onemocnění je závažné pro pacienty i pro jejich rodiny. Příbuzným v náročném prostředí hrozí syndrom vyhoření. Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy choroby, rizika pro pečující osoby a návrh reformy dlouhodobé péče v ČR představil odborný seminář, který uspořádala městská část Praha 2 ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Seminář „Komplexní přístupy v léčbě a péči u lidí s Alzheimerovou chorobou“ se věnoval v současné době tolik aktuálnímu tématu – stárnutí populace, rozvoji degenerativních onemocnění a systému dlouhodobé péče v ČR. Přednáškový sál zaplnili zástupci odborné veřejnosti, pečovatelé a veřejní činitelé zaměření na sociální problematiku.

Na akutní nedostatek volných míst v domovech seniorů upozorňuje i příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, která dlouhodobě vykazuje vysoký převis poptávky občanů Prahy 2 po volných kapacitách v domově seniorů a nedisponuje lůžkovou kapacitou pro klienty, kteří potřebují péči se zvláštním režimem. Radnice Prahy 2 se na tuto situaci rozhodla reagovat a v souvislosti s trendem stárnutí populace plánuje výstavbu nového unikátního centra Nový Domov s uspořádáním na principu domácností. Koncept péče, který vychází ze špičkových západoevropských modelů, představila na semináři místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast Alexandra Udženija.

„Praha 2 je v rámci hlavního města Prahy územím s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči. Dlouhodobou celodenní péči o seniora s demencí totiž není ve většině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Jsem ráda, že jsme tímto seminářem otevřeli odbornou diskuzi o naléhavosti problému,“ dodala Alexandra Udženija, která tento trend s obavami intenzivně sleduje.

Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Martin Anders tento nepříznivý trend potvrdil. Účastníky semináře seznámil s aktuální situací, vývojem a predikcí Alzheimerovy choroby. Uvedl, že v posledních pěti letech byl zaznamenán průměrný meziroční nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí o 4,8 %. A tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších letech. Podíl případů v populaci výrazně narůstá s věkem, kdy většina pacientů s diagnostikovanou Alzeimerovou nemocí je ve věku od 75 do 89 let. Frekvence výskytu Alzheimerovy nemoci u žen je dvojnásobná oproti výskytu u mužů. Podle dat NRHZS je v ČR zaznamenána Alzheimerova nemoc s četností 637 případů na 100 000 obyvatel (data za rok 2020).

Další odborník Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Roman Jirák se ve svém příspěvku věnoval terapii, léčbě a výzkumu onemocnění. Zmínil, že v současnosti je většina demencí nevyléčitelná. Zároveň zdůraznil, že i přesto se je odborníci snaží léčit, a tím alespoň zpomalit proces deteriorace a prodloužit lehká stadia demencí na úkor těžkých. Představil i novinku v léčbě Alzheimerovy choroby – lék Aducanumab, který byl nedávno schválen k terapii v USA a je tak významným příslibem do budoucna. Za slibný označil i další preparát Donanemab, který je již ve třetí fázi klinického zkoušení. V obou případech se jedná o protilátku proti beta-amyloidu, což je degenerativní protein způsobující rozpad nervových buněk a vláken.

Docentka Iva Holmerová, která je předsedkyní Alzheimer Europe, předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti a ředitelkou Gerontologického centra, se věnovala problematice demence, jejími sociálními a medicínskými aspekty, i psychosociálními intervencemi. Zdůraznila, že lidé s demencí potřebují zejména přátelské prostředí a dobrou koordinaci navazujících služeb, která je mnohdy nedostačující. Stejně jako její předřečníci i ona upozornila, že s trendem rychlého stárnutí populace dojde k obrovskému nárůstu lidí s demencí (viz graf).

Viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Procházka ve svém příspěvku poukázal na důležitost propojení sociální a zdravotní péče. Jako zástupce největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb také představil návrh reformy dlouhodobé péče v ČR, který reaguje na aktuální problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR a hledá způsoby nastavení udržitelného systému dlouhodobé péče.

Seminář také poukázal na úskalí domácí péče a rizika vzniku syndromu vyhoření u pečující osoby. Tuto problematiku odborné veřejnosti představila ředitelka společnosti A DOMA Jitka Zachariášová, neziskové organizace, která se zaměřuje na poskytování osobní asistence a pomoci osobám, které o své blízké pečují.

Zdroj informací

Městská část Praha 2 a NejBusiness.cz

Datum

24. října 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.079 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál