Nově vyvinutý čip včas rozpozná hrozící cévní mozkovou příhodu

Nově vyvinutý čip včas rozpozná hrozící cévní mozkovou příhodu

Nový biočip pro včasnou diagnostiku mozkového inzultu (cévní mozkové příhody, mozkové mrtvice) umožní cílenou terapii aplikovanou na klinických pracovištích a významně tak přispěje k účinné ochraně lidského zdraví i záchraně životů napříč všemi věkovými skupinami, včetně novorozenců. Novinku v oboru zdravotní péče vyvinula společnost Essence Line, která se na vývoj a výrobu diagnostických prostředků specializuje už téměř dvacet let. Nově vyvinutý biočip je v České republice i ve světě zcela unikátní. Firma po uvedení konceptu do praxe očekává zlepšení poskytování zdravotní péče pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. Dotace na nákup technologií a know-how od významných výzkumných a odborných pracovišť firma využila z programu podpory Proof od Concept z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cerebrovaskulární onemocnění dlouhodobě patří mezi hlavní příčiny úmrtí, demence a dlouhodobé pracovní neschopnosti. „Záměrem tohoto projektu bylo tedy vytvořit unikátní a účinný diagnostický nástroj pro včasné odhalení jevů probíhajících zejména na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky, a tím v budoucnu umožnit včasnou cílenou terapii,“ říká Petr Novotný, jednatel společnosti Essence Line a doplňuje:

„I když se pracovníci Národního ústavu duševního zdraví a další špičková pracoviště věnovali této problematice již desítky let, dosud nebyl do praxe uveden diagnostický nástroj, který by pomohl tyto poznatky aplikovat v klinické praxi. Výzkumná centra obecně generují nespočet myšlenek, hypotéz a výsledků výzkumu, ať již základního nebo aplikovaného, nicméně jen malá část z nich se podaří ověřit a převést do životaschopného podnikatelského záměru, získat potřebné finance na rozvoj a v neposlední řadě uvést do praxe. Jednoznačným úspěchem v tomto projektu byla aplikace dlouhodobého výzkumu do koncepce diagnostického prostředku, který se podařilo zkonstruovat, jeho funkčnost ověřit a který je podle našich informací ve světě unikátní“.

Projekt navazuje na úspěšnou výzkumnou činnost renomovaných pracovišť, konkrétně Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), Fyziologického ústavu AVČR, University of Verona a Stanford University. „Během řešení projektu se primárně podařilo sestavit špičkový tým odborníků s relativně velkým spektrem odborností a zkušeností. Biočipy se ve firmě zabýváme již déle než deset let, podobně jako DNA/RNA diagnostikou. K jejich přípravě využíváme velmi přesné roboty, které jsme pořídili i díky podpoře z národních a evropských zdrojů. Mikro RNA diagnostika pro neurologické účely nicméně vyžadovala specifické znalosti a expertízu lékařů-neurologů a biotechnologů, kteří poskytli velmi cenné a průlomové znalosti spojené s fyziologií a molekulární podstatou jevů probíhajících na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky,“ představuje dále postup projektu Petr Novotný. „Díky řešení projektu jsme získali rovněž nové cenné know-how z velmi progresivní oblasti – diagnostiky mikro RNA. Úspěšné řešení projektu povede také k mnohanásobnému navýšení obratu a zisků, získání renomé na světové úrovni a produktu pro cerebrovaskulární onemocnění,“ ještě dodává.

Společnost využila dotační podporu z programu Proof of Concept OP PIK. „Program podporuje aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu nebo služby na trh, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití. Dosud podpořil 39 projektů za téměř 154 milionů korun. V aktuální výzvě tohoto programu přijímáme žádosti o dotace do 15. března 2021,“ doplňuje Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Essence Line je biotechnologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává diagnostické prostředky a laboratorní kity využívané zejména v klinických, chemických a biochemických laboratořích. Zaměřuje se na tržně orientovaná řešení a služby na bázi současných technologií jako jsou biočipy, mikrofluidní zařízení a bakteriální testy, které nacházejí uplatnění v DNA/RNA diagnostice a odhalování škodlivých účinků látek. V posledních několika letech výzkum a vývoj financovaný z vlastních nebo soukromých prostředků doplnila kofinancováním z národních a mezinárodních zdrojů. Projekty zaměřuje zejména na vývoj nových diagnostických nástrojů a pokročilých laboratorních zařízení a služeb, které v zájmu zdravotní péče a životního prostředí dodává primárně pro české společnosti a na vyspělé zahraniční trhy.

Agentura pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Zdroj informací

Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz

Datum

27. února 2021

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7688 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál