Komerční banka potvrzuje svůj závazek odchodu z uhelného sektoru

Komerční banka potvrzuje svůj závazek odchodu z uhelného sektoru

V souladu se strategií mateřské skupiny Société Générale se Komerční banka zavázala nejpozději do roku 2030 ukončit financování projektů aktivně spojených s uhelným sektorem. Na jejím základě již nyní KB neposkytuje žádné nové finanční produkty klientům, u nichž většina příjmů pochází z činností souvisejících s uhlím.

Celá skupina Komerční banky se snaží aktivně přispívat ke zpomalení klimatických změn, a to nejen skrze vlastní odpovědné podnikání, ale i prostřednictvím financování tzv. zelených řešení. Naopak financování projektů patřících do odvětví s negativním vlivem na životní prostředí postupně utlumuje.

„Finanční produkty a služby již nenabízíme potenciálním klientům, kteří generují více než 25 % svých výnosů z činností spojených s uhelným sektorem. Nové financování neposkytneme ani stávajícím klientům banky, kteří nemají veřejný, časově omezený plán přechodu z uhelných činností a mají třeba i jen čtvrtinu svých aktuálních ročních výnosů z tohoto sektoru,“ říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand strategii a komunikaci v KB, která zároveň předsedá komisi pro udržitelné finance v rámci České bankovní asociace.

a doplňuje Hana Kovářová.

Komerční banka patří mezi tuzemské finanční ústavy, jež se otevřeně přihlásily k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku a které nedávno podepsaly Memorandum České bankovní asociace pro udržitelné finance. Zároveň si stanovila vlastní závazek dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality. 

Zdroj informací

Komerční banka, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

20. dubna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.6336 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál