ÚP ČR pomáhá lidem i v rámci kariérového poradenství

ÚP ČR pomáhá lidem i v rámci kariérového poradenství

Desítkám tisíc lidí z řad klientů Úřadu práce ČR pomohou ročně zaměstnanci Úřadu práce ČR v rámci kariérového poradenství. Obracejí se na ně jak vycházející žáci základních škol a čerství absolventi, tak i uchazeči a zájemci o zaměstnání ve vyšším věku. Mezi těmi, kterým specialisté ÚP ČR poradili s výběrem nejvhodnější profese či pomohli na trh práce, patří i ti, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, např. lidé se zdravotním postižením, rodiče malých dětí nebo třeba obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. V návaznosti na uvolnění ochranných opatření v této činnosti ÚP ČR opět pokračuje. V první vlně se zaměřuje především na individuální formu poradenství, skupinová bude následovat.

Poradenství patří mezi aktivity, které ÚP ČR začleňuje v maximální možné míře do většiny svých činností. Jeho zaměření vždy odpovídá požadavkům a možnostem konkrétního klienta. Poradenský záběr specialistů Úřadu práce ČR je široký. Ať už jde o cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání, tak i o objem poskytovaných služeb. Jen v průběhu loňského roku poskytli úředníci tyto služby více než 320 tis. klientů v rámci individuálního poradenství.

„Jedná se o celou řadu poradenských činností. Za všechny můžeme uvést např. poradenství k volbě povolání, pomoc při výběru odpovídající rekvalifikace, psychologické poradenství nebo třeba poradenství k pracovní rehabilitaci. V rámci poradenství probíhají také skupinové akce. V průběhu loňského roku jich ÚP ČR zrealizoval více než 25 tisíc. Jsou určeny nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i žákům základních a studentům středních a vysokých škol. Jen z řad mládeže se jich zúčastnilo přes 105 tisíc klientů,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

V první linii poradenství pracují poradci pro zprostředkování. Jsou to zaměstnanci, kteří jsou v pravidelném, často dlouhodobém, kontaktu s uchazeči o zaměstnání. Náplní jejich činnosti je poskytování základních poradenských služeb spojených se zprostředkováním vhodného zaměstnání. V případě potřeby klienty nasměrují k dalším specialistům ÚP ČR.

V tomto ohledu pomáhají též „INFOcentra ÚP ČR“, která postupně vznikají na vybraných kontaktních pracovištích. Celkem jich je více než osm desítek v celé republice.

Ve druhé linii se klient, jenž potřebuje odborné kariérové poradenství, setkává s poradci specialisty. Především v Informačních a poradenských střediscích (IPS), které jsou součástí oddělení Poradenství a dalšího vzdělávání. V IPS se nejen budoucí studenti středních škol dozvědí to, o čem konkrétní povolání je, co musí zájemce splňovat pro jeho výkon, jaké požadavky mají zaměstnavatelé v konkrétním oboru, ale také, kde je možné takový obor vystudovat a jaké mají reálné šance, že po absolvování studia najdou práci.

V ostatních poradenských činnostech se klienti zase naučí, jak napsat strukturovaný životopis, jak se připravit na výběrové řízení, jak napsat inzerát a jak na něj odpovědět nebo jak komunikovat s lidmi (kolegy, nadřízenými apod.). V neposlední řadě si odnesou nové znalosti, pokud jde o práva a povinnosti v rámci pracovněprávní oblasti, resp. kam se v případě potřeby obrátit.

Mezi další interní poradenské činnosti patří skupinové informační schůzky, které jsou zaměřené např. na informování klientů o jejich právech a povinnostech, o nabídce služeb Úřadu práce ČR, o rekvalifikacích a dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, o možnostech sjednání individuálních akčních plánů apod. Loni se více než 12 tisíc takových akcí zúčastnilo bezmála 167 tisíc lidí.

„Práce poradců specialistů Úřadu práce ČR je velmi obsáhlá a náročná. Nejenže se musí umět orientovat v odborné agendě, ale zároveň musí umět zhodnotit celkové schopnosti a možnosti každého příchozího klienta. A na základě těchto poznatků mu pak připravit na míru portfolio opatření, které mu pomůže v co nejrychlejším návratu nebo vstupu na trh práce,“ uzavírá metodik poradenství z Generálního ředitelství ÚP ČR Pavla Šafránková.

Zdroj informací

Úřad práce ČR a NejBusiness.cz

Datum

24. června 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1093 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál