EIT Health RIS Innovation Call 2021

EIT Health RIS Innovation Call 2021

Cílem každoroční výzvy EIT Health RIS Innovation Call je podpořit inovace ve zdravotnictví. Tyto inovace musejí být vyvinuty výzkumnými týmy v regionech střední, východní a jižní Evropy, tedy včetně České republiky. Za poslední dva roky bylo oceněno 6 start-upů z Rumunska a Slovinska, tři z Itálie, Portugalska a Chorvatska a po jednom z Estonska, Slovenska, Řecka, Litvy, Lotyšska, a právě z České republiky. Každý z vybraných projektů získá grant, mentoring a možnost propojení s dalšími institucemi a významnými evropskými hráči na poli zdravotnictví. To by jim mělo pomoci nadále rozvíjet jejich projekty a inovativní řešení.

Český oceněný projekt - první 3D systém pro buněčné kultury

Buňky kultivované in vitro rychle ztrácejí své fyziologické vlastnosti, což vede k jejich slabší korelaci u výsledků při prvních fázích testů na lidech. Testují se účinky léčiv na jaterní tkáň. Společnost InoCure proto vyvinula HepaMATRIX, nový model buněčných kultur, který by měl tento problém vyřešit. Toto řešení je prvním aktivním 3D systémem pro buněčné kultury kombinujícím 3D nápodobu prostředí a gradienty signálních molekul s jejich kontrolovaným uvolňováním. Systém umožňuje stimulaci buněk fyziologickými dávkami růstových faktorů a dalších signálních molekul, což napodobuje situaci v reálné jaterní tkáni. HepaMATRIX se může stát klíčovým faktorem při přesnějším testování léčiv, ušetří 30 % času, který musejí vědci trávit přímo při testování, a navíc je z hlediska protokolů pro jaterní modely uživatelsky příjemnější.

„Zdravotnické systémy i profesionálové čelí po celém světě v letošním roce kvůli pandemii koranaviru závažným výzvám, a bohužel se zdá, že to ještě není u konce. Je proto ještě důležitější nyní podporovat nové převratné iniciativy, které nabídnou řešení a pomohou zlepšit život pacientů, lékařů i zdravitnického personálu a které zároveň zefektivní léčebný proces. Naším cílem je podpořit novou generaci inovátorů, kteří vytvoří vznikající byznys v oblasti zdravotní péče,“ říká Mónika Tóth, manažerka programu EIT Health InnoStars RIS Programme.

Zatímco v roce 2019 se třetina oceněných projektů zaměřovala na big data, cloudová řešení, mobilní aplikace a platformy, v roce 2020 to bylo již 40 procent. Tato tendence jde ruku v ruce s globálními trendy. Zdravotnictví denodenně pracuje s obrovským množstvím dat, existuje proto naléhavá potřeba najít řešení, která mohou tato data analyzovat a interpretovat. Je to ještě důležitější v době pandemie. V loňském roce vyvinula polovina týmů, které obdržely grant, nová řešená jako například náplasti na léčbu psoriázy nebo právě český systém pro aktivní 3D buněčné kultury pro primární hepatocyty.

EIT Health RIS Innovation Call

EIT Health RIS Innovation Call podporuje vysoce kvalitní, silné a vyvážené projekty představené lokálními akademickými institucemi a výzkumnými týmy. Na projektech pracují i EIT Health Hubs, místní organizace podporující rozvoj ekosystémů: Asociatia INIT & Freshblood HealthTech Community v Rumunsku,  University of Porto v Portugalsku,  Ljubljana University Incubator ve Slovinsku, Consorzio Arca v Itálii,  University of Zagreb v Chorvatsku,  DEX Innovation Centre v České republice,  Riga Stradins University v Lotyšsku, Lithuanian University of Health Sciences, The Institute of Transdisciplinary v Maďarsku, řecká Hellas National Documentation, Lékařská univerzita v Gdaňsku v Polsku, T-Systems na Slovensku nebo estonský Tartu Biotechnology Park. Každý projekt obdrží grant do výše až 75 000 eur.

Je třeba splnit tyto požadavky:

  • Partnerství s místním obchodním partnerem a minimálně jedním hráčem – akademická sféra, výzkumná organizace, zdravotnické zařízení
  • Vedoucí partner musí mít registrovanou pobočku na úrovni NUT2 v regionu, v němž je EIT Health HUB
  • Nápad musí mít ukončenou IML 2 a nastartovanou IML 3 v minimálně 2 ze čtyř domén

EIT Health

EIT Health je neziskovou organizací a jedním z největších evropských partnerství mezi veřejnou a privátní sférou v oblasti zdravotnických inovací. Tvoří ji téměř 150 partnerů, a EIT Health je tak jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je budovat ekosystém, který bude umožňovat rozvoj zdravotnické péče pro budoucnost tak, aby evropští občané mohli žít déle a zdravěji. EIT Health zvyšuje dovednosti zdravotníků napříč Evropou, investuje do nejlepších evropských talentů, a umožňuje komercializaci inovativních zdravotnických produktů/řešení v rámci EU. Je jednou z největších veřejně financovaných zdravotnických iniciativ a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie, který je orgánem Evropské unie.

EIT Health InnoStars

Klastr InnoStars je jednou ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Zahrnuje polovinu Evropy, včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska, a také další regiony zahrnuté do Regionálního inovačního programu EIT - Baltské státy, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Řecko a Rumunsko. Jedná se o skupinu zemí, kterou Evropský inovační zpravodaj

(EIS) hodnotí jako mírné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovace a vzdělávání v oblasti zdravotní péče, zdravého životního stylu a aktivního stárnutí v regionu a překlenuje mezeru mezi regiony, které jsou lídry v inovacích a regiony, které se rozvíjejí.

Regionální inovační program EIT (EIT RIS)

Regionální inovační program EIT (EIT RIS) byl vytvořen Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), aby překlenoval rozdíl mezi regiony, které jsou lídry v inovacích, a těmi regiony, které se rozvíjejí. Program je realizován za účasti místních hubů. V oblasti zdravotní péče se program vyvíjí od roku 2016 a koordinuje jej EIT Health InnoStars. Program zahrnuje 14 EIT Health hubů nacházejících se ve 13 zemích napříč východní, střední a jižní Evropou. Tyto huby slouží jako vstupní body do celoevropské sítě nejlepších univerzit, společností a k jejich projektům. Cílem programu je inkubovat regiony, ve kterých působí, objevovat jejich jedinečné inovativní bohatství a podporovat místní inovátory, aby se podíleli na celoevropských programech a soutěžích.

Zdroj informací

EIT Health Hubs a NejBusiness.cz

Datum

27. října 2020

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6892 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál