AČCKA vítá státní pomoc pro CK se zajištěním proti úpadku

AČCKA vítá státní pomoc pro CK se zajištěním proti úpadku

AČCKA velmi vítá připravovaný program „COVID Záruka CK“, jehož cílem je usnadnit cestovním kancelářím přístup k získání povinného pojištění pro případ úpadku, které je zákonnou podmínkou pro provozování činnosti cestovní kanceláře. Jedná se o pojištění, které v případě úpadku CK pokrývá úhradu veškerých plateb zákazníků a náklady spojené s repatriací cestujících zpět do ČR.

V současné době cestovní kanceláře nečelí pouze negativním dopadům koronavirové pandemie, ale také značnému zpřísnění podmínek ze strany pojišťoven pro získání pojištění pro případ úpadku. Zpřísnění podmínek spočívá v tom, že pojišťovny po cestovní kanceláři obvykle požadují pro nové pojistné období, vedle úhrady samotného pojistného, i složení vysoké jistiny (vinkulace), která zásadním způsobem dopadá na jejich likviditu a může být i likvidační.

Podstatou připravovaného programu je poskytnutí státní bankovní záruky prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, která by za určitých podmínek pokryla významnou část (až 75%) jistiny požadované pojišťovnou v procesu sjednání pojištění pro případ úpadku. Schválením programu s objemem záruk ve výši 300 mil. Kč (s limitem 4. mil. Kč na jednu CK) stát umožní velkému množství cestovních kanceláří nadále provozovat svou činnost. Odhadujeme, že připravovanou podporu může využít až 90% cestovních kanceláří.

Záruční schéma vnímáme jako podporu především pro malé a střední cestovní kanceláře, které mají své nezpochybnitelné místo na trhu. Malé a střední cestovní kanceláře významně přispívají k celkové pestrosti nabídky a napomáhají rozložit riziko, které by pro systém zajištění plynulo z přílišné koncentrace kapitálu v podobě malého počtu největších subjektů, jak i ukázal úpadek britské cestovní kanceláře Thomas Cook. Stav většího počtu stabilních subjektů, který současně zajišťuje zdravě konkurenční prostředí, se proto jeví jako žádoucí.

AČCKA státní pomoc v otázce získání zákonného pojištění cestovních kanceláří přímo iniciovala a bezprostředně se účastnila přípravy programu a nastavení dílčích parametrů. Správcem programu je MPO s participativní účastí MMR. AČCKA oceňuje opravdu funkční spolupráci s MPO, MMR a ČMZRB, jejímž prostřednictvím bude bankovní záruka po schválení vládou poskytována.

Zdroj informací

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, z.s. a NejBusiness.cz

Datum

24. ledna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.003 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál