PSA, Renault a banka Bpifrance vytvořily fond na podporu automobilového průmyslu ve Francii

PSA, Renault a banka Bpifrance vytvořily fond na podporu automobilového průmyslu ve Francii

V souvislosti s hospodářskou krizí v důsledku pandemie Covid-19, která má v krátkodobém a střednědobém horizontu velmi negativní dopady na podniky automobilového odvětví, se francouzské automobilové koncerny PSA a Renault dohodly s investiční bankou Bpifrance na zřízení investičního fondu na podporu francouzských dodavatelů automobilového průmyslu.

Fonds Avenir Automobile 2 (FAA 2, Fond budoucnosti pro automobilový průmysl 2) bude přímým pokračováním Fondu budoucnosti pro automobilový průmysl (FAA), který byl zřízen v roce 2009 a jehož investiční období se chýlí ke konci. Fond bude veden zkušenou manažerskou skupinou FAA a bude využívat jejích investičních metod, které pomohly vybudovat vysoce vyspělý průmysl s více než 70 000 pracovními místy ve Francii. Právní zřízení fondu se dokončuje a do konce roku bude plně funkční. Francouzský stát, který iniciativu podporuje, se na ní hodlá finančně podílet, a připojit se tak ke společnostem PSA, Renault a Bpifrance při založení fondu.

FAA 2 bude stejně jako FAA řízen bankou Bpifrance a bude investovat do kapitálu dodavatelů automobilového odvětví s cílem urychlit jejich růst, inovační kapacitu a diverzifikaci, což jsou základní složky jejich udržitelnosti. Bude tak na globální úrovni reagovat na zásadní výzvy automobilového odvětví, které musí čelit potřebám konsolidace, internacionalizace a změn nezbytných pro ekologickou transformaci. Cílem je tak podpořit nástup budoucích lídrů na evropské a mezinárodní úrovni v oblasti klíčových automobilových technologií.

Celková dobu trvání fondu FAA 2 bude 15 let, jeho investiční období bude 5 let. Bude mít k dispozici nejvýše 525 milionů EUR, které budou uvolňovány postupně, a to dvěma způsoby:

  • 80 % fondu, tedy až 420 milionů EUR, bude investováno přímo do francouzských dodavatelů automobilek s cílem podpořit přibližně 15 skupin;
  • 20 % fondu, tedy až 105 milionů EUR, bude uloženo v soukromých investičních fondech, které budou doplňovat činnost FAA 2.

Hlavní část finančních prostředků bude určena pro ekonomicky silné podniky a subjekty zavádějící do automobilového odvětví nové technologie. Fond bude také moci investovat do společností, které v posledních několika letech prosperovaly v souladu s trhem, ale které se v důsledku devastujících hospodářských důsledků krize vyvolané pandemií Covid-19 silně zadlužily. Cílovými společnostmi budou především francouzští dodavatelé a také zahraniční dodavatelé, jejichž převážná část výroby probíhá na území Francie.

Prostřednictvím těchto prostředků bude FAA 2 investovat do vlastního nebo „kvazi-vlastního“ kapitálu částky od 3 do 50 milionů eur. Tím, že fond zůstane výhradně menšinový, nedojde v žádném případě k převzetí kontroly nad dotčenými společnostmi. FAA 2 však bude hrát aktivní úlohu při podpoře a řízení podniků, aby se mohl zapojit do skutečného strategického dialogu s jejich vedením.

Komplexní operace, které vyžadují ještě větší zapojení do řízení prostřednictvím významné většinové nebo menšinové intervence, budou zajišťovat investiční fondy třetích stran. Ty budou vybírat týmy fondů Bpifrance, a to zejména na základě jejich výsledků při řízení složitých operací a jejich ochoty investovat do automobilového průmyslu. Souběžná akce těchto fondů třetích stran a FAA 2 by měla pokrýt investiční potřeby dodavatelů automobilového průmyslu v širším smyslu a tím zajistit skutečnou dynamiku investic v automobilovém odvětví.

Zdroj informací

PSA a NejBusiness.cz

Datum

11. listopadu 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6862 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál