AMISTA a J&T BANKA uzavřely strategické partnerství

AMISTA a J&T BANKA uzavřely strategické partnerství

Investiční společnost AMISTA, největší tuzemský správce a administrátor fondů kvalifikovaných investorů, a J&T BANKA uzavřely strategické partnerství s cílem nabídnout investorům nejširší portfolio služeb v oblasti fondů kvalifikovaných investorů (FKI) v České republice. Partnerství se promítá také do akcionářské struktury investiční společnosti, v níž J&T BANKA převzala 9,9% podíl zakladatele Víta Vařeky. Zároveň se akcionáři společnosti stávají ředitel AMISTY, Ondřej Horák, spolu s dalšími manažery, Petrem Janouškem a Pavlem Barešem. Významná změna v akcionářské struktuře v sobě odráží nejen synergii se skupinou J&T, ale také kontinuitu reprezentovanou dosavadním managementem. Zakladatel AMISTY, Vít Vařeka, nadále zůstává minoritním spoluvlastníkem.

„Jsem velmi rád, že dnes můžeme oznámit vstup tak prestižního partnera, jakým je J&T BANKA, do naší společnosti. Díky novému partnerství se AMISTA bude moci ještě intenzivněji zaměřit na svůj cíl poskytovat investorům na českém trhu ty nejlepší služby při správě fondů kvalifikovaných investorů,“ řekl Vít Vařeka, zakladatel společnosti AMISTA, a dodal: „Jsem rovněž potěšen, že spoluvlastnickou úlohu budou zastávat manažeři, kteří do společnosti za patnáct let jejího působení přinesli úžasnou energii a know-how, a stojí tak za jejím úspěchem.“

Z nového partnerství a výzev se těší také Ondřej Horák, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti AMISTA, který jejího zakladatele doplnil: „Těším se na novou etapu života naší společnosti. Obliba fondů kvalifikovaných investorů trvale roste, objem investic se během posledních pěti let zdvojnásobil. Společně chceme tento segment posouvat dál k naprosté spokojenosti i těch nejnáročnějších klientů,“ zakončil Ondřej Horák.  
Právě na míru stavěné služby pro náročné klienty chtějí partneři na trhu nabídnout. Věří, že spojení těchto dvou společností přinese současným, ale i budoucím investorům do fondů společnosti AMISTA především rozšíření portfolia služeb.

„Věříme, že s růstem zájmu privátních klientů o investice budou vznikat další specializované FKI fondy. AMISTA má jako nezávislý poradce a správce silný tým i dlouholeté zkušenosti se zakládáním a provozem fondů kvalifikovaných investorů, nabízí tak pro vznikající FKI ideální zázemí. Věříme, že partnerství zároveň otevírá nové možnosti zakladatelům FKI fondů při propagaci, získávání kapitálu a financování investic,“ uvedl Štěpán Ašer, generální ředitel a člen představenstva J&T BANKY.

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA vznikla v roce 2006, od té doby založila více než 150 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů v oblasti komerčních i rezidenčních realit, cenných papírů, energetiky, private equity a venture kapitálu, pohledávek, zemědělské půdy, ale i umění, vína či autoveteránů. Dnes poskytuje služby fondům s majetkem v hodnotě 57 miliard korun. O klienty a fondy se stará tým 50 předních odborníků.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou českou investiční platformou pro zkušené investory. Definice kvalifikovaného investora je uvedena v ust. § 272 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Fondy kvalifikovaných investorů fungují na základě jednotné evropské regulace AIFMD. V České republice je dohledovým orgánem tohoto typu investování Česká národní banka. Fondy kvalifikovaných investorů mohou mít různou právní formu. Volba se primárně odvíjí od investičního záměru a investiční strategie jejich zakladatelů. Fondy mohu být zakládány jako právnické osoby, nebo bez právní osobnosti. Minimální vstupní investice začíná na 125 000 eur (nebo ekvivalentu v Kč), investor musí zároveň potvrdit, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu. Od roku 2016 je možné investici zahájit také ve výši 1 mil. Kč, pokud ale správce nebo administrátor příslušného fondu potvrdí, že investice odpovídá finančnímu zázemí dané právnické nebo fyzické osoby, investičním cílům a jejím odborným znalostem a zkušenostem.

J&T BANKA, privátní banka úspěšných

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby našich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská Poštová banka.

Zdroj informací

AMISTA investiční společnost, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

11. srpna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.9626 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál