Strategie interní komunikace

Strategie interní komunikace

Interní komunikace je nepostradatelnou součástí firemní kultury v každé společnosti. Podporuje byznys, rozvíjí spolupráci mezi týmy, přímo ovlivňuje angažovanost zaměstnanců, pomáhá dosahovat společných cílů a přispívá k pohodě zaměstnanců na pracovišti.

Strategie interní komunikace závisí do značné míry na celkovém poslání a hodnotách společnosti. V každém případě však můžete vycházet z následujících komponent:

Volba obsahu

Obsahový marketing si našel cestu i do interní komunikace. OBSAH interní komunikace by neměl mít pouze podobu strohých oznámení za strany vedení společnosti směrem dolů. Kvalitní OBSAH může přispět ke vzdělávání zaměstnanců v nejnovějších trendech z oboru, může podněcovat společnou diskusi a podporovat vzájemnou interakci mezi jednotlivci a týmy.

Inspirativní články a videa se mohou stát podkladem pro diskusi o celé řadě různorodého obsahu. OBSAH nemusí být pouze originálním obsahem společnosti, může to být převzatý obsah, který je relevantní pro odvětví společnosti. Povzbuďte také samotné zaměstnance k produkci vlastního obsahu pro interní účely.

Volba technologií

Webové a mobilní aplikace slouží k online komunikaci, která je v dnešní době, kdy pracujeme nejčastěji na home office a nepotkáváme se, naprosto nepostradatelná.

Součástí strategie interní komunikace je tedy i využití správných technologií. Trik technologií spočívá v tom, že mohou zaměstnance znovu zaujmout něčím novým. Když CEO místo sepsání hromadného mailu natočí video, většinou tím vyvolá větší zájem. Samozřejmě i v tomto případě platí, že bez dobrého OBSAHU to nepůjde.

Sdílená komunikační technologie zaměstnance sjednocuje. Měla by být snadno použitelná a poskytovat pozitivní uživatelský zážitek. Z toho vyplývá, že vaší první volbou by neměla být tabulka v Excelu. Zaměstnancům by mělo být vysvětleno, k čemu která konkrétní komunikační platforma slouží - kde najdou oficiální zprávy ze společnosti a kde probíhá neformální diskuse.

Volte transparentnost

Transparentnost je klíčová. Každá strategie interní komunikace musí být postavena na transparentnosti. Transparentní komunikace podporuje důvěru mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem a zvyšuje angažovanost jednotlivců a týmů.

Především v dnešní době zaměstnance zajímá, jestli se jejich podniku daří. Potřebují také vědět, nakolik k úspěchu společnosti přispělo jejich individuální úsilí. Jedině tak můžete zaměstnance udržet angažované a motivované.

Transparentní komunikace počítá také s tím, že zaměstnanci mohou přijít s kritickými podněty a návrhy na zlepšení. Zaměstnanci na všech úrovních představují cenné zdroje informací o chodu podniku. Proto podporujte otevřenou firemní komunikaci.

Více informací Vám poskytne kurz Základy interní komunikace. Kurzy Asertivitou proti stresu jsou dostupné také on-line.

Zdroj informací

Top Vision, s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

20. února 2021

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9538 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál