Evropa oficiálně vykročila směrem k digitální měnové budoucnosti

Evropa oficiálně vykročila směrem k digitální měnové budoucnosti

Zahájení spolupráce Evropské centrální banky s Centrální bankou ve Španělsku nyní znamená první krok k oficiální regulaci trhu s kryptoměnami v Evropě. Nad vznikem legislativně-regulačního rámce pro kryptoměnová aktiva a jejich poskytovatele v celé EU přemítají evropské regulatorní orgány od roku 2018. Původně bylo zavedení jednotného licenčního režimu pro všechny členské státy EU plánováno na rok 2024.

Evropská centrální banka pověřila Španělskou národní banku a místního regulátora trhu s cennými papíry CNMW (Comisión nacional del Mercado de Valores), aby dohlížely nad trhem s kryptoaktivy. V praxi to znamená pilotní projekt implementace panevropské regulace MiCA (Markets in Crypto-Assets), který by měl zajistit licenční systém pro firmy podnikající v krypto odvětví. Měl by být spuštěn už koncem roku 2021 nebo začátkem roku příštího.

Dle vyjádření oficiálního webu Evropské komise1 ukládá nové nařízení vznik standardizovaného souboru pravidel, a to do konce letošního roku. Pravidla budou emitentům či platformám obchodujícím kryptoměny předepisovat jednak založení ústředí na území EU, jednak povinnost vlastnit povolení od příslušného kontrolního orgánu.

„Pro celý trh s kryptoměnovými aktivy je to skutečně významná událost. Dlouhodobé úsilí regulatorních orgánů vytvořit v Evropě dohled nad fungováním kryptoměnových aktiv a blockchainu jsou neomylnou známkou toho, že se z kryptoaktiv stává rovnocenný hráč, respektovaný nejvýše postavenými evropskými finančními institucemi. Navázání spolupráce Evropské centrální banky se Španělskou centrální bankou navíc oficiálně přiblížilo vznik digitálního eura,“ komentuje situaci Václav Holler, CEO společnosti CRYFIN.

Nové nařízení o trzích s kryptoaktivy se vztahuje na společnosti vydávající kryptoměny, poskytující služby související s kryptoměnami či provozující digitální peněženky a kryptoměnové burzy. Nařízení bude podporovat inovace a zároveň chránit spotřebitele a integritu jednotlivých kryptoburz.

Na základě Směrnice o trzích s finančními nástroji doposud podléhala kryptoaktiva kvalifikovaná jako finanční instrumenty právním předpisům EU o trhu s cennými papíry. Nová regulace je potřeba, protože kryptoměny, jakožto programovatelné peníze, mohou plnit i roli komodit nebo platidel. Navíc je potřeba je regulovat v kontextu technologií distribuované účetní knihy (DLT), které se používají i mimo sféru kryptoměn. Blockchain je totiž pouze specifickým typem DLT.

Pro kryptoaktiva, která nejsou kvalifikována jako finanční nástroje – utility tokeny nebo platební tokeny, navrhla Evropská komise specifický rámec, který nahradí veškerá v současnosti platná pravidla na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU, která v současnosti upravují vydávání, obchodování a držení tohoto typu kryptoaktiv.

Španělský pilotní režim se nevztahuje na tzv. CBDCs (Central Bank Digital Currency), centrálními bankami vydávané digitální měny. Evropská centrální banka ale pokračuje i na této frontě. V tomto měsíci přešel vývoj digitálního eura z fáze diskuze do fáze prošetřování, kde se bude ECB vypořádávat s potenciálními problémy v oblastech bezpečnosti, ochrany dat a dostupnosti. Ta bude trvat 2 roky. Pak už by nic nemělo bránit jeho implementaci.

CRYFIN a. s.

CRYFIN je technologicky zaměřený finanční holding se zaměřením na kryptoaktiva.

V oblasti tradingu využívá nejmodernější technologie a za použití dat z blockchainů, strojového učení a umělé inteligence přináší svým klientům to nejlepší z oblasti kryptoaktiv. V současné době se jedná o největšího kryptoměnového správce majetku v ČR a na Slovensku.

Zdroj informací

CRYFIN a. s. a NejBusiness.cz

Datum

22. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0751 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál