Podpora ve formě kompenzací škod pro železniční osobní dopravce byla odsouhlasena Evropskou komisí

Podpora ve formě kompenzací škod pro železniční osobní dopravce byla odsouhlasena Evropskou komisí

Evropská komise vydala kladné rozhodnutí ve věci opatření podpory, které umožní státu vyplatit náhrady škod vzniklých železničním osobním dopravcům v důsledku pandemie v první polovině loňského roku.

Celková výše podpory je vyčíslena na částku 800 mil. Kč (přibližně 31 mil. Euro) a bude vyplacena jak dopravcům, kteří plní tzv. závazek veřejné služby, tak i komerčním dopravcům.

V případě tohoto opatření Evropská komise posoudila slučitelnost přímo s odkazem na ustanovení čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, které je spojeno s velmi důkladným zkoumáním nastavení kompenzačního mechanismu ze strany Evropské komise a ověřováním přímé souvislosti škod s opatřeními přijatými vládou proti šíření koronavirové nákazy.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

4. srpna 2021

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6244 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál