CERN položil základní kámen pro Portál vědy

CERN položil základní kámen pro Portál vědy

CERN slavnostně položil základní kámen nového Portálu vědy, centra pro vědecké vzdělávání a kulturu, které bylo poprvé představeno v roce 2019 v Ženevě s podporou Nadace FCA (charitativní fond skupiny Stellantis).

Slavnostního zahájení stavby se zúčastnili: Fabiola Gianotti, generální ředitelka organizace CERN, John Elkann, předseda představenstva skupiny Stellantis a hlavního dárce, nadace FCA, Renzo Piano, architekt a zakladatel studia Renzo Piano Building Workshop a Antonio Hodgers, zástupce ženevského kantonu. Ursula Bassler, předsedkyně Rady CERN, se slavnosti zúčastnila na dálku. Přítomní byli rovněž zástupci členských a přidružených států organizace CERN, hostitelských zemí a několika dalších partnerů.

„Ráda bych vyjádřila upřímnou vděčnost mnoha partnerům z našich členských států, přidružených členských států a dalších, kteří umožnili vznik Portálu vědy CERN, a zejména našim velkorysým dárcům. Obtížné období, kterým jsme za posledních 18 měsíců prošli, prokázalo trvalou hodnotu vědy i základní povahu spolupráce mezi zeměmi. Věda spojuje lidi a ukazuje nám, čeho může lidstvo dosáhnout, když se zaměříme na společné dobro. Věda nám nabízí naději a víru v lepší budoucnost. Přejeme si, aby Portál vědy CERN inspiroval každého návštěvníka krásou a hodnotami vědy,“ uvedla ve svém zahajovacím projevu Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERN.

Ikonická budova Portálu vědy nabídne na ploše 7 000 m2 různé prostory a aktivity, zejména výstavy vysvětlující tajemství přírody, od nekonečně malých (elementární částice) po nekonečně velké (struktura a vývoj vesmíru). Výstavy představí také urychlovače, experimenty a počítače CERNu, dále pak způsob, jak je vědci používají při svém výzkumu, ale také to, jak jsou technologie CERNu pro společnost užitečné. Klíčovou složkou vzdělávacího programu Portálu vědy budou praktické experimenty, které umožní návštěvníkům získat konkrétní představu o vědecké práci. Poutavé aktivity, které bude Portál vědy nabízet, budou podporovat kritické myšlení, hodnocení založené na důkazech a používání vědeckého přístupu, což jsou nástroje, které jsou velmi cenné ve všech oblastech života.

Projekt bude financován z externích darů, včetně významného příspěvku skupiny Stellantis prostřednictvím nadace FCA.

„Ve skupině Stellantis pevně věříme v důležitost vzdělávání, s důrazem na oblast vědy a techniky,“ prohlásil John Elkann, předseda představenstva společnosti Stellantis a nadace FCA. „Podpora vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky se ukázala jako nejúčinnější způsob, jak udržet naše společnosti otevřené a bezpečné, jak jsme se přesvědčili v uplynulém roce při překonávání krize Covid-19.“ 

„Mezi mnoha vzdělávacími iniciativami, které v rámci našich komunit podporujeme, je nám ctí podpořit ambiciózní a inovativní projekt Portál vědy, jehož cílem je vzbudit u široké veřejnosti zájem, zvědavost a lásku k vědě ve všech jejích dimenzích. Jsme velmi hrdí na naši spolupráci s organizací CERN, s níž sdílíme stejné hodnoty a stejný optimismus,“ dodal John Elkann. „Toto zapojení do tak podnětného prostředí je také způsob, jak můžeme uctít památku Sergia Marchionna, jeho rozmanitou intelektuální zvědavost, jeho vášeň pro fyziku i jeho důsledné a věcné, ale vždy otevřené a tvůrčí metody.“

CERN a Stellantis prostřednictvím nadace FCA vypracují v rámci vzdělávací nabídky Portálu vědy a s podporou poradenství nadace Agnelli program výuky badatelsky orientované fyziky určený pro italské střední školy.

Portál vědy, jehož otevření je naplánováno na rok 2023, bude sídlit v nové ikonické budově s nulovými emisemi uhlíku, kterou navrhlo mezinárodně uznávané architektonické studio Renzo Piano Building Workshop, v rámci areálu CERNu ve švýcarském Meyrinu, v sousedství další ikonické budovy, kterou je návštěvnické centrum Globe of Science and Innovation.

„Máme obrovskou radost a jsme hrdí, že dnes můžeme zahájit tento ambiciózní projekt, kde díky spojení různých dovedností, jazyků a národností vybudujeme prostor pro výměnu poznatků a informací. Vznikne tak most, doslova i obrazně! Skleněný most, který propojí různá témata a části Portálu vědy a zároveň podpoří fyzické setkání vědců a dětí, návštěvníků a fyziků, turistů a vědců, které pohání zvědavost a touha po poznání,“ prohlásil Renzo Piano, mezinárodně uznávaný architekt, mezi jehož významné stavby patří Zentrum Paul Klee v Bernu, Centre Pompidou v Paříži a věž The Shard v Londýně.

Na Esplanade des Particules bude instalována výstava podrobně popisující projekt a jeho propojení s organizací CERN.

CERN

CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, je jednou z největších a nejprestižnějších vědeckých laboratoří na světě. Organizace sídlí na obou stranách francouzsko-švýcarských hranic a její ústředí je v Ženevě. Jejími členskými státy jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Izrael, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Estonsko, Kypr a Slovinsko jsou přidruženými členskými státy v předvstupní fázi. Přidruženými členskými státy jsou Chorvatsko, Indie, Litva, Pákistán, Turecko a Ukrajina. Evropská unie, Japonsko, Spojený ústav jaderných výzkumů (JINR), Ruská federace, UNESCO a Spojené státy americké mají v současné době status pozorovatele.

Nadace FCA

Nadace FCA, charitativní fond skupiny Stellantis, podporuje dobročinné organizace a iniciativy, které pomáhají zvyšovat soběstačnost lidí a budovat silnější komunity s významným a měřitelným společenským dopadem, zejména v oblasti vzdělávání.

Stellantis

Stellantis je jedním z předních světových výrobců automobilů a poskytovatelů mobility, který se řídí jasnou vizí: nabízet svobodu pohybu díky osobitým, cenově dostupným a spolehlivým řešením mobility. Kromě bohatého dědictví a široké zeměpisné působnosti patří mezi hlavní přednosti skupiny také udržitelná výkonnost, rozsáhlé zkušenosti a velký počet zaměstnanců po celém světě. Stellantis hodlá využívat své široké portfolio ikonických značek, které založili vizionáři, jež jim vštípili vášeň a soutěživého ducha, který dodnes rezonuje mezi zaměstnanci i zákazníky. Stellantis usiluje o to být nejlepší, nikoliv největší, a zároveň vytvářet přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany a komunity, v nichž působí.

RPBW

Architektonické studio Renzo Piano Building Workshop (RPBW) založil v roce 1981 Renzo Piano, pobočky sídlí v Janově (Itálie) a v Paříži (Francie). RPBW řídí 8 partnerů včetně jeho zakladatele, architekta Renza Piana, držitele Pritzkerovy ceny. Studio zaměstnává přibližně 110 architektů a 30 osob zajišťujících související úkoly, zejména jde o umělce zabývající se 3D vizualizací, tvůrce modelů, archiváře a administrativní pracovníky. RPBW úspěšně realizovala více než 140 projektů po celém světě. Mezi hlavní současné projekty patří Paddington Square v Londýně, umělecké centrum GES 2 v Moskvě, budova Portálu vědy CERN v Ženevě a soudní budova v Torontu.

Nadace Agnelli

Nadace Agnelli je nezávislá nezisková výzkumná instituce v oblasti humanitních a společenských věd. Byla založena v roce 1966 a pojmenována po senátorovi Giovannim Agnellim, zakladateli společnosti Fiat. Jejím posláním je „lépe porozumět změnám v současné společnosti v Itálii a Evropě“. Od roku 2008 se nadace zaměřuje na vzdělávání jako na účinný nástroj osobního rozvoje, důležitý zdroj sociální mobility a klíčový faktor hospodářského růstu a sociální soudržnosti v zemi. Nadace provádí četné studie zaměřené na zlepšení ital

Zdroj informací

Stellantis a NejBusiness.cz

Datum

3. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.5187 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál