Asociace komunikačních agentur: Nový projekt pomáhá s efektivním zadáváním tendrů

Asociace komunikačních agentur: Nový projekt pomáhá s efektivním zadáváním tendrů

Trh reklamy a komunikace v České republice činí ročně 120 miliard korun. Nejvíce utratí inzerenti ze soukromé sféry. Naopak veřejní zadavatelé představují z celkové částky pouhá dvě procenta. Většinu těchto prostředků zadavatelé svěřují reklamním a mediálním agenturám. Projekt Certifikovaní odborníci 2.0. od Asociace komunikačních agentur má zadavatelům pomoci s realizací výběrového řízení na agenturu od úplného začátku do zdárného konce díky kvalifikovaným odborníkům a pomocí srozumitelných pravidel.

Méně zrušených zakázek

Hlavním cílem projektu je pomoci veřejným i soukromým zadavatelům realizovat efektivní tendr s kvalitním výsledkem, při kterém se minimalizuje riziko jeho zrušení, a především se maximalizuje jeho výsledný efekt. Například z průzkumu veřejných zakázek vychází, že státní správa v roce 2020 zrušila 9,3 % procenta vypsaných zakázek.

„Přitom náklady na jednu veřejnou zakázku agentury činí podle náročnosti přibližně 300 tisíc korun. Ty doslova vyletí komínem! Náklady spojené s přípravu tendru na straně zadavatele nikdo nepočítá, ale zadarmo to jistě není,“ říká ředitel AKA Marek Hlavica.

Právě díky Metodice ZVZ došlo v posledních letech k poklesu zrušených výběrových řízení ve veřejném sektoru na jednotky ročně. Za minulý rok tak toto číslo historicky poprvé kleslo pod deset procent. Ještě v předloňském roce to bylo 11,8 %. Podpora veřejných zadavatelů by měla pomoci veřejným institucím přiblížit se alespoň na dohled zvyklostem západních zemí. Zatímco, tam tvoří veřejné zakázky v komunikaci až 20 % trhu, u nás je to desetkrát méně. Dobrý příklad poskytuje covidové období. Zatímco pětimilionové Irsko investovalo do informačních kampaní v loňském pandemickém roce 260 milionů korun, Česká republika vynaložila sotva statisíce.

Projekt Asociace komunikačních agentur (AKA) za podpory Asociace Public Relations (APRA) a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) navazuje na iniciativy Férový tendr a Metodika ZVZ (metodika pro zadávání veřejných zakázek) s cílem kultivovat prostředí zadávání zakázek. „Základem je správně vypsané výběrové řízení, které je příležitostí k úsporám jak na straně zadavatele, tak na straně agentury. Je také předpokladem pro efektivní spolupráci do budoucna,“ uvádí Marek Hlavica a dodává: „Špatný proces výběru nového dodavatele může stát obě strany zbytečné úsilí a může vést k úplnému zrušení zakázky. Především však stojí i další desítky nebo stovky tisíc korun.“

Certifikovaní odborníci 2.0.

Projekt Certifikovaní odborníci 2.0. vychází z dosavadní dlouholeté praxe a z již ověřených a odborných metodik pro komerční i pro veřejný sektor. Certifikovaní odborníci 2.0. provedou zadavatele celým procesem. „Se zadavatelem si ujasníme, co od komunikační kampaně očekává, pomůžeme mu s vytvořením zadávací dokumentace, případně pomůžeme s její revizí. Zároveň pomáháme s nastavením kvalitních hodnotících kritérií. Dokážeme rovněž zajistit účast odborníků v hodnotících komisích,“ vyjmenovává výhody Lucie Češpivová, garantka projektu.

Hodnotící kritéria a prevence chyb

Pro výběrové řízení jsou klíčová dobře nastavená pravidla a hodnotící kritéria. „Jasná kritéria zohlední očekávaný výsledek práce agentury. Což v praxi není jen nejlevnější řešení, ale zejména řešení, které má potenciál, že bude fungovat a dosáhne stanovených cílů komunikace,” uvádí Lucie Češpivová a dodává: „Díky již realizovaným projektům a permanentnímu kontaktu se zadavateli se dokážeme soustředit i na prevenci chyb. Ať již z hlediska faktického zadání tendru, nebo logické souslednosti, a tím zvýšit atraktivitu zakázky pro kvalitní dodavatele a uspořit zadavateli nemalé množství nákladů.“

AKA

AKA je spolek, výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

Zdroj informací

Asociace komunikačních agentur a NejBusiness.cz

Datum

14. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.456 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál