HP: Velkoformátový tisk aneb Věk zakázkového designu

HP: Velkoformátový tisk aneb Věk zakázkového designu

Ještě před propuknutím pandemie se designové disciplíny stále výrazněji pohybovaly od lineárního a analogového světa k digitálnímu a programatickému. Tisk a tiskový design nebyly v tomto směru výjimkou, přičemž osobní digitální tisk získává stále větší význam v oblastech, jako je marketing a zákaznická zkušenost. Zdá se, že reakce na covid-19 tento trend urychlí.

Značení sehrává zásadně novou úlohu, neboť lidem dává pocit, že mohou být během pandemie v bezpečí a mohou pokračovat v „běžném“ životě. Žádná smysluplná kampaň v oblasti veřejného zdraví nemůže uspět, pokud neposkytne veřejnosti správné informace způsobem, jenž je snadno srozumitelný a na základě kterého lze snadno jednat. Profesionálové v oboru designu a velkoformátového tisku mají zásadní vliv na to, aby se tak stalo.

Například v červnu minulého roku se společnost HP spojila s technologickou společností 3M a vytvořila řadu šablon značek pro ochranu veřejného zdraví, jejichž smyslem je sdělovat veřejnosti důležité zprávy týkající se onemocnění covid. Šlo o pokyny k dodržování rozestupů a hygienických pravidel – používat je může kdokoli, a to prostřednictvím PrintOS a HP Applications Center.

Zde nalézáme jeden ze způsobů, jakým design – a konkrétně design pro tisk – zareagoval na výzvy, před kterými stojíme. Jakkoli je naléhavá krátkodobá potřeba informací o veřejném zdraví důležitá, bude tiskový design pravděpodobně jen prvním z mnoha způsobů, jakým tato disciplína zareaguje na realitu transformovaného světa.

Navrhování v distribuovaném světě

V New Yorku, v jednom z předních světových center pro profese související s designem, jako je architektura a grafický design, se vrátilo zpět do kanceláří jen osm procent pracovníků. V nedávném průzkumu, provedeném mezi americkými pracovníky, uvedlo 69 procent respondentů, že by raději pokračovali v práci z domova.

„Stejně jako všechny ostatní musí nyní i kreativní profese najít způsob, jak se přizpůsobit nové realitě práce na dálku v distribuovaných týmech, světu, ve kterém designéři, jejich zákazníci a jejich publikum tráví alespoň tolik času v domácích kancelářích jako ve studiích, podnikových kancelářích a veřejných prostorách. Kvůli tomu budou flexibilita a úpravy dle individuálních potřeb důležitější než kdykoli dříve,“ říká Erika Lindauerová, ředitelka HP pro Českou republiku a Slovensko.

Jednou zjevnou reakcí na nový standard je vytvoření velkoformátových tiskáren a dalších designérských nástrojů, jež jsou kompaktní, snadno se ovládají a udržují, tak aby byly vysoce kvalitní, ale také vhodné pro použití v domácí kanceláři. A tyto tiskárny musí samozřejmě také řešit zvýšenou poptávku po udržitelně vyrobených produktech.

Pro mnoho lidí to znamená, že domácí kanceláří se stal hostinský pokoj. V menších bytech bude mít pravděpodobně velikost jen 3 x 4 metry – a dokonce i tento omezený prostor pravděpodobně slouží také jako skladiště nebo zastává nějakou další doplňkovou funkci. Cílem je tedy vytvořit tiskárny, kombinující velkoformátový tisk s kompaktním designem bez kompromisů v otázkách udržitelnosti.

„Takové tiskárny musí spotřebovávat méně inkoustu, dále tam, kde je to možné, využívat recyklované materiály a také se snadno a rychle konfigurovat a překonfigurovávat a zároveň umožňovat snadnou a efektivní spolupráci. Naštěstí reprezentují právě oblasti, jimž společnost HP při vývoji nejnovějších velkoformátových tiskáren HP DesignJet dává přednost,“ tvrdí Erika Lindauerová.

Ať už jde o úzký pracovní vztah uměleckého ředitele a textaře v klasickém kreativním týmu nebo o vzájemně propojené pracovní postupy architekta a stavebního inženýra – průmyslový design a kreativní odvětví spoléhají na úzkou spolupráci profesionálních odborníků. V nové realitě distribuované práce kreativní odborníci naléhavě vyžadují flexibilní nástroje pro návrh a tisk, aby vyhověli potřebě spolupracovat, sdílet a revidovat práci v reálném čase, i když se fyzicky nacházejí na různých místech.

To znamená větší využití cloudových úložišť a platforem pro distribuci obsahu, které jsou do procesu navrhování integrovány těsněji než v minulosti. Kontrola verzí se stane také důležitější – pokud už nesedíte vedle svých spolupracovníků, nemůžete jen tak křiknout přes stůl, abyste zjistili, kdo na čem pracuje.

Personalizace pracovních postupů, zařízení a designérských nástrojů pro distribuovanou práci – z domova, z kanceláře i přímo na místě – se také stane zásadním faktorem úspěchu kreativních pracovníků. Firmy si musí pořídit zařízení a designérské nástroje potřebné k tomu, aby se tomuto novému stylu práce co nejdříve přizpůsobily.

Oprávnění uživatelé by také měli mít možnost odesílat soubory do distribuovaných zařízení, např. skenerů a velkoformátových tiskáren, a rovněž z nich. To kreativním profesím umožní v reálném čase kontrolovat, připomínkovat a upravovat soubory stejně jako při práci na jednom pracovišti.

Obchody nabízející tiskové služby se musí potkávat se zákazníky tam, kde jsou – tedy online

Při pohledu za hranice základní spolupráce by poskytovatelé tiskových služeb měli očekávat nárůst poptávky po rychloobrátkovém značení a další designérské práci. V některých jurisdikcích se předpisy a pokyny, jimiž se řídí pravidla pro dodržování rozestupů, mění téměř každý týden.

„Je nepravděpodobné, že by se tato situace v krátkodobém až střednědobém horizontu změnila, stále je totiž třeba reagovat na nejnovější informace o veřejném zdraví. Pokud například nová opatření k dodržování rozestupů změní způsob, jakým musí nakupující procházet prodejnou, existuje velká šance, že bude nutné stávající reklamní i navigační značky v obchodě upravit – rozhodně nebude stačit, když se jinak rozmístí,“ upozorňuje Erika Lindauerová z HP.

Aby bylo možné zajistit rychlou změnu designu a tisk a respektovat přitom pravidla pro sociální odstup vůči svým zákazníkům, budou muset designérská studia při komunikaci využívat stejné funkce vzdálené spolupráce a společného navrhování, jaké ke spolupráci na dálku využívají grafikové a architekti.

Zákazníci musí mít možnost zasílat instrukce poskytovateli tiskových služeb, posílat soubory a korektury, aniž by museli provozovnu fyzicky navštívit. V zájmu procesu finalizace definitivního návrhu musí umět tisknout – a umožnit tisknout totéž i ostatním – první hrubé koncepty, pracovní verze a další, ještě nikoli finální verze v různých velikostech, nastaveních kvality, to vše z různých míst.

Kamenné tiskárny, které mají technologie a odborné dovednosti k tomu, aby mohly tyto služby poskytovat, tj. vytvářet na míru šité velkoformátové produkty způsobem odpovídajícím postpandemickým potřebám a způsobům práce, se stanou těmi podniky, které budou během příštích dvanácti měsíců prosperovat. A navíc dobrá zpráva říká, že co se zrodí z nutnosti, může se z dlouhodobého hlediska ukázat být výhodou.

Větší personalizace a přizpůsobení výroby potřebám zákazníka minimálně znamená méně odpadu, což je jednoznačně dobré z finančního hlediska i pro životní prostředí.

Rovněž není důvod se domnívat, že se praxe – ať už v oblasti designu nebo v profesionálních tiskových službách – jednoduše vrátí k normálu, až pandemie konečně pomine. Zákazníci a kolegové, kteří si zvyknou na skenování, tisk, navrhování, úpravy a spolupráci odkudkoli, se pravděpodobně nebudou chtít vrátit k omezujícím způsobům práce.

Vzhledem k tomu, že činnost designérských profesí se zásadně mění, budou investice určené k dlouhodobé podpoře změn pravděpodobně přinášet zdravé výnosy ještě dlouho poté, co se covid-19 stane bolestnou, ale naštěstí uzavřenou kapitolou v učebnicích dějepisu.

Zdroj informací

HP Inc Czech Republic s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

2. února 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7146 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál