HP rozšiřuje svůj partnerský program HP Amplify na retail a etail prodejce

HP rozšiřuje svůj partnerský program HP Amplify na retail a etail prodejce

Společnost HP Inc. oznámila rozšíření svého programu HP Amplify™ — prvního globálního partnerského programu svého druhu — na rozsáhlý ekosystém, tvořený více než 1 350 maloobchodními partnery, kteří se rekrutují z online byznysu a kamenných prodejen.

Tento nový partnerský program, jenž byl po spuštění v roce 2020 zpřístupněn komerčním partnerům a který staví na jednotné integrované struktuře, nabízí důkladné znalosti, funkce a nástroje pro spolupráci, jež jsou nezbytné pro podporu digitální transformace a růstu při neustálém vývoji nákupního chování spotřebitelů. Společnost HP 2. srpna 2021 zahájí postupnou integraci těchto partnerů do programu HP Amplify, která bude pokračovat až do konce kalendářního roku.

Program HP Amplify staví na zjednodušené struktuře dvou hlavních statutů – Synergy a Power. Program je od základů navržen tak, aby efektivně odměňoval partnery za uskutečněné prodeje, motivoval je k užší spolupráci a pomáhal rozvíjet jejich schopnosti. Zároveň má přispívat k urychlení digitální transformace prostřednictvím získaní příslušných znalostí a poskytnutých podpůrných nástrojů ze strany HP.

„Pro celé IT odvětví a především pro prodej prostřednictvím maloobchodních kanálů zjevně platí, že pokračování v zavedených obchodních postupech již není možné. Program HP Amplify našim partnerům nejen usnadňuje vzájemné podnikání s HP, ale nabízí jim i jasnou cestu, vybudovanou na osvědčených základech, jak své podnikání přizpůsobit dnešním podmínkám a zároveň si zajistit dlouhodobý udržitelný růst do budoucna,“ uvedl Pavel Machovský, Country Channel Manager společnosti HP Inc. pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko „Ve spolupráci s komunitou našich partnerů průběžně analyzujeme, jaké zkušenosti mají spotřebitelé s našimi výrobky a službami, investujeme do sdílených schopností a rozvíjíme nové trendy, abychom si i nadále udrželi maximální konkurenceschopnost.“

Přepisujeme způsob maloobchodního prodeje

Segment maloobchodu zažívá období výrazných změn, k nimž přispívá narůstající poptávka po domácích produktech určených k práci, výuce i k zábavě – to vše je výrazně umocněno také pandemií. Pro vybudování a udržení flexibility, jež je pro dnešní podnikání nezbytná, bude podle agentury Gartner zásadní, nakolik dokážou prodejci podchytit a využít stávající zkušenosti se změnami spotřebitelského chování zákazníků.

Zatímco provoz v kamenných obchodech klesal, tržby na internetu vzrostly v roce 2020 celosvětově o více než 27 procent, do roku 2025 se předpokládá, že budou reprezentovat 40 procent celkových tržeb v maloobchodních prodejích. S ohledem na trendy, jako jsou hybridní způsob práce a přetrvávající růst online prodeje, se stává partnerství mezi prodejci a výrobci v maloobchodním segmentu zásadnější než kdykoli dříve. Zavedením programu HP Amplify umožní společnost HP svým retail a etail partnerům zohlednit a využít probíhající změny k maximálnímu uspokojeni měnících se potřeb koncových zákazníků a zajištění budoucího obchodního růstu.

Výkon, schopnosti a spolupráce

Program HP Amplify nabízí společnou platformu navrženou způsobem, aby umožňovala implementaci progresivních strategií pro úspěšné uvádění výrobků na trh se zaměřením na tři základní pilíře: výkon, schopnosti a spolupráci.

Výkon

HP Amplify odměňuje partnery za plnění různých výkonnostních ukazatelů, vázaných na tržby a prodávaná portfolia HP produktů. Strukturovaný systém odměňování umožní partnerovi přehlednou orientaci v možných kompenzacích ze strany HP a výrazně tak zvýšit jeho celkovou profitabilitu.

Schopnosti

Vedle vlastních odměn z uskutečněných prodejů poskytuje program HP Amplify také benefity za získávání nových nebo prohloubení stávajících obchodních dovedností a schopností, osvojování poznatků na základě analýz dat a zvyšování zákaznické spokojenosti v internetových i kamenných obchodech. Posilování a rozvoj nových schopností jsou založeny na klíčových trendech trhu, spotřebitelských trendech, srovnávacích testech a osvědčených postupech. Program HP Amplify odměňuje partnery, kteří ve světě, jemuž dominuje online obchod a digitální způsob nakupování, průběžně investují do zvyšování své vlastní konkurenceschopnosti.

Spolupráce

Transformační změna vyžaduje partnerství založené na spolupráci. Společnosti, které pravidelně spolupracují s dodavateli, vykazují vyšší růst, nižší provozní náklady a vyšší ziskovost než jejich konkurenti v daném odvětví. Partneři, kteří poskytují klíčové údaje o společném businessu, budou moci očekávat díky společné a oboustranné analýze dat i pozitivnější výsledky směrem k zákazníkům v podobě vyšších a profitabilnějších prodejů.

Další podrobnosti o programu HP Amplify včetně odpovědí na nejčastější dotazy partnerů naleznete na webu HP.

Cesta k udržitelnější budoucnosti

Partnerský program HP Amplify poskytuje partnerům také volitelnou cestu k udržitelnější budoucnosti. Program HP Amplify™ Impact byl ve vybraných zemích představený obchodním partnerům počátkem tohoto roku a do České a Slovenské republiky bude uvedenen ve druhé polovině roku 2021. Program HP Amplify™ Impact reprezentuje první program k hodnocení a školení partnerů v tomto odvětví, zaměřený na prosazování smysluplných změn napříč třemi pilíři udržitelného dopadu (Sustainable Impact) společnosti HP, jimiž jsou:

  • planeta, s důrazem na opatření v oblasti klimatu;
  • lidé, s důrazem na lidská práva a sociální spravedlnost;
  • a společenství, s důrazem na digitální rovnost – tedy rovnocenný přístup k technologiím u různých skupin obyvatel

Program HP Amplify Impact umožňuje partnerům stanovit si ambiciózní a dlouhodobé cíle pro dosažení pozitivního dopadu. Partneři, kteří se do programu HP Amplify Impact zapojí, budou moci ve spolupráci se společností HP hodnotit své vlastní postupy a současně využít rozsáhlých investic,  iniciativ a zkušeností HP k jejich průběžné optimalizaci.

HP je v celosvětově považováno za jednoho z lídrů v přístupu k udržitelnosti. Nový program je součástí ambiciózního cíle stát se do roku 2030 jedničkou v udržitelnosti a soc. spravedlnosti mezi technologickými společnostmi.

HP

Společnost HP Inc. vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí.

Zdroj informací

HP a NejBusiness.cz

Datum

13. května 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0437 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál