Plzeň dala do bytové oblasti půl miliardy, další stovky milionů chystá

Plzeň dala do bytové oblasti půl miliardy, další stovky milionů chystá

Revoluci v oblasti bytové politiky a zapojení sociálních pracovníků, ojedinělou v ČR, má za sebou Plzeň. Ta v posledních pěti letech připravila a zrealizovala téměř 30 velkých projektů, do nichž dala půl miliardy korun. Projekty řeší bytovou nouzi mladých, hendikepovaných, seniorů, lidí ohrožených ztrátou bydlení, osob v krizi, samoživitelů a dalších. Město se pustilo do úprav objektů a rekonstrukcí, kdy například snížilo počet dlouhodobě nevyužívaných městských bytů z 391 v roce 2015 na současných 29, začalo však samo i stavět celou novou čtvrť s 18 domy a 183 byty. Nedílnou součástí všech projektů je i sociální práce. Za všemi projekty stojí radní města pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

„Jsem spokojený, že se nám podařilo bytovou oblast rozhýbat a propojit se sociálními pracovníky. Ještě větší radost mi ale dělá fakt, že za každým projektem jsou příběhy konkrétních lidí v nouzi, jimž jsme pomohli. Tím ale nekončíme, v přípravě máme další projekty. Například příští rok spustíme kompletní rekonstrukci tří bytových domů v Korandově ulici za 120 milionů korun, chceme začít s novostavbou azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra ve Wenzigově ulici za 121 milionů korun, připravujeme rekonstrukci dvou bytů pro chráněné bydlení pro organizaci Ledovec za 6,6 milionu korun, a aktuálně se připravují studie na využití tří řadových domů zejména pro seniory a studie na výstavbu centra pro lidi s autismem – Jiný centrum ProCit. Dokončíme výstavbu nových domů v Zátiší a další,“ řekl radní David Šlouf.

Podle primátora Martina Baxy je přístup Plzně unikátní. „Zásadní změnu jsme odstartovali velkým tříletým projektem, který jsme spustili 1. března 2017. Projekt za téměř 14 milionů korun cílil na lidi ohrožené ztrátou bydlení a ukázalo se, že funguje. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení jsme tak také mohli odzkoušet novou metodiku sociální práce s klienty a zaměřit se i na prevenci ztráty bydlení. Byl to pro nás odrazový můstek,“ přiblížil primátor. Na projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni získala radnice 11,8 milionu korun z EU a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů.

Kromě toho Plzeň jako první město v ČR přišlo už v roce 2016 s vlastní koncepcí sociálního a dostupného bydlení, jež analyzovala situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, které nemohou za tržních podmínek získat standardní nájemní byt, a současně navrhla opatření, jak problematiku řešit. „Mezi opatřeními bylo navýšení kapacity bytů zvláštního určení, bezbariérových bytů, posílení chráněného bydlení, otevření Kontaktního místa pro bydlení a revitalizace lokality Zátiší" doplnil primátor.

Poté následovaly tři desítky různě zaměřených bytových projektů. Plzeň například vybudovala 11 nových komunitních bytů pro seniory a zdravotně znevýhodněné, vznikly v nástavbě části východního traktu objektu U Jam 23 v Plzni – Bolevci. Kompletně zrekonstruovala bytové domy v Plachého ulici, sociálně slabší lokalitě, otevřela krizové byty určené rodinám s dětmi a jednotlivcům v ohrožení zdraví či života, rozdělila 5 původně velkometrážních bytů, o které nebyl kvůli vysokým nákladům mezi žadateli zájem a udělala z nich deset menších bytových jednotek s nižším nájemným a náklady na bydlení za využití dotačních prostředků.

„Dále jsme také upravili byty ve Škroupově ulici 9 tak, aby mohly sloužit jako chráněné bydlení hendikepovaným klientům centra ve Zbůchu. Kompletně jsme zrekonstruovali rozsáhlé prostory v naší budově v sadech Pětatřicátníků 27, za zvýhodněné nájemné je nyní poskytujeme neziskovým organizacím pracujícím s dětmi. Ve Veleslavínově ulici jsme upravili dva byty pro takzvané sdílené bydlení, kdy jeden obývají senioři a druhý studenti Katedry sociologie. Zrekonstruovali jsme prostory pro sdílené bydlení na Palackého ulici pro Středisko křesťanské pomoci. Fakultní nemocnici Plzeň jsme poskytli do nájmu už 21 bytů, což největšímu zdravotnickému zařízení v regionu pomáhá při náboru a stabilizaci zdravotníků. Také jsme upravili pravidla pro nakládání s městskými byty a uzavírání smluv o jejich nájmu. Do praxe jsme zavedli propracovaný systém prevence ztráty bydlení. Současně jsme zavedli i nový způsob získání městského bytu – všechny volné městské byty, kromě bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou zveřejňovány na realitním portále www.byty.plzen.eu a lidé si tak mohou vybrat, v jakém bytě a v jaké lokalitě chtějí žít, a otevřeli jsme nové Kontaktní místo pro bydlení v Jagellonské ulici 8,“ přiblížil Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru města.

Plzeň aktuálně vlastní kolem 2700 bytů a svůj fond se snaží neustále rozšiřovat. „Například letos na jaře jsme vybudovali 20 bytů pro seniory v Prostřední 48. V ulici U Radbuzy 8 zase vzniklo osm malometrážních bytů. V květnu jsme dokončili první etapu jednoho z největších městských bytových projektů v ČR, kdy v podstatě stavíme novou čtvrť v lokalitě Zátiší, z 18 plánovaných už máme hotovo 8 bytových domů se 77 byty pro seniory, zdravotně postižené, samoživitele, rodiny pečující o zdravotně postižené dítě i pro mladé,“ doplnil David Šlouf.

V ČR zatím unikátní přístup a funkční systém, který se neustále rozvíjí a posiluje, vede město i k tomu, že od 1. října zřídí nový Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, a to místo oddělení, které se tomuto věnovalo a bylo součástí Bytového odboru Magistrátu města Plzně. Organizační změna souvisí se snahou města zaměřit se ještě více například i na lidi bez domova a osoby ohrožené sociálním vyloučením. „Na městě se problematikou lidí bez domova a osob ohrožených sociálním vyloučením v současnosti zabývá několik odborů, ale ani jeden není hlavním nositelem řešení problematiky a zároveň za řešení zodpovědný. Proto se rozhodlo o vzniku nového odboru, který by měl danou problematiku soustředit a zastřešovat. Nový odbor se bude členit na oddělní sociální práce a dostupného bydlení a oddělní sociálního začleňování,“ doplnil David Šlouf.

Zdroj informací

Statutární město Plzeň, eČechy.cz a NejBusiness.cz

Datum

13. září 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3018 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál