Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 2Q/1H 2021

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 2Q/1H 2021

Skupina ČSOB hospodařila v prvním pololetí s čistým ziskem 6,6 miliardy Kč díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Objem klientských vkladů i aktiv pod správou meziročně nadále rostl a vysoká poptávka byla i po úvěrech na bydlení. ČSOB se zaměřila na rozvoj digitalizace a inovací s cílem přinášet ještě kvalitnější a bezpečnější služby a podporu udržitelného podnikání.

„I když má pandemie covid-19 na naše životy a podnikání nadále významný vliv, jsme rozhodně o rok zkušenější a mnohem méně zranitelní. Lidé ve stále větší míře dávají přednost digitálním nástrojům a bezkontaktnímu placení, což je bezpečnější, a vedle toho i jednoduché a pohodlné. Počet uživatelů mobilního bankovnictví vzrostl o více než 40 procent a desítky tisíc klientů využívají naše aplikace pro nakupování a investování. Spustili jsme novou aplikaci ČSOB Smart pro mobilní bankovnictví s virtuální asistentkou Kate, jako jedna z prvních bank jsme spustili možnost přihlašování do služeb státní správy i firem pomocí bankovní identity. Našim klientům vycházíme co nejvíce vstříc. Zrušili jsme poplatky za vedení našich vlajkových účtů pro stávající i nové klienty, zavedli Stavebko bez limitů a nabízíme i možnost navýšení hypotéky kvůli strmému zdražování stavebních materiálů. Důvěru našich zákazníků dokládá i zdvojnásobení počtu prodaných hypoték,“ říká generální ředitel ČSOB John Hollows a dodává: „To vše by nebylo možné bez mimořádného nasazení našich zaměstnanců, kterým patří obrovské poděkování. Stejně odhodlaně jsme se totiž zapojili do pomoci rodinám postiženým živelnou pohromou na jižní Moravě. Ihned jsme začali vyplácet zálohy na pojistné plnění, poskytovat odklady splátek a nabídli možnost využívání náhradních vozidel a ubytování. Velice mě potěšila obrovská solidarita našich klientů a zaměstnanců. Naše mimořádná sbírka pro postižené tornádem vynesla během několika dní 2 miliony korun.“

• Čistý zisk skupiny ČSOB byl 6,6 mld. Kč (meziročně o 91 % vyšší).
• Objem úvěrů na bydlení činil 471 mld. Kč (meziročně vyšší o 6 %).
• Celkový objem úvěrů překročil 804 mld. Kč (meziroční růst o 2 %).
• Objem vkladů se zvýšil na 1 161 mld. Kč (meziročně o 9 %).
• Objem aktiv pod správou se zvedl na 268 mld. Kč (meziročně o 13 %).
• Provozní výnosy dosáhly 16,4 mld. Kč (meziroční pokles o 12 %).
• Provozní náklady činily 10,3 mld. Kč (meziroční zvýšení o 6 %), po očištění o bankovní daně se jedná o meziroční nárůst o 4 %.
• ČSOB drží silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditní polštář. Kapitálový poměr Tier 1 je 23,7 %.
• ČSOB posklytla v rámci státem garantovaných úvěrů COVID firmám a podnikatelům financování za 14,5 mld. Kč.
• Poptávka po odkladech splátek byla minimální a úvěry s odklady tvořily jen 0,2 % z celkového portfolia úvěrů.
• Počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně stoupl o 42 % a počet transakcí se zvýšil o 60 %.
• ČSOB představila jednotnou mobilní alikaci ČSOB Smart pro klienty ČSOB i Poštovní spořitelny, jejíž součástí je i virtuální asistentka Kate.
• ČSOB stavební spořitelna zavedla jako první na trhu Stavebko bez limitů.
• ČSOB naplnila svůj dlouhodobý závazek odchodu z uhelných aktivit a již nemá žádnou úvěrovou expozici vůči podnikům spojeným s uhlím.
• Nová regionální centrála ČSOB v Hradci Králové, mimořádně ohleduplná k životnímu prostředí, získala kolaudační rozhodnutí.
• ČSOB jako jedna z prvních bank spustila možnost přihlašování do služeb státní správy i firem pomocí bankovní identity.
• ČSOB se jako jediná česká banka podílí na financování prvního PPP projektu v České republice - dostavbě dálnice D4 mezi městy Příbram a Písek.

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí meziročně narostl díky rozpuštění opravných položek k úvěrům. Kvalita úvěrového portfolia zůstává velmi vysoká.

Naprostá většina klientů se po skončení moratoria vrátila ke splácení. Klientům, kteří potřebovali pomoc a zažádali si o další odklad, byla většina žádostí schválena. Podíl úvěrů v selhání z celého úvěrového portfolia byl na konci června nízkých 2,06 procenta, což znamenalo meziročně mírný pokles.

Růst úvěrů na bydlení a vkladů

Úvěry na bydlení, tedy hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, meziročně narostly o šest procent. Počet prodaných hypoték se v prvním pololetí více než zdvojnásobil a skupina ČSOB zůstává v celkovém objemu poskytovaných úvěrů na bydlení jedničkou na trhu. „Poptávka po vlastním bydlení a investování do nemovitostí je mimořádná. Nových rekordů letos dosahují hypotéky i úvěry ze stavebního spoření. Naše ČSOB Stavební spořitelna díky tomu překonala historický milník, když objem poskytnutých úvěrů překročil půl bilionu korun,“ shrnuje Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

Celkové portfolio úvěrů narostlo o dvě procenta. Objem vkladů stoupl o devět procent a objem aktiv pod správou se zvýšil o třináct procent. Největším fondem na trhu byl nadále ČSOB Bohatství s majetkem 37 miliard korun.

Prudký růst mobilního bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví Smartbanking se meziročně zvýšil o 42 procent a počet transakcí narostl o 60 procent. Klienti stále více platili bezhotovostně, nakupovali online a naopak méně využívali bankomaty.

Udržitelnost a zelené produkty

Skupina ČSOB je lídrem v udržitelnosti a šetrném přístupu k životnímu prostředí. V březnu se připojila k Memorandu České bankovní asociace pro udržitelné finance. ČSOB Kampus vyhrál cenu Environmentálně šetrný projekt v 22. ročníku soutěže Best of Realty. V červnu ČSOB naplnila svůj dlouhodobý závazek odchodu z uhelných aktivit a již nemá žádnou úvěrovou expozici vůči podnikům spojených s uhlím. „Nejvyšší prioritou je podporovat podniky i jednotlivce při realizaci změn směrem k udržitelnosti a snižování emisí. Vedle toho ale samozřejmě vnímáme i tlak prostředí na nás samotné. V lecčem jsme o krok napřed. Co se týče spotřeby energií i uhlíkové stopy, jsme dokonce lídrem na trhu,“ zdůrazňuje Ján Lučan, člen představenstva zodpovědný za vztahové bankovnictví.

V prvním pololetí vzrostl mezičtvrtletně objem investic do společensky odpovědných fondů (SRI) o 28 procent. Financování energeticky úsporných domů mezičtvrtletně stouplo o 13 procent a ekologických automobilů o osm procent. ČSOB má největší podíl v konsorciu bank, které financuje dostavbu dálnice D4 mezi městy Příbram a Písek. Jedná se o první dálniční stavbu v ČR, jež vznikne formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP. Z pozice věřitele se ČSOB zavázala poskytnout financování v celkové výši přes pět miliard Kč.

Ochrana zdraví

Přes výrazný pokles počtu nakažených covid-19 a naopak růstu očkovaných zůstává stále důležitou prioritou ochrana zdraví a bezpečí klientů i zaměstnanců. V prvním pololetí pracovalo z domova v průměru 69 procent zaměstnanců skupiny ČSOB. Pobočková síť funguje po celou dobu bez přerušení a dodržují se přísná bezpečnostní a hygienická opatření. Pro zaměstnance, jejichž přítomnost je na pracovišti nezbytná, je zajišťováno pravidelné testování. V prvním pololetí bylo uskutečněno přes 90 tisíc covid testů, z nichž bylo méně než 0,2 procenta pozitivních případů.

Zdroj informací

Československá obchodní banka, a. s. a NejBusiness.cz

Datum

9. srpna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0674 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál