Až 91 % IT týmů je vystaveno tlaku na snížení nároků na zabezpečení

Až 91 % IT týmů je vystaveno tlaku na snížení nároků na zabezpečení

Apatičtí, frustrovaní a stále odbojnější – nová zpráva HP Wolf Security ukazuje na znepokojivé trendy v přístupu zaměstnanců k bezpečnosti, které se musí řešit, aby bylo možné zajistit bezpečná hybridní pracoviště.

Společnost HP Inc. zveřejnila zprávu HP Wolf Rebellions & Rejections přinášející výsledky rozsáhlého celosvětového průzkumu, upozorňující na napětí panující mezi IT týmy a zaměstnanci pracujícími z domova. Tento problém budou muset vedoucí pracovníci, zodpovědní za oblast bezpečnosti, vyřešit, aby zajistili funkčnost pracovních týmů budoucnosti.

Zpráva uvádí, že IT týmy jsou v době stále rostoucích bezpečnostních hrozeb nuceny přistupovat na kompromisy v oblasti zabezpečení kvůli zajištění kontinuity provozu. Ještě více znepokojivě působí zjištění, že jejich snaha o posílení zabezpečení nebo aktualizaci bezpečnostních opatření, jimiž se řídí zaměstnanci pracující na dálku, bývá často odmítána. S takovým postojem se setkávají zejména u zaměstnanců ve věku 18 – 24 let, kteří budou tvořit pracovní sílu budoucnosti. Tito digitální domorodci pociťují stále větší frustraci, neboť se domnívají, že nároky na zabezpečení jim brání plnit stanovené termíny, což mnohé z nich vede k obcházení bezpečnostních mechanismů.

Nová zpráva HP Wolf Security vychází z údajů získaných během celosvětového online průzkumu YouGov, jehož se zúčastnilo 8 443 zaměstnanců na administrativních pozicích, kteří během pandemie přešli na práci z domova, a celosvětového průzkumu s účastí 1 100 osob, zodpovědných za rozhodování v oblasti IT. Oba průzkumy provedla společnost Toluna.

Mezi zásadní zjištění patří:

• 76 % IT týmů přiznává, že bezpečnost byla během pandemie upozaděna v zájmu zajištění kontinuity podnikání, přičemž 91 % bylo vystaveno tlaku ohledně snížení nároků na zabezpečení z důvodu zajištění kontinuity podnikání.

• Téměř polovina (48 %) mladších zaměstnanců na administrativních pozicích (18 – 24 let) považovala bezpečnostní nástroje za překážku zdržující je od práce a téměř třetina (31 %) z nich se z tohoto důvodu snažila obejít firemní bezpečnostní zásady, aby mohla odvést svou práci.

• 48 % dotázaných administrativních pracovníků souhlasilo s tím, že zdánlivě zásadní bezpečnostní opatření vedou ke ztrátě velkého množství času – u osob ve věku 18 – 24 let to dokonce činí celých 64 %.

• Více než polovina (54 %) mladých lidí ve věku 18 – 24 let se více než rizika, že by jejich organizace mohla být vystavena úniku dat, obává nedodržení termínů; 39 % si není jisto, co je uvedeno v bezpečnostních zásadách, nebo neví, zda takové zásady v jejich firmě vůbec existují – to vše ukazuje na vzrůstající míru apatie mezi mladými pracovníky.

• 83 % IT týmů se proto domnívá, že nárůst počtu zaměstnanců pracujících z domova vytváří „časovanou bombu“, jež může mít za následek napadení firemní sítě.

„Skutečnost, že zaměstnanci aktivně obcházejí zabezpečení, by měla znepokojovat každého ředitele, zodpovídajícího za informační bezpečnost – přesně tak může dojít k průniku do firemních systémů,“ dodává k tomu Ian Pratt, globální ředitel pro zabezpečení osobních systémů ve společnosti HP Inc. „Pokud je zabezpečení příliš těžkopádné a lidi zatěžuje, najdou si způsob, jak ho obejít. Zabezpečení by se proto mělo v co největší míře stát součástí stávajících pracovních vzorců a postupů, především prostřednictvím technologických řešení, která uživatele neruší při práci, jsou navržena s ohledem na bezpečnost a jsou uživatelsky intuitivní. V ideálním případě musíme zajistit, aby bylo stejně snadné pracovat v zabezpečeném s rovněž v nezabezpečeném prostředí. Toho můžeme dosáhnout, když zabezpečení zabudujeme do samotných základů systémů.“

Zpráva zdůrazňuje, že mnoho bezpečnostních týmů se v zájmu ochrany dat snaží omezovat chování uživatelů. 91 % z nich aktualizovalo bezpečnostní zásady, aby zohledňovaly stále častější práci z domova, a 78 % omezilo přístup k webovým stránkám a aplikacím1. Tato bezpečnostní opatření však často narážejí na odpor uživatelů, jimž se nezamlouvají a kteří si na ně u IT oddělení stěžují. Bezpečnostní týmy se poté cítí deprimovaně a odmítnutě:

• 37 % dotázaných administrativních pracovníků uvedlo, že bezpečnostní zásady a technologie jsou často příliš restriktivní.

• 80 % IT týmů se setkalo s odporem ze strany uživatelů, kterým se nelíbí, že musejí doma dodržovat bezpečnostní opatření; 67 % IT týmů uvedlo, že se s těmito stížnostmi setkávají každý týden.

• 83 % IT týmů uvedlo, že snaha o nastavení a prosazování firemních zásad v oblasti kybernetické bezpečnosti se v současné době, kdy nejsou hranice mezi osobním a pracovním životem příliš ostré, ukazuje jako nemožná.

• 80 % IT týmů uvedlo, že se zabezpečení IT stává „nevděčným úkolem“, protože tyto pokyny nikdo neposlouchá.

• 69 % IT týmů uvedlo, že si kvůli zavádění omezení připadají jako „ti špatní“.

„Ředitelé pro informační bezpečnost se potýkají s rostoucím množstvím, rychlostí a závažností útoků,“ připomíná Joanna Burkeyová, ředitelka pro informační bezpečnost (CISO) ve společnosti HP Inc. „Jejich týmy musejí pracovat nepřetržitě, aby zajistily bezpečnost podniku a zároveň usnadnily masovou digitální transformaci. Týmy kybernetické bezpečnosti by již neměly nést tíhu zajištění bezpečnosti podniku pouze na svých bedrech, kybernetická bezpečnost je komplexní disciplína, do té se musejí zapojit všichni.“

Joanna Burkeyová pokračuje: „Abychom vytvořili kulturu bezpečnosti, založenou na větší spolupráci, musíme zaměstnance zapojit a vzdělávat v oblasti rostoucích rizik, týkajících se kybernetické bezpečnosti. IT týmy musejí zase lépe pochopit, jaký dopad má zajišťování bezpečnosti na pracovní postupy a produktivitu. Poté je třeba přehodnotit zabezpečení na základě potřeb podniku i hybridního pracovníka.“

Společnost HP pomáhá organizacím zabezpečit hybridní pracoviště, neboť jim poskytuje transparentní a neobtěžující zabezpečení koncových zařízení. S pomocí řešení HP Wolf Securityi mohou organizace využívat výhod robustní integrované ochrany od hardwaru po cloud a od BIOSu po prohlížeč. Umožňuje týmům, zodpovídajícím za kybernetickou bezpečnost, poskytovat uživatelsky přívětivé nástroje a zmírňovat omezení a zároveň zajišťuje hloubkovou a vylepšenou ochranu, soukromí a informovanost o hrozbách a shromažďuje data na koncovém zařízení, čímž pomáhá chránit podnik jako celek.

Průzkum

Zpráva HP Wolf Rebellions & Rejections je založena na zjištěních:

1. Průzkum společnosti Toluna mezi 1 100 osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti IT ve Velké Británii, v USA, Kanadě, Mexiku, Německu, Austrálii a v Japonsku. Průzkum byl proveden online v termínu od 19. března do 6. dubna 2021.

2. Průzkum společnosti YouGov mezi 8 443 respondenty v USA, Velké Británii, Mexiku, Německu, Austrálii, Kanadě a v Japonsku, kteří dříve pracovali jako administrativní pracovníci a pracovali z domova ve stejném objemu nebo více než před pandemií. Průzkum byl proveden online v termínu od 17. března do 25. dubna 2021.

3. Zpráva 2020 Cybersecurity Threat Landscape for Remote Workers as a Result of the COVID-19 Pandemic společnosti KuppingerCole, vydaná v březnu 2021. Poskytuje kontext a analýzu měnícího se pracovního prostředí v roce 2020 v důsledku pandemie COVID-19 a věnuje pozornost aktivitám a postupům společností a zaměstnanců na celém světě, jakož i činnostem a tendencím škodlivých aktérů vůči zranitelnostem, vzniklým v důsledku měnícího se kontextu.

HP

Společnost HP Inc. vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí.

HP Wolf Security

HP Wolf Security představuje nový druh zabezpečení koncových bodů od výrobce nejbezpečnějších počítačůii a tiskáreniii na světě. Portfolio HP zabezpečení a bezpečnostních služeb, zaměřených na koncové body, je navrženo takovým způsobem, aby pomohlo společnostem chránit počítače, tiskárny a pracovníky před kybernetickými predátory. HP Wolf Security poskytuje komplexní ochranu koncových bodů a odolnost, která začíná na hardwarové úrovni a rozšiřuje se na software a služby.

Zdroj informací

HP Inc Czech Republic s.r.o., NejBusiness.cz a NejChlapi.cz

Datum

13. září 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.5345 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál