Evropská logistická pracoviště společnosti Honda získala status „SDG Pioneer“

Evropská logistická pracoviště společnosti Honda získala status „SDG Pioneer“

Dvě evropská logistická pracoviště společnosti Honda získala status „SDG Pioneer“ (průkopník v oblasti cílů udržitelného rozvoje) OSN za trvalý závazek udržitelnosti, dobrých životních podmínek a sociální odpovědnosti podniku.

Tato dvě pracoviště nacházející se v belgických městech Aalst a Gent získala toto ocenění po pečlivém hodnocení, při kterém musela prokázat, jak za poslední tři roky přispěla ke každému ze 17 cílů udržitelného rozvoje, které stanovil Institut OSN pro vzdělávání a výzkum.

Jako součást celosvětové iniciativy zastřešené globální smlouvou OSN stanoví cíle udržitelného rozvoje jasnou vizi udržitelné budoucnosti vůči deseti zásadám, mezi něž patří lidská práva, práce, životní prostředí a boj proti korupci, s cílem řešit do roku 2030 zásadní společenské problémy zahrnující chudobu a hlad, nerovnost a změny klimatu.

Pracoviště společnosti Honda Motor Europe Logistics (HMEL) ve městech Aalst a Gent získala status SDG Pioneer (průkopník v oblasti cílů udržitelného rozvoje), který úspěšně prokázal porozumění cílům udržitelného rozvoje a existenci obchodních příležitostí spojených s jejich plněním. K dosažení těchto cílů zaujala aktivní přístup a implementovala jasný akční plán s cíli S.M.A.R.T. Účast jednotlivých pracovišť v iniciativě podpořila společnost Voka, vlámská obchodní a průmyslová komora a CIFAL Flanders, místní centrum Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum.

Yoshiaki Nisa, ředitel společnosti HMEL k tomu dodává: „V rámci našich logistických operací jsme plně odhodláni dodržovat nejvyšší normy udržitelnosti, pracujeme tak, abychom přispívali k čisté a bezpečné společnosti prostřednictvím mnoha probíhajících iniciativ zaměřených na energii, snižování emisí CO2 a omezení vzniku odpadů, dobré životní podmínky zaměstnanců a abychom řádně plnili společenskou odpovědnost podniku. Ocenění SDG Pioneer je dokladem tvrdé práce a odhodlání mnoha našich spolupracovníků a děkuji každému z nich za trvalé odhodlání pracovat na dosažení těchto cílů. Uznání ze strany OSN je významnou poctou, na kterou můžeme být všichni náležitě hrdí.”

Mezi nedávné příklady mnoha iniciativ, které přispěly k tomu, že tato dvě pracoviště získala status SDG Pioneer (průkopník v oblasti cílů udržitelného rozvoje), patří přechod od nákladních vozidel k přepravě na nákladních člunech v případě 1 400 kontejnerů s výrobky a díly, které společnost HMEL každý rok přijímá v přístavu v Antverpách, odkud jsou poté přepravovány do podniků ve městech Aalst nebo Gent. Tímto krokem jsme od června 2019 dosud snížili emise CO2 o 14 tun, což má pozitivní vliv na úroveň dopravy a bezpečnost silničního provozu, a dále to přispívá k trvalému závazku společnosti HMEL k dosažení optimální efektivity dopravy v jejích provozech.

Obě pracoviště se nadále zaměřují na snižování spotřeby energie, probíhají rozsáhlé iniciativy včetně instalace nízkoenergetických LED žárovek a účinnějších systémů vytápění a chlazení a nedávného projektu pokrytí celých střech skladů a kancelářských budov zařízení ve městě Gent 1 800 m² pokročilého izolačního materiálu.

Mezi další iniciativy společnosti HMEL patří projekt odborné přípravy „Youth Start“ pro mladé lidi ve věku 16–20 let s cílem rozvíjet jejich talent v praxi, a několik projektů na podporu dobrých životních podmínek zaměstnanců, jejich bezpečnosti a osobního rozvoje na pracovišti.

Ocenění SDG Pioneer (průkopník v oblasti cílů udržitelného rozvoje) následuje poté co se společnost HMEL stala jednou z pouhých čtyř společností, kterým město Aalst udělilo v roce 2019 titul „Místní hrdina udržitelnosti“, a to v důsledku trvalé podpory cílů udržitelného rozvoje během posledních 17 letech. Město ocenilo trvalý závazek společnosti HMEL k dosažení cílů udržitelnosti při současném dosažení obchodních cílů.

Zdroj informací

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika a NejBusiness.cz

Datum

18. března 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3668 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál