Nové standardy reportování udržitelnosti navedou firmy na klíčová data

Nové standardy reportování udržitelnosti navedou firmy na klíčová data

Evropská komise 21. dubna představila reformu směrnice o nefinančním reportingu (nově CSRD - corporate sustainability reporting directive), která má vyjasnit klíčová data pro reporting firem v oblasti udržitelnosti. Půjde například o data o dopadech, strategiích a cílech s ohledem na dekarbonizaci ekonomiky. Nová legislativa společně se zároveň přijatými standardy Taxonomie udržitelných aktivit, poskytne firmám, bankám a investorům jasný návod pro analýzu rizik a příležitostí i pro nastavení strategií. Tato data firmám zároveň umožní získat přístup k financování své transformace. Díky úpravě pravidel se legislativa v Česku bude vztahovat místo 25 korporací na více než tisícovku firem.

Investoři, banky a pojišťovny po celém světě stále více přesměrovávají své prostředky do udržitelných aktivit. Evropská komise aktuálně přijímá strategii k udržitelným financím, jež má ročně mobilizovat 500 miliard euro dodatečných investic ze soukromých zdrojů do transformačních aktivit na dekarbonizaci evropské ekonomiky. Trend se projevuje i v Česku, kde se už 15 předních bank připojilo k memorandu pro udržitelné financování. Bankám a dalším poskytovatelům finančního kapitálu ale často schází klíčové a porovnatelné informace od firem. 

Analýza 300 nefinančních reportů evropských firem Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold dokládá nedostatečnou kvalitu reportingu napříč Evropou, ale zejména ve střední a východní části EU. Například jen 16 % firem z rizikových sektorů jako jsou energetika a finance popisuje, zda jsou jejich strategie kompatibilní s cíli Pařížské dohody, a potažmo plánem EU plně dekarbonizovat ekonomiku do roku 2050. V ČR tyto informace uvádí jen 1 z 11 analyzovaných firem. 

Finanční instituce údaje od firem potřebují, aby byly schopny posoudit finanční rizika a příležitosti spojené s jejich investičními rozhodnutími. Tato potřeba je akutní i s ohledem na investice do zelených a transformačních aktivit, a potažmo s kritérii pro zelené půjčky a dluhopisy, které jsou vymezeny v rámci tzv. Taxonomie, a které nesmí být spojeny s negativními dopady.

Reforma směrnice o nefinančním reportingu a navazující standardy jsou tedy dosud chybějícím článkem v systému. “Umožní zejména menším korporacím rozpoznat, která data jsou klíčová, reportovat bez zbytečné byrokracie a získat tak přístup k financím. Lepší a porovnatelnější data umožní investorům a bankám identifikovat investiční příležitosti a lépe posoudit rizika a návratnost investic,” vysvětluje Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold.

Jaké změny směrnice o reportingu o udržitelnosti přináší 

1. Působnost směrnice je rozšířena na velké společnosti nad 250 zaměstnanců. Ze stávajících 25 korporací v Česku, kterých se povinnost týkala, naroste po reformě jejich počet na více než tisíc.

2. Dochází k detailnějšímu vyjasnění klíčových oblastí pro reporting a zásadních dat. Jde například o kritéria pro zveřejňování tzv. “forward-looking information”, tedy informací o posouzení dlouhodobých rizik  a nastavení strategií a cílů pro jejich řešení a to zejména v oblasti změny klimatu. Bude také vyžadován popis, jak je udržitelnost řízena a integrována do obchodní strategie.

3. Směrnice také zakotvuje vytvoření EU standardů reportingu pro firmy, které by měly zajistit jasná vodítka pro zveřejňování klíčových informací. To sníží nynější administrativní zátěž firem.

K návrhu směrnice se nyní budou vyjadřovat členské státy a Evropský parlament. Její přijetí se očekává v první polovině příštího roku. Firmy by se podle nových pravidel měly řídit při zpracovávání reportů za rok 2023.

Rizika a příležitosti reformy pro byznys 

Je v zájmu firem a to i těch, kterých se směrnice netýká, aby data o udržitelnosti začaly shromažďovat. „Urgentní výzvou a zároveň velkou příležitostí pro firmy je včas zareagovat na bezprecedentní změny v ekonomice, které budou ještě více urychleny obnovou ekonomiky po pandemii Covid-19. Data o udržitelnosti jsou klíčová pro vyhodnocení rizik a příležitostí i pro správné nastavení strategií,” uvádí Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold.

Podle Aloise Míky, senior energy experta ČSOB Advisory se v příštím desetiletí bude rozhodovat o vítězích a poražených tohoto století a právě přístup k udržitelnosti bude hrát klíčovou roli. “Vítězové budou ti, co dokáží prosadit udržitelné podnikání a udržitelný rozvoj, uplatní umělou inteligenci a budou digitalizovat od A až do Z. Poražení se nakonec ocitnou v negativním tržním postavením s neschopností získat cizí zdroje na financování svého byznysu," popisuje Míka. 
 
Banky a investoři se svých klientů začínají na údaje o udržitelnosti ptát už nyní. 

“Dnes obrovsky roste poptávka po zelených investicích, firmy je ale mohou dostat právě na základě dat, která zveřejňují v nefinančních reportech. České firmy zatím byly v informování o udržitelnosti na evropské periferii. Nyní začínají chápat, že je to o přístupu k financím, takže na to teď začínají reagovat,” vysvětluje ředitel Frank Bold Pavel Franc.

„Naprosto klíčovým přínosem CSRD je poskytnutí informace o řízení obchodních rizik, která je nezbytná jak pro investory, tak pro obchodní partnery i širší veřejnost. Právě řízení obchodních rizik je klíčovým vstupem pro definici strategie společnosti, která se až následně projeví ve finanční výkonnosti,“ říká předsedkyně Komise pro udržitelné finance České bankovní asociace Hana Kovářová, výkonná ředitelka Brand and Strategy Communication Komerční banky

"Firma, která bude mít k dispozici data o udržitelnosti podle nové direktivy o nefinančním reportingu, může mít v budoucnu výhodu při získávání zakázek od velkých společností, které tuto reportovací povinnost mají, a také při získávání dotací i úvěrů pro financování zelených investic,” dodává Matúš Púll, manažer udržitelnosti České spořitelny.

Zdroj informací

Frank Bold Advokáti, s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

23. dubna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.5214 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál