VŠTE: Online konference o podnikání v měnícím se světě

VŠTE: Online konference o podnikání v měnícím se světě

Původně to měla být jedna z nejvýznamnějších akcí českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) letošního roku. Na konferenci ECCW 2020 o podnikatelských kompetencích v měnícím se světě měli přijet akademici z univerzit v Evropě, Asii a Severní Americe. Jenže epidemie koronaviru všemu vystavila stopku. Místo osobního setkání v Hotelu Budweis se její účastníci sešli u obrazovek počítačů při online přenosu.

„S tím, jak se epidemická situace od září zhoršovala, začali jsme s přípravou online konference. Nové řešení má i svá pozitiva – zúčastnili se i ti, co už předem z časových důvodů svou účast museli odmítnout,“ říká Zdeněk Caha, ředitel Ústavu podnikové strategie VŠTE.

Téma stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovských oblastech a současné trendy v posilování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, se ale neměnilo. Vědci a odborníci tak představili a diskutovali inovativní nápady, přispívající k rozvoji tohoto podnikání v evropských zemích.

Akademici z VŠTE představili výsledky své tříleté práce na projektu Stabilizace a rozvoj malého a středního podnikání ve venkovském prostoru, jehož realizaci podpořila Technologická agentura ČR. Během této doby identifikovali příčiny, omezující rozvoj podnikání na venkově a připravili šest praktických manuálů pro přímé využití v podnikové praxi. Týkají se ekonomiky, financí, strategického řízení a rozhodování, inovací či lidských zdrojů, legislativě nebo marketingu.

„Za hlavní limity rozvoje podnikání na venkově lze označit nedostatečnou infrastrukturu, zhoršující se věkovou strukturu obyvatel, odchod trvale bydlících do městských center. A to včetně roztříštěné podpory od státní správy,“ uvedl profesor Jan Váchal, koordinátor projektu na VŠTE. Zdůraznil přitom, že ke zlepšení stavu by přispělo zrychlení přenosu nových poznatků do praxe, znalost podnikatelského potenciálu venkova i odpovídající úroveň podnikatelských kompetencí.

Právě to malým a středním podnikům dokončený projekt umožní. Získají lepší možnost zhodnotit své finanční ukazatele, zvýšit inovační aktivitu, zefektivnit personální řízení nebo generovat reálnou podnikovou strategii.

„Věříme, že jim to pomůže posilovat svou konkurenceschopnost a podpořit tak své podnikání i v době pandemické krize. Ve zpracovaných manuálech je obrovské množství informací a řada inovativních pohledů,“ dodal Michal Ruschak, tajemník Ústavu podnikové strategie VŠTE, který konferenci pořádal.

Pozoruhodný je i software, vytvořený týmem profesora Marka Vochozky, rektora VŠTE, jehož prostřednictvím si mohou firmy otestovat své finanční zdraví. Škola ještě dokončuje certifikovanou metodiku pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, která má právě malým a středním podnikům pomoci zlepšit jejich výsledky.

Na projektu VŠTE spolupracovala s Vysokým učením technickým v Brně, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, Krajským sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje a mnoha firmami a podnikateli. Zapojené subjekty se několikrát sešly a diskutovaly nejlepší způsob řešení, a to jak v rámci workshopů tak první konference.

Zdroj informací

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a NejBusiness.cz

Datum

20. listopadu 2020

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.1849 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál