Jaké emoce ve Vás vzbuzuje poezie?

Jaké emoce ve Vás vzbuzuje poezie?

Studenti a pedagogové Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě připravili další sérii filmových interpretací poezie, které mají pomoci zatraktivnit výuku české literatury na středních školách. Moderní poezie do škol s pořadovým číslem 2 obsahuje 20 zfilmovaných básní doplněných o metodické materiály pro učitele.

„Zareagovali jsme na zpětnou vazbu od učitelů k první sérii a tentokrát jsme zařadili víc autorů čítankových a také současných, kteří se do čítanek zatím nedostali. A obrátili jsme pozornost nejen k autorům českým, ale i zahraničním,“ upřesňuje vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby a dramaturgyně projektu Monika Horsáková. Nový soubor obsahuje např. básně Gregoryho Corsa, Stephena Cranea, Stéphana Mallarméeho, Rafała Wojaczka, Ewy Lipské, Jacka Kerouaca, Ezry Pounda, Georga Trakla, Ernsta Jandla a dalších. „Na filmech jsme pracovali se studenty oboru Audiovizuální tvorba a k některým snímkům jsme přibrali i studenty české literatury z Ostravské univerzity. Naši studenti patří do stejné generace jako současní středoškoláci a věříme, že jejich vizuální interpretace mohou tedy být středoškolákům blízké,“ míní Monika Horsáková.

Ernst Jandl – Proměřen

Metodické materiály pro učitele připravili literární historici Jakub Chrobák a Stanislava Schupplerová. „Obsahují text básně, mikrostudii zabývající se životem a dílem autora, interpretaci básně a návrh pracovního listu pro studenty, který je zaměřen jak na i interpretaci básnického textu, tak na práci s vizualizací,“ dodává Monika Horsáková.

Ewa Lipska – Ech

Na filmech spolupracovali herci ostravských divadel, ať už jako recitátoři, tak jako představitelé rolí. „Ve vizualizacích uvidíte či uslyšíte mimo jiné Šimona Krupu, Petra Panzenbergra, Kristýnu Krajíčkovou, Petra Pěnkavu, Michala Čapku, Přemysla Bureše, Jana Lefnera a další. A oslovili jsme i některé osobnosti z jiných oblastí umění. V jedné z básní si zahrál známý ostravský výtvarník Zdeněk Janošec Benda. Další zase namluvil sochař Jan Šnéberger. Myslím, že všechny to bavilo stejně jako nás,“ uvádí Monika Horsáková.

Stephen Crane – V poušti

O flash disk s kompletním souborem vizualizací a metodikou si mohou učitelé SŠ napsat na Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, odkud jim ho zašlou pracovníci univerzity zdarma. K dispozici je i on-line na stránkách internetové vzdělávací televize LucernaTV.

První sérii Moderní poezie do škol připravili studenti a pedagogové Slezské univerzity už v roce 2017. Vydaných 200 ks DVD bylo tehdy okamžitě rozebráno a projekt obsahující 14 vizualizací básní českých autorů byl proto zpřístupněn také on-line na stránkách Moderní dějiny.cz a LucernaTV, odkud je možné jej pro vzdělávací účely stáhnout dodnes.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době pět součástí: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě a Fyzikální ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, pro akademický rok 2019/2020 nabízí přes 60 oborů a specializací studijních programů všech forem a typů, z nichž některé je možné realizovat až na doktorském stupni studia a další i v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který v březnu 2019 vstoupil do svého druhého funkčního období.

Zdroj informací

Slezská univerzita v Opavě a NejBusiness.cz

Datum

22. října 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.083 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál