Huawei - MWC 2021: Lepší život, inteligentní podniky a inkluzivní svět pro každého

Huawei - MWC 2021: Lepší život, inteligentní podniky a inkluzivní svět pro každého

Rychlý vývoj 5G sítí i budoucnost nejnovějších technologií přilákaly v posledním únorovém týdnu do Šanghaje více než 20 tisíc návštěvníků. Na světovém mobilním veletrhu MWC 2021 organizovaném Globální asociací pro mobilní komunikační systémy (GSMA) vystoupili po boku dalších oborových odborníků zástupci technologické společnosti Huawei, kteří účastníky seznámili se současnými úspěchy v oblasti ICT i s budoucími trendy.

„Společný osud“

Pandemie koronaviru Covid-19 se od svého propuknutí v březnu loňského roku významně podepsala na fungování států, podniků napříč odvětvími i na každodenním životě jednotlivců. Podtrhla však důležitost moderních telekomunikací, které navzdory striktním uzávěrám udržují svět i společnost v chodu, a otevřela dveře inovacím v oblasti technologií. Myšlenku společného osudu, která byla zároveň ústředním tématem veletrhu, rozvinul ve své úvodní řeči místopředseda představenstva společnosti Huawei Ken Hu.

Požadavky na digitální infrastrukturu za poslední rok významně stouply, čímž vzrostly i nároky na dodavatele technologií. Od propuknutí pandemie Huawei úzce spolupracuje s operátory, aby zajistila stabilní provoz více než 300 sítí ve 170 zemích. Zároveň intenzivně pomáhá v konkrétních oblastech k urychlené digitalizaci.

Huawei předpokládá, že do roku 2025 bude 97 % všech velkých společností využívat umělou inteligenci (AI), zároveň bude více než polovina čínského HDP poháněna digitální ekonomikou a 60 % globálních příjmů operátorů bude generováno průmyslovými zákazníky. Z tohoto důvodu by se podle Kena Hu měla všechna průmyslová odvětví zaměřit na zlepšování svých schopností, budování ekosystému a vytváření hodnoty pomocí digitální technologie. „Zatímco upíráme zrak k hospodářskému oživení, musíme se postarat o to, aby inovace nebyly jen záležitostí dneška. Cílem je lepší život a utváření vyšší společenské hodnoty,“ prohlásil Hu.

Snadné 5G pro podniky díky 5GtoB

Sítě nové generace a s nimi související technologie nabraly v uplynulém roce rychlý vývoj. Počet uživatelů mobilních 5G sítí se od roku 2019 zvedl 17krát a dosáhl 220 milionů a značný posun je vidět i u bezdrátových domácích širokopásmových připojení, jejichž počet překročil hranici jednoho milionu a za rok se tak jedná o 21násobek. V roce 2021 se mají tato čísla ztrojnásobit, jak tvrdí výkonný ředitel a prezident divize Carrier Business Group společnosti Huawei Ryan Ding. Účastníky šanghajské konference seznámil s nejnovějšími čísly, podle kterých je v 59 zemích světa provozováno již více než 140 komerčních 5G sítí – přes polovinu z nich přitom vybudovala společnost Huawei.

Rychlý rozvoj zájmu o 5G má za následek zvyšující se nároky na uživatelsky přívětivé aplikace ze strany průmyslových uživatelů 5G sítí. Společnost Huawei proto na veletrhu představila průlomové řešení 5GtoB, jenž vzniklo z úzké spolupráce s operátory a průmyslovými partnery. Řešení zjednoduší transakce podnikovým uživatelům, pomůže operátorům využít síťové funkce a umožní obchodním partnerům efektivněji inovovat, čímž vytvoří přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné. Síť 5GtoB, která slouží jako infrastruktura pro celé 5G řešení, umožňuje společnosti Huawei pokračovat v rozšiřování svých možností v poskytování na klíč vytvořených 5GtoB služeb včetně plánování sítě, výstavby, údržby a optimalizace. Řešení má být zkraje nasazeno v ocelářském průmyslu, kde podle Dinga umožní například standardizaci vzdálené montáže za použití rozšířené reality (AR) nebo kontroly kvality a jejich následné cílené replikace.

Cesta operátorů k digitální transformaci

Jak budovat inteligentní digitální infrastrukturu soustředěnou kolem datových center a cloudů, či jak postupovat vícefázovým přístupem k digitální transformaci v plném rozsahu předvedla účastníkům MWC Jacqueline Shi, viceprezidentka obchodní skupiny Cloud & AI a prezidentka marketingového oddělení Cloud & AI společnosti Huawei. Klíčem má být navrhovaná referenční architektura pro digitální transformaci telekomunikačních operátorů. Jejím cílem je pomoci operátorům vybudovat novou inteligentní digitální infrastrukturu, která umožní pracovat na plném ovládnutí čtyř klíčových oblastí – těmi jsou digitální operace, digitální transakce, digitální výroba a digitální inovace. Na tomto základě se operátoři mohou rozhodnout postupovat v případě přechodu na cloud postupně, a to podle rozdílných potřeb a hierarchií služeb.

Cestu k digitální transformaci usnadní operátorům i další průlomové řešení, které účastníkům představil Richard Jin, prezident produktové řady pro přenosovou a přístupovou síť ve společnosti Huawei. „OptiX SuperSite je způsob, jakým se průmysl a domácí uživatelé připojí na vysokorychlostní úrovni. Pro operátory též přináší příležitost těžit z podnikového trhu a vylepšit uživatelský zážitek v rámci domácího širokopásmového připojení,“ uvedl Jin. Inovativní řešení je prvním v oboru, které umožňuje nasazení optických přenosových a přístupových sítí na jednom místě. Jin řešení vykreslil jako vysokorychlostní portál do digitálního světa, který poskytuje vysoce kvalitní, inkluzivní a komplexní přístup pro koncept smart city.

Společnost Huawei podniká v odvětví ICT již více než 30 let. Díky svým jedinečným zkušenostem napříč kontinenty dokáže porozumět těm nejnaléhavějším potřebám operátorů, podniků a uživatelů a doručit bezpečná a spolehlivá řešení.

Huawei

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Zdroj informací

Huawei Technologies (Czech) s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

5. března 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7437 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál