Finanční analytický útvar loni zajistil 3,9 miliardy korun

Finanční analytický útvar loni zajistil 3,9 miliardy korun

Finanční analytický úřad (FAÚ) v roce 2020 zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši cca 3,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 1,6 mld. Kč. FAÚ loni uložil pokuty ve výši cca 2,7 mil. Kč. Úřad v roce 2020 obdržel celkem 4 860 podnětů k zahájení šetření, přičemž podal 426 trestních oznámení. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes úřad zveřejnil.

„Výsledky finančního analytického úřadu za loňský rok jsou vynikající. Loni se úřadu podařilo zajistit z podvodných transakcí přes 3,9 miliardy korun. Výrazně mu napomohla také těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami i úzká součinnost s Finanční správou, Celní správou, Policií a tajnými službami. Boj proti praní špinavých peněz je naší dlouhodobou prioritou. Vyšší efektivitu očekáváme díky novele zákona proti o praní špinavých peněz a financování terorismu, která je účinná od ledna letošního roku,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V roce 2020 přijal FAÚ celkem 4 860 oznámení o podezřelých obchodech. Je to nejvyšší číslo v celé historii této finanční zpravodajské jednotky. Oproti loňskému roku přijal FAÚ o 906 oznámení více. „Počet přijatých oznámení rapidně narostl především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů. Významnou měrou se na tomto nárůstu podílela také zvýšená reportní aktivita některých sektorů povinných osob, především z bankovního sektoru,“ vysvětluje ředitel FAÚ Libor Kazda.

Orgánům činným v trestním řízení loni FAÚ podal celkově 426 trestních oznámení, z tohoto počtu bylo 261 trestních oznámení se zajištěním finančních prostředků. Dále FAÚ poskytl v průběhu roku 2020 Policii ČR celkem 391 informací významných pro výkon její činnosti.

V rámci intenzivní spolupráce s oběma správci daně - s Finanční správou a Celní správou - FAÚ postoupil 2 304 informací na Generální finanční ředitelství a 140 na Generální ředitelství cel s podezřením na porušení daňových či celních předpisů. Experti z FAÚ tak mají nezanedbatelný podíl na úspěšném výběru daní. Také většina velkých případů Daňové Kobry je realizována v úzké součinnosti s FAÚ, který mnohdy bývá i zdrojem počátečního podnětu ke zpracování případu.

FAÚ se v posledních letech také zaměřuje zneužití virtuálních aktiv podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Za rok 2020 FAÚ evidoval celkem 140 případů. Z tohoto počtu došlo k prokázanému zneužití virtuálních měn v 58 případech. Ve 47 případech bylo podáno trestní oznámení a z toho ve 33 případech došlo k zajištění finančních prostředků. Z celkového počtu podaných trestních oznámení ze strany FAÚ tak segment zneužití virtuálních měn představuje cca 11% podíl.

Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo úřadu odhalit. Jedná se například o tyto případy:

FAÚ podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu, kdy jednatel české s. r. o. nabízel prostřednictví této společnosti, která byla tzv. „alternativním fondem“, a nabízela potenciálním investorům značné a nereálné zhodnocení vložených finančních prostředků ve výši 30 % až 100 % prostřednictvím investic na světových burzách. Z výpisů z účtů této společnosti vyplývalo, že přijaté prostředky ve výši 1 miliardy korun určené k dalšímu zhodnocení byly používány na nákupy luxusních automobilů a zboží, nemovitostí v ČR i v zahraničí, vybírány v hotovosti, převáděny na soukromé účty jednatele společnosti a dalších spolupachatelů nebo z nich byly hrazeny luxusní rekreační zahraniční cesty apod. Společnost současně vyplácela i deklarované značné zhodnocení, přičemž z transakcí na účtech společnosti bylo zřejmé, že toto zhodnocení je vypláceno výhradně z nově příchozích vkladů.

Činnost tak vykazovala typické znaky Ponziho schématu. FAÚ následně zamezil dalšímu nakládání s výnosy z této trestné činnosti na účtech ve výši přesahující 1 miliardu korun. V rámci rozsáhlé realizace byly obviněny tři osoby ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného ve spolupachatelství a byl zajištěn movitý i nemovitý majetek přesahující 1,3 miliardy korun v podobě peněžních prostředků, nemovitostí, vozidel a dalších cenností. Celková způsobená škoda, kterou utrpělo několik tisíc poškozených osob, byla prozatím vyčíslena na více než 2,3 miliardy korun. Věc je dále předmětem trestního řízení a obviněným osobám hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Šetřením podezřelého obchodu na účtech tuzemské právnické osoby byly detekovány vysoké příchozí platby z účtů, vedených v Ruské federaci. Zdroj prostředků byl detekován v Ruské federaci, a to na základě spolupráce s partnerskou zahraniční finanční zpravodajskou jednotkou. Prostředky měly být dále organizovanou skupinou umístěny v evropském prostoru, a to tím způsobem, že po konverzi na jinou měnu měly být přeposlány prostřednictvím tuzemského účtu na švýcarský účet vedený pro tzv. „offshorovou“ společnost. K zamezení v pokračování legalizace výnosů z trestné činnosti FAÚ zajistil prostředky možnému spolupachateli na jeho účtech, a to ve výši převyšující částku 700 mil. CZK.

FAÚ v roce 2020 obdržel urgentní žádost od zahraniční partnerské jednotky ohledně osoby, která je v zahraničí šetřena v souvislosti se zvlášť závažnou trestnou činností související s organizovanou činností osob a společností, podílejících se na daňové trestné činnosti velkého rozsahu. Tato osoba byla hlavním organizátorem vytvoření karuselového řetězce zahraničních společností sídlících v zemích EU, prostřednictvím něhož docházelo k neodvádění a krácení DPH a neoprávněnému čerpání odpočtů DPH, pocházejících z obchodování s pohonnými hmotami. Část výnosů z této trestné činnosti byla převedena na bankovní účet této osoby vedený v České republice. Ze strany FAÚ bylo přistoupeno k blokaci finančních prostředků (výnosu z trestné činnosti) na tomto bankovním účtu, podáno trestní oznámení a vyrozuměna zahraniční partnerská jednotka. Celkem bylo zajištěno cca 104 mil. CZK.

Zdroj informací

Ministerstvo financí a NejBusiness.cz

Datum

3. května 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2344 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál