Rychlá a trvalá oprava výtluků mikrovlnnou technologií FUTTEC

Rychlá a trvalá oprava výtluků mikrovlnnou technologií FUTTEC

V lednu 2021 schválila vláda Strategii BESIP, jejímž dlouhodobým cílem je snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích do roku 2030 na polovinu. Toho nelze dosáhnout bez řádně udržovaných vozovek, které mohou minimalizovat riziko vážných dopravních nehod a zvýšit plynulost a bezpečnost silničního provozu. Dočasné uzavírky a zúžení jízdních pruhů jsou totiž jednou z příčin vysoké nehodovosti a z ní plynoucích lidských i ekonomických ztrát. K naplnění ambiciózních plánů ve Strategii může přispět široké využívání české inovativní mikrovlnné technologie FUTTEC, která slouží k rychlým a trvalým opravám výtluků na asfaltových vozovkách, a to v každém ročním období včetně zimy. Tato metoda, při jejíž aplikaci nevznikají žádné spáry, tak zabraňuje opakování oprav jedné poruchy, čímž snižuje potřebu uzavírek.

Pomalu se blíží jaro a s ním nastane pravidelný cyklus oprav výtluků, které na asfaltových komunikacích napáchala zima. Tyto výtluky byly většinou během zimy provizorně opraveny studenou balenou směsí. V jarních a letních měsících se pak opravují ještě jednou: teplou balenou směsí, která není v zimě dostupná kvůli uzavřeným obalovnám. Každá taková oprava tedy vyžaduje minimálně dvakrát omezit provoz na komunikaci. To bývá spojeno s velkým omezením provozu, dopravními kolonami a nebezpečnými reakcemi unavených a nesoustředěných řidičů.

V loňském koronavirovém roce se sice snížil počet dopravních nehod s tragickými následky, ale to podle Policie ČR3 neznamená, že by omezení vyvolaná nejrůznějšími uzavírkami neměla negativní vliv na míru nehodovosti a plynulost silničního provozu. Odborníci proto řidiče varují před přílišnou agresivitou v kolonách či na zúžené vozovce, protože jejich nepředvídatelné chování může vyústit až v dopravní kolaps. „Klidná jízda, včasná reakce na výstražná znamení a dostatek prostoru na manévrování je mnohem efektivnější než několikahodinové stání v koloně v důsledku dopravní nehody,“ říká Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Množství dlouhodobých uzavírek lze snížit pomocí profesionální preventivní údržby vozovek. Právě odložená nebo nekvalitně provedená péče o pozemní asfaltové komunikace má totiž za následek postupné rozšiřování trhlin a výtluků (vlivem změn povětrnostních podmínek a mechanického působení) a nevratné poškození asfaltového povrchu, které vyžaduje radikální zásah – včetně vyfrézování celého povrchu silnice. Pomocí ryze české revoluční mikrovlnné technologie FUTTEC, jež je založená na hloubkovém ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi, lze opravit i minimální poruchu ihned po jejím objevení: a to rychle a bez nutnosti frézování nebo bourání vozovky. Zamezí se tak šíření poruchy do větší plochy. „Samotná oprava výtluku nebo trhliny do velikosti cca 60 x 80 cm není vázaná na dlouhodobou uzavírku či objížďku, protože zabere dvoučlenné posádce s jedním vozidlem a strojem FT3 maximálně hodinu času – a to v jakémkoli ročním období. Navíc při ní nevznikají žádné spáry, do nichž by mohla vnikat voda a dále ji narušovat. Oprava je tak v podstatě trvalá,“ vysvětluje Jiří Rušikvas, zakladatel společnosti FUTTEC.

Tuto inovativní metodu opravy poruch již vyzkoušela na pražských silnicích i Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK), která nyní plánuje její ověření nezávislou akreditovanou laboratoří. Pokud testy vzorů, které si nechá TSK ověřit, dopadnou dobře, mohla by tato metoda doplnit nebo i částečně nahradit starý způsob zásahů na vozovkách v metropoli. „Pro nás je tato metoda zajímavá zejména absencí pracovní spáry, která je do budoucna nejvíce rizikovým místem a při opakovaném zatékání vody do konstrukčních vrstev vozovky způsobuje značné problémy, čímž zkracuje životnost celé komunikace. Dosud široce využívaná běžná oprava výtluku může mít životnost od šesti měsíců do zhruba jednoho roku, což není příliš ideální. Bezespárová mikrovlnná technologie FUTTEC nám garantuje životnost po celou dobu životnosti vozovky. To znamená, že v případě takto opraveného výtluku by se mohla doba životnosti vozovky prodloužit i o několik let,“ uvádí Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK Praha.

FUTTEC

Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Společnost FUTTEC za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 mil. euro na komercionalizaci této inovativní technologie, kterou tak díky získaným financím bude moci dále zdokonalovat a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh.

Technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

Tato technologie je ukryta v srdci unikátního zařízení FT3, které nyní společnost nabízí zákazníkům k prodeji. Na jaře roku 2021 bude na trh uveden inovovaný model FT4.

Zdroj informací

FUTTEC a.s. a NejBusiness.cz

Datum

15. února 2021

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8698 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál