Výzva #zakreativnicesko byla vyslyšena

Výzva #zakreativnicesko byla vyslyšena

K 25. 3. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh Národního plánu obnovy. Z celkové alokace pro ČR (171 mld. Kč) je nyní v pilíři 1.6 Rozvoj kultury a kreativního sektoru počítáno s částkou 7,3 mld. Kč. Dle informace Ministerstva kultury je dalších původních 800 mil. Kč na podporu výzkumu ve společenských vědách včetně umění přesunuto do komponenty 5.2 Podpora vědy a výzkumu. V celkovém úhrnu tak kulturní a kreativní odvětví získávají 8,1 mld. Kč. Tato částka naplňuje požadavek MK, za který se postavilo i přes 600 signatářů výzvy #zakreativnicesko.

Tento aktuální, a první veřejný, návrh byl prezentován minulý pátek 26. 3. Poslanecké sněmovně PČR, která požádala o mimořádné projednání NPO. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček právě zde oznámil spuštění webové prezentace plánu, na kterou čekalo dlouhou dobu širší spektrum odborníků, včetně naší iniciativy. V nejbližších dnech plánuje MPO předat tento návrh k připomínkování v rámci tzv. meziresortního řízení tak, aby do konce dubna vláda plán obnovy schválila (konsenzem), a stihla tak v termínu návrh předat k posouzení Evropské komisi. MPO uvádí šest hlavních pilířů plánu. Kultura a kreativita v něm spadá pod pilíř Digitalizace a částečně Věda a výzkum.

Přestože se podařilo zvrátit dramatické škrty v komponentě 1.6, i nadále bude naše platforma aktivní. Je třeba poukazovat na význam kultury a hájit požadavek na podporu rozvoje kreativních profesí až do konce, kdy dojde ke schválení Národního plánu obnovy vládou, k jeho předání a schválení Evropskou komisí. Současně vnímáme stále rostoucí podporu. Vedle měst a krajů (Jihlava, Kutná Hora, Středočeský kraj) přibývají v posledních dnech i firmy, organizace nebo jednotlivci (režisér Petr Zelenka). Výzva má dva měsíce od zveřejnění 620 podpisů.

Iniciativa #zakreativnicesko

Kultura je naší podstatou. Je duší společnosti. Zahrnuje oblasti, jakými jsou film, divadlo, hudba, architektura, design, knihy a tisk, české památky, móda, reklama nebo videohry. V jádru našeho ekosystému stojí vždy lidská kreativita, dovednost a talent. Svou přidanou hodnotou přispívá ostatním hospodářským odvětvím. Proto je třeba do ní investovat! Nechceme zabetonované, ale kulturní a kreativní Česko.

Zdroj informací

Institut umění - Divadelní ústav a NejBusiness.cz

Datum

4. dubna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1099 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál