EVALDO: Jednodušší ověření digitálních kompetencí

EVALDO: Jednodušší ověření digitálních kompetencí

Chcete si ověřit, jak zvládáte práci s informacemi a daty, tvorbu digitálního obsahu nebo bezpečnost na internetu? Chcete zjistit, jaká je úroveň vašich digitálních kompetencí v těchto a dalších oblastech? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí DigiKatalog.

EVALDO je veřejně dostupný online nástroj, pomocí něhož si mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé i běžní občané zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí. V aplikaci EVALDO řeší uživatel úkoly, se kterými se běžně setkáváme v každodenním život. Například si vyřizuje občanský průkaz či objednává pračku. Poté aplikace pro uživatele vyhodnotí, jaká je úroveň jeho digitálních kompetencí a ukáže mu, jak je na tom v porovnání s ostatními uživateli. V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí individuální postup pro další rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti užívání digitálních technologií.

Díky propojení s online vzdělávacím systémem, jehož jádrem je databáze digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí, nasměruje EVALDO uživatele na odpovídající vzdělávací materiály, například edukační videa nebo mikrokurzy, které jej uvedou do jednotlivých kompetencí.

Zahájení pilotního provozu EVALDO a jeho vyzkoušení co největším spektrem uživatelů umožní vyladění celého systému. Vývojový tým uvítá i připomínky k jednotlivým scénářům a nápady, jak by se aplikace dala využít různými cílovými skupinami, mezi které patří např. zaměstnavatelé, zaměstnanci či klienti Úřadu práce ČR.

“Digitální kompetence patří nyní k těm nejdůležitějším dovednostem a znalostem, které potřebujeme k úspěšnému životu. To platí pro všechny věkové skupiny, od žáků a studentů přes zaměstnance všech profesí až po seniory. Díky evropskému rámci digitálních kompetencí DigComp se nám je daří mapovat a věříme, že přispějeme k jejich rozvoji,” říká Jan Wagner, gestor a digitální kurátor projektu DigiKatalog.

V projektu se řeší i sada metodik, z nichž je v současné situaci velmi aktuální metodika práce z domova. V rámci její přípravy provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí rozsáhlý průzkum, který se soustředil na situaci a možnosti práce z domova před první vlnou epidemie koronaviru i během ní. Anonymní dotazník určený zástupcům státní správy, samosprávy, soukromých firem i neziskových organizací kompletně vyplnilo téměř 6 000 respondentů. Výsledky průzkumu budou jedním z podkladů pro přípravu finální verze metodiky práce z domova.

Projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog) realizuje od října 2017 do března 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zdroj informací

Ministerstvo práce a sociálních věcí a NejBusiness.cz

Datum

9. listopadu 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6808 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál