Značky společnosti Unilever budou investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody

Značky společnosti Unilever budou investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody

Společnost Unilever stanovila nová opatření a závazky ke zlepšení zdraví planety skrze ještě rozhodnější kroky v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a v zájmu zachování zdrojů pro budoucí generace. Společnost do roku 2039 sníží u všech svých produktů čisté emise na nulu. Bude rovněž podporovat novou generaci farmářů a drobných zemědělců a spolupracovat s nimi, vést programy na ochranu a obnovu lesů, půdy a biodiverzity a bude společně se státy a organizacemi pracovat na zlepšení přístupu k vodě komunitám, které trpí jejím nedostatkem.

S cílem urychlit naplnění těchto opatření budou značky společnosti Unilever společně investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody. Prostřednictvím tohoto fondu se v následujících deseti letech přijmou opatření, jež mají největší dopad. Projekty budou směřovat na obnovu krajiny, zalesňování, zachycování uhlíku, na ochranu volně žijících živočichů a ochranu vody. Tyto nové iniciativy navazují na již probíhající skvělou práci. Například značka Ben & Jerry's podporuje iniciativu na snížení emisí skleníkových plynů z mléčných farem a Knorr podporuje zemědělce v udržitelnějším pěstování surovin.

Alan Jope, globální ředitel společnosti Unilever, k závazkům dodává: „Zatímco se svět vypořádává s ničivými dopady pandemie Covid-19, nesmíme zapomínat, že nás všechny i nadále ohrožuje klimatická krize. Změna klimatu, degradace přírody, úbytek biodiverzity, nedostatek vody – všechny tyto problémy jsou propojeny a musíme je řešit současně. Přitom si musíme uvědomit, že klimatická krize nedopadá pouze na životní prostředí, ale i na způsob našeho života a práce. Jakožto firma si uvědomujeme naši zodpovědnost a chceme napomoci k řešení této krize – jako společnost i prostřednictvím našich značek.“

Boj se změnou klimatu

Nové závazky společnosti Unilever staví na vědeckých poznatcích a zahrnují tyto body:

  • Do roku 2030 nebude produkce firmy Unilever vytvářet jakékoliv uhlíkové emise. Uhlíkovou stopu vytvářenou v průběhu životního cyklu produktů, sníží Unilever o polovinu.

  • Do roku 2039 chce společnost Unilever snížit na nulu všechny emise spojené se svými produkty, a to v celém jejich životním cyklu.

Abychom tohoto cíle dosáhli 11 let před datem stanoveným Pařížskou dohodou, musíme spolupracovat s partnery v celém hodnotovém řetězci a společně snižovat množství emisí skleníkových plynů. Dáme proto přednost budování partnerství s dodavateli, kteří se zavázali dodržovat vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích.

Věříme, že se akcelerátorem v globálním závodě vstříc nulovým emisím stane transparentnost ohledně uhlíkové stopy. Naší ambicí je informovat o uhlíkové stopě každého produktu, který prodáváme. Za tímto účelem vytvoříme systém, v němž budou naši dodavatelé na každé faktuře uvádět uhlíkovou stopu poskytnutého zboží a služeb. Zároveň budeme vytvářet partnerství s dalšími firmami a organizacemi a standardizovat shromažďování, sdílení a poskytování těchto dat.

Ochrana a obnova přírody

V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP) dosáhla společnost Unilever během deseti let stavu, v němž získává 89 % surovin ze zdrojů, certifikovaných celosvětově uznávanými standardy jako trvale udržitelné. V rámci USLP Unilever také dlouhodobě podporoval programy, zabývající se kvalitou vody a riziky spojenými s vodou v oblastech, kde má své výrobní závody. Snahy společnosti v těchto oblastech těmito kroky nekončí:

  • Do roku 2023 dosáhne společnost Unilever takového dodavatelského řetězce, který bude zcela nezávislý na odlesňovaných oblastech.

  • Do roku 2030 zavede programy zaměřené na vodní hospodářství ve více než stovce lokalit.

  • Do roku 2030 chce společnost dosáhnout naprosté biodegradability všech složek v jejích produktech.

Do roku 2023 dosáhneme dodavatelského řetězce bez odlesňování. Za tímto účelem zvýšíme dohledatelnost a transparentnost používáním nových digitálních technologií, jako je satelitní monitorování, geolokační sledování a blockchain, čímž zrychlíme zapojení drobných zemědělců, změníme přístup k získávání derivátů a budeme významně investovat do zařízení pro frakcionaci derivátů.

Společnost Unilever chce navíc pomoci i s obnovou přírody. Za tímto účelem podpoří novou generaci ekologických farmářů a drobných zemědělců, kteří svým způsobem zemědělství přírodu chrání a pečují o ni. Pro všechny své dodavatele společnost také zavedla průkopnický Kodex regenerativního zemědělství. Tento nový Kodex navazuje na náš stávající Kodex udržitelného zemědělství, který je obecně považován za nejlepší v našem odvětví a obsahuje podrobnosti o zemědělských postupech, které pomáhají se znovuvytvářením kritických zdrojů.

Přidáme se také k iniciativě 2030 Water Resources Group vedené Světovou bankou, abychom přispěli k transformační změně a budování odolnosti v oblasti hospodaření s vodou na klíčových trzích trpících nedostatkem vody, jako jsou Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Vietnam nebo Indonésie.

Abychom dále chránili vodní zdroje, usilujeme také o to, aby byl obsah našich produktů do roku 2030 biologicky rozložitelný, čímž bychom minimalizovali jejich dopad na vodu a vodní ekosystémy. Ačkoli některé ze složek, které v současné době používáme, nemají žádné biologicky rozložitelné alternativy, budeme spolupracovat s partnery na podpoře inovací a nalezení řešení, která nám pomohou dosáhnout našich ambicí.

„S ohledem na aktuální stav planety musíme neprodleně podniknout jasné kroky k tomu, abychom zastavili její poškozování a obnovili její zdraví. Loni jsme nastavili celofiremní plán zabývající se nejviditelnějším environmentálním problémem, který v odvětví spotřebního zboží máme, a to plastovými obaly. Je však nejvyšší čas začít radikálně jednat v celém rozsahu našeho byznysu a všude, kde působíme. Dělat byznys udržitelně a spolupracovat na jeho strukturálních změnách nebylo nikdy akutnější,“ dodává k závazkům Michaela Franeková, ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Společnost Unilever

Společnost Unilever se řadí mezi největší dodavatele potravin, výrobků pro péči o domácnost a výrobků pro osobní péči na světě. V roce 2019 společnost celosvětově zaměstnávala 150 000 lidí a dosáhla obratu 52 miliard eur. Může se pochlubit více než 400 značkami, zahrnujícími například Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Magnum nebo Algida, které mají své stálé místo v domácnostech po celém světě.

Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP), který byl představen v roce 2010, leží v srdci všeho, co Unilever dělá. Jeho cílem je za současného růstu byznysu snižovat environmentální stopu, a zároveň zvyšovat pozitivní dopad na společnost. V USLP si Unilever stanovil tři velké cíle. Jejich základem je devět závazků s menšími cíli, které usilují o společenský, environmentální a ekonomický přínos napříč hodnotovým řetězcem. V těchto oblastech může společnost Unilever nejvíce ovlivnit, a přitom podporovat Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), a proto se na ně chce soustředit i nadále. Vedle lokálních iniciativ a partnerství se značky společnosti Unilever stále více zaměřují na to, aby měly jasně vymezené společenské nebo environmentální poslání nebo misi, kterými přispívají k plnění SDGs.

USLP vytváří hodnotu tím, že pohání náš růst a důvěru, eliminuje náklady a snižuje rizika. Naše udržitelné značky s posláním se v roce 2019 podílely na 78 % celkového růstu a 75 % obratu.

Unilever byl založen v roce 1930 a svou českou pobočku zřídil v roce 1991. UNILEVER ČR, spol. s r. o., s hlavním sídlem v Praze, je součástí regionu Východní Evropa (EE) spolu s dalšími devatenácti pobočkami. Unilever v Česku zaměstnává kolem 330 zaměstnanců.

Zdroj informací

Unilever a NejBusiness.cz

Datum

17. června 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6613 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál