Zvýšený zájem o rekvalifikace si vyžádá zapojení stovek středních škol, získají navíc až 1 miliardu korun

Zvýšený zájem o rekvalifikace si vyžádá zapojení stovek středních škol, získají navíc až 1 miliardu korun

Zatímco vloni se rekvalifikovalo 9 561 osob, podle odborníků se musí stávající kapacity v důsledku pandemie covid-19 připravit až na desetinásobek. To ale současný systém rekvalifikací kapacitně neumožňuje, proto je nutné zapojit střední školy. Ty by mohly rekvalifikovat až 75 % uchazečů. Z kvalifikovaného odhadu Moore Czech Republic a Unie zaměstnavatelských svazů vyplývá, že střední školy tak díky tomu získají do rozpočtu stovky milionů korun ročně.

Nezaměstnanost se sice aktuálně pohybuje na úrovni 3,7 %, podle řady odborníků je však nárůst počtu nezaměstnaných nevyhnutelný. Již nyní je to znát v gastronomii a cestovním ruchu. Jakmile skončí vládní podpůrné programy, lze v těchto odvětvích předpokládat zvýšenou nezaměstnanost a nutnost většího počtu rekvalifikací. Těch bude v průběhu následujících dvou let potřeba až desetinásobek.

K uspokojení tak masivní poptávky by měl být využit nový systém, tzv. modularizovaných rekvalifikací, včetně masivního zapojení středních a vyšších odborných škol.

„Pokud to vztáhneme na očekávanou potřebu, tedy realizovat vyšší desítky tisíc rekvalifikací, kdy se v celkovém čísle pohybujeme okolo 100 tisíc rekvalifikací v horizontu dvou let, předpokládáme, že přibližně 60 až 75 tisíc by mohly obsáhnout právě střední školy,“ říká Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, která je spolurealizátorem projektu KVASAR, jehož cílem je pilotní ověření modularizovaných rekvalifikací. Mezi další zapojené organizace patří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, poradenská společnost Moore Czech Republic a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Mimo odborných středních škol si projekt klade za cíl navázat spolupráci také s konkrétními firmami a umožnit rekvalifikovaným osobám absolvovat zde praxi.

Finanční podpora středním školám se zněkolikanásobí

Veřejné výdaje na střední vzdělávání činily v roce 2019 necelých 48 mld. Kč. „Pro srovnání, při předpokládané hodnotě za rekvalifikaci jednoho uchazeče v modularizované podobě 15 až 25 tisíc korun, dle složitosti rekvalifikace, by školám mohlo jít mezi 450 miliony až 1 miliardou korun ročně navíc, což je přibližně 5 až 10 % stávajících finančních prostředků vyplacených pedagogickým pracovníkům na odměňování,“ vyjádřil se Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Rebublic. Podstatná je na tom hlavně skutečnost, že by tyto finanční prostředky mohly jít převážně na platy učitelů.

KVASAR

Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) si dal za cíl nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce, a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

Současný systém rekvalifikací zcela nereflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Ten musí v rámci rekvalifikace absolvovat celé vzdělávání podle nastaveného systému akreditací. Nemůže si jednoduchým způsobem získané dovednosti pouze doplnit. Mechanismus modularizovaných rekvalifikací umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Tím se ušetří čas, peníze a urychlí nástup uchazeče do nového zaměstnání.

Zdroj informací

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a NejBusiness.cz

Datum

26. listopadu 2020

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6463 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál