Digitalizace snižuje emise

Digitalizace snižuje emise

Česká republika v roce 2019 splňovala všechny emisní cíle stanovené na období 2020 - 2029. Do splnění cílů pro rok 2030 však máme daleko. Pomoci může digitalizace, která emise snižuje.

Podle zářijové statistiky DESA splňovala Česká republika emisní cíle v kategoriích amoniak (NH3), nemethanové těkavé organické sloučenin (NMVOC), oxid dusný (NOx), jemné částice prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů (PM25) a oxid siřičitý (SO2).

Až o 50 procent je potřeba snížit některé emise

Do roku 2030 bude muset Česko snížit emise amoniaku o 10 %, nemethanových těkavých organických sloučenin o 30 % – 50 %, oxidů dusného o 30 % – 50 %, jemných částic prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů o více než 50 %, oxidu siřičitého o 10 % – 30 %.

“Podniky mají na znečišťování ovzduší také svůj podíl. Kiwi má pobočky již v 9 zemích světa. Díky tomu, že jsme plně digitalizovaní, daří se nám výrazně snížit množství emisí, které naše společnost vyprodukuje,” říká ke snižování emisí Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwi a dodává: “Digitalizace má u nás dvě roviny. Ta interní pro nás znamená, že veškeré firemní procesy dokážeme řídit na dálku, online, nemusíme se potkávat, a tudíž ani jezdit či létat mezi pobočkami. Druhou rovinou je digitalizace prodeje letenek a naše algoritmy. Spolupracujeme s dopravci tak, abychom vytěžovali dopravní kapacity na maximum a letadla nelétala zbytečně prázdná, potažmo hledáme jejich pozemní alternativy.”

Získat lze 20 procent ze 180 miliard korun

Podle odborníků je důležité pro splnění těchto emisních cílů přesvědčit nejen firmy ale i stát, aby se naplno vrhl do digitalizace procesů. „Věříme, že k tomu pomůže i Národní plán obnovy, kde ze 180 miliard korun na škody způsobené pandemií koronaviru půjde celých 20 procent právě na digitalizaci,” upozorňuje Jaromír Hanzal, předseda Asociace pro aplikovaný výzkum v IT.

Jiří Ferenc, majitel průmyslové firmy Fermat k tématu dodává: “Pro splnění emisních cílů musíme postupovat systematicky a kombinovat více faktorů. Digitalizace je samozřejmě na místě, ovšem neméně důležité je zajistit i čistou energii v dostatečném množství. Participujeme na globálním a velmi slibném projektu Tokamak Compass, který má zjednodušeně řečeno vyrobit energii stejným způsobem jako slunce, tzn. termonukleární fúzí. Pro lidstvo by to znamenalo bezpečný a prakticky neomezený zdroj energie.”

Jak digitalizace pomáhá ve snižování emisí:

  • Snižování papírové korenspondence
  • Snižování zbytné mobility digitalizací úřadů
  • Zefektivnění výrobních procesů a samotné výroby
  • Zefektivnění využití elektrické energie

Dalším střípkem pro snížení emisí je také snížení zbytné mobility. K tomu má pomoci digitalizace státní správy. “Cílem je, aby lidé nemuseli obíhat různé úřady s tištěnými formuláři. Důležité je také jednotlivé úřady propojit. Taková forma digitalizace přispěje ke komfortu občana a zajistí také to, že všechny potřebné záležitosti vyřídí z domova,” dodává Jiří Horyna ze společnosti eMan.

Zdroj informací

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. a NejBusiness.cz

Datum

13. října 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3173 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál