V Česku žije 70 procent obyvatel ve městech, ta proto musí být udržitelnější

V Česku žije 70 procent obyvatel ve městech, ta proto musí být udržitelnější

Města tvoří náš základní životní prostor. Žije v nich 55 procent všech lidí na světě. V Česku je to dokonce 70 procent obyvatel. „I proto města způsobují většinu uhlíkových emisí a velkým dílem přispívají ke klimatické změně. A pokud chceme hledat cestu, jak dospět k uhlíkové neutralitě, musíme začít u měst a snižování jejich dopadu na planetu,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda k tématu další přednášky ze série Rethink Architecture, kterou pořádá Rada spolu s Centrem architektury a městského plánování.

Úvodní přednáška letošní řady o městech, která se uskuteční ve čtvrtek 18. března od 19 hodin, představí obecné principy udržitelnosti v městském prostředí i konkrétní příklady udržitelných čtvrtí. Přinese odpovědi na dotazy, jak navrhovat města, aby byla sociálně, ekonomicky i ekologicky udržitelná. Poradí, které odborníky je vhodné zapojovat a jaké procesy používat. A ukáže realizované příklady udržitelných čtvrtí v Česku i v zahraničí.

Ředitelka partnerské organizace města Freiburg Future Lab Astrid Mayer představí své město, které vyniká udržitelností a již od konce 70. let podporuje výstavbu nízkoenergetických domů. Díky kvalitnímu urbanismu a vytvoření města krátkých vzdáleností zde v dnešní době většina obyvatel využívá jiné prostředky dopravy než automobil. Její přednáška bude v angličtině s českými titulky.

Architekt David Tichý na vlastních projektech z dílny kanceláře UNIT architekti představí metodu práce reflektující principy udržitelného rozvoje v různých měřítcích projektů. Podle něho to není jen environmentální pohled na současné stavění, celkovou kvalitu řešení ovlivňují i ostatní složky udržitelného rozvoje, ekonomická, sociální a kulturní. Klíčem pak je jejich vzájemná vyváženost.

Olga Srstková bude prezentovat své zkušenosti komunitní koordinátorky na MČ Praha 10, pojedná o potenciálu a výhodách spolupráce s místními spolky a organizacemi v kontextu kulturní politiky a strategického plánování města.

Architekti a developeři Alena a Roman Korandovi se podělí o příběh vzniku berounské čtvrti Na Homolce, kterou navrhli a ve které žijí. Představí prvky udržitelnosti, které v projektech používají i to, jaký vliv mají na fungování místní komunity.

Geoinformatik a ředitel Sekce prostorových informací IPR Praha Jiří Čtyroký zase ukáže, jak důležitá jsou data při řízení a plánování města.

Přednášku Rethink Architecture: Udržitelná města můžete sledovat on-line již ve čtvrtek 18. března zde či na facebooku CAMP. Do diskuse se můžete zapojit a položit dotazy buď prostřednictvím Slido.com s heslem #campujonline nebo na facebooku CAMP v přímo v komentářích. Letos jde o první přednášku cyklu Rethink Architecture, který Česká rada pro šetrné budovy spolu s CAMP zahájila loni pěti úspěšnými večery. Na základě loňských přednášek vznikl také e-book Rethink Architecture 2020, který bude vydán právě na čtvrteční přednášce.

Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Chce podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. V současné době má více než 80 členů.

Zdroj informací

Česká rada pro šetrné budovy a NejBusiness.cz

Datum

17. března 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.9877 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál