Třinecké železárny: Vysoká pec je po dvaadvaceti letech v rekonstrukci

Třinecké železárny: Vysoká pec je po dvaadvaceti letech v rekonstrukci

Rekonstrukci primární hutní výrobní technologie zahájili před několika dny v Třineckých železárnách. Právě probíhá oprava a rekonstrukce jedné ze dvou vysokých pecí s označením VP6. Po 62 dnech, 19. října, ji vysokopecaři opět rozfoukají a začnou tavit surové železo.

Jde o největší investici letošního roku. Celkové náklady rekonstrukce a opravy se vyšplhají na 650 milionů korun. Jedná se o technologicky i logisticky velmi náročnou akci s ohledem na minimalizaci výpadku ve výrobě. Poslední generální oprava na VP6 proběhla v roce 1999, tedy před 22 lety. Pec od té doby vyrobila přes 22 milionů tun surového železa.

Primárním cílem rekonstrukce je instalace nových prvků a technologického zařízení odpovídající současným trendům. Díky tomu dojde ke zefektivnění výroby surového železa a snížení ekologické zátěže. „Zásadním momentem akce je renovace nístěje novými uhlíkovými bloky a instalace nových žáruvzdorných vyzdívek,“ vysvětluje výrobní ředitel hutě Česlav Marek. Dodává, že poměrně klíčové pro provoz pece bude souběžné zahájení provozu třetího nového a posledního v řadě ohřívače větru typu Kalugin, s jehož rekonstrukcí huť začala s několikaměsíčním předstihem.

„Díky soustavě moderních ohřívačů větru spolu s instalací nových sestav předehřevu vzduchu dojde ke snížení spotřeby topného vysokopecního plynu při vytápění ohřívačů a ke snížení samotné produkce vysokopecního plynu. Tím dosáhneme snížení emisí CO2. V kontextu naší snahy o nízkouhlíkovou budoucnost je to jeden ze zásadních kroků rekonstrukce,“ doplňuje investiční ředitel Radek Olszar.

Ročně pec vyrobí více než jeden milion tun surového železa, které směřuje ke zkujnění na ocelárny a pak na válcovny Třineckých železáren, kde vznikají už konkrétní výrobky či polotovary. Denní kapacita je průměrně 3000 tun.

Zajímavosti rekonstrukce

Zásadním okamžikem zahájení opravy bylo takzvané sfoukání pece, kdy se do ní přestaly zavážet suroviny a postupným snižováním foukání vzduchu vsázka postupně klesla až na dno pece. 18. srpna hutníci zbytkové surové železo se struskou v objemu zhruba 330 tun vypustili a pec začala chladnout.

Nyní začne výměna vyzdívek a instalace nových uhlíkových bloků. Do firmy materiál pro nové vyzdívky dorazil už v průběhu roku. Jde asi o 1000 tun materiálu. Zajímavá je i dodávka speciální chladnice pro odpichový otvor, který do Třince dorazil až z daleké Jihoafrické republiky. Jde o měděný odlitek, který umí vyrobit jen několik sléváren barevných kovů na světě. Speciální je v tom, že čistota měděného odlitku je 99,8 % mědi. Měděný odlitek čistoty okolo 93 až 97 % mědi umí i v našich slévárnách

Zajímavosti o vysoké peci č. 6

  • 69 let v provozu od roku 1952.
  • Generální opravy proběhly v letech 1963, 1973, 1985 a 1999.
  • Od roku 1999 vyrobila přes 22 milionů tun surového železa.
  • Náklady na opravu a rekonstrukci se vyšplhají na 650 milionů korun.
  • 1000 tun bude celková hmotnost nové nístěje.
  • Pracuje tady 48 kmenových zaměstnanců (další desítky se starají o obě pece v oblasti údržby, elektroúdržby, řídicích systémů, pásové dopravy včetně zedníků a techniků)

Zdroj informací

Třinecké železárny, a.s., NejBusiness.cz a eSlezsko.cz

Datum

10. září 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3215 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál