Kontrolní akce v Brně odhalila pět desítek nelegálně zaměstnaných cizinců

Kontrolní akce v Brně odhalila pět desítek nelegálně zaměstnaných cizinců

Kontrolní akce zaměřená na nelegální zaměstnávání proběhla v pondělí 14. prosince 2020 ve velkoskladu na okraji Brna. Zúčastnilo se jí 6 inspektorů a 50 příslušníků cizinecké policie. Inspektoři zkontrolovali dohromady 80 cizinců, kteří pracovali pro 6 různých zaměstnavatelů. Celkem 52 cizinců bylo zajištěno cizineckou policií, protože neměli povolení k pobytu za účelem výkonu práce ani zaměstnaneckou kartu nebo povolení k zaměstnání.

Kromě umožnění nelegálního zaměstnávání cizincům jsou někteří zaměstnavatelé důvodné podezřelí ze zastřeného zprostředkování zaměstnání. Za přestupek umožnění nelegálního zaměstnávání i za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání je možno právnické osobě uložit pokutu od 50 tisíc až do výše 10 miliónů korun.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pod SÚIP spadá 8 oblastních inspektorátů práce: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost SÚIP a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zdroj informací

Státní úřad inspekce práce a NejBusiness.cz

Datum

6. ledna 2021

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8484 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál