Dostálová: Na boj proti kůrovci a živelním pohromám dáme 640 milionů korun

Dostálová: Na boj proti kůrovci a živelním pohromám dáme 640 milionů korun

Obce mohou zažádat o dotace na obnovu obecního a krajského majetku. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo 500 milionů korun. Vyhlášena je také výzva na opravu místních komunikací poničených těžbou kůrovcového dřeva s alokací 140 milionů korun. Žádosti budou v obou výzvách přijímány do 12. února 2021 do 12 hod.

„Na četné žádosti starostů a starostek vyhlašujeme výzvu, která pomůže minimalizovat škody způsobené kůrovcovou kalamitou. V zasažených krajích tak dojde především k obnově místních komunikací, které byly kvůli těžbě dřeva poničeny. Pro Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj máme 140 milionů korun. Samozřejmostí je pak vyhlášení už tradiční výzvy na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Současná situace spojená s pandemií nám všem ukázala, jak je náročné se potýkat s nepředvídatelnými událostmi a situacemi. Věřím, že tyto peníze našim obcím v následujícím roce, kdy se budeme muset všichni vyrovnávat s následky pandemie, pomohou,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Jsem velmi rád, že dotační titul pro obce na opravu místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity se podařilo zajistit. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s naším resortem připravilo finanční nástroj, díky němuž obce mohou opravovat škody a zaplatit obnovu poškozených komunikací," doplňuje ministr zemědělství Miroslav Toman.

Oprávněný žadatel o dotaci ve výzvě na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity je obec Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje, která náleží do správního obvodu vybraných obcí s rozšířenou působností. Výše alokace pro tuto výzvu je 140 milionů Kč. Dílčí alokace pro jednotlivé kraje je pro Olomoucký kraj 21,43 %, Moravskoslezský kraj 50 % a Zlínský kraj: 28,57 %. Dotace je poskytována až do 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Oprávněný žadatel o dotaci na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 je obec či kraj. Dotace je poskytována až do 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 50 mil. Kč pro jednoho žadatele. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Žádosti budou v obou výzvách přijímány nejpozději do 12. února 2021 do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným dnem bude den podání žádosti do datové schránky Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

7. prosince 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4101 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál