ÚOHS navazuje spolupráci s Univerzitou Karlovou

ÚOHS navazuje spolupráci s Univerzitou Karlovou

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podepsali memorandum o spolupráci obou institucí.

Signatáři memoranda spatřují vysoký potenciál ve vzájemném propojení svých odborných a vědeckých kapacit a sdílení teoretických informací a praktických zkušeností a jsou přesvědčeny, že jejich vzájemná spolupráce přinese výhody pro efektivní rozvoj jejich činnosti.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna při podpisu uvedl: „Jsem rád, že se nám daří navazovat spolupráci s nejvýznamnějšími akademickými institucemi v České republice. Věřím, že to povede na jedné straně ke zkvalitňování ochrany hospodářské soutěže i veřejného zadávání a na straně druhé k lepší přípravě vysokoškolských studentů.“

Rektor UK Tomáš Zima doplnil: „Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a ÚOHS je pro akademickou obec dobrou zprávou. Univerzita Karlova je tradičním partnerem vědeckých a výzkumných institucí, spolupráci rozvíjí i s řadou úřadů státní správy. UK disponuje řadou vědeckých odborníků včetně špičkových zařízení, proto pevně věřím, že vzájemná spolupráce bude oboustranně přínosná.“

Spolupráce bude probíhat například při realizaci vědeckých a výzkumných úkolů a při efektivním uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti v praxi, dále formou sdílení a výměny teoretických informací i praktických zkušeností, především v oblastech práva, ekonomie a informačních technologií.

ÚOHS bude mimo jiné nápomocen studentům při získávání znalostí a zkušeností v oblasti ochrany hospodářské soutěže i dozoru nad veřejným zadáváním formou praxí a odborných stáží a bude poskytovat podporu postgraduálního studia.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

10. srpna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2972 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál