ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zahájil novou veřejnou konzultaci k upravenému návrhu podmínek připravovaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Připomínky k návrhu bude možné v rámci veřejné konzultace uplatnit do jednoho měsíce od zahájení.

Na základě souhrnného posouzení všech připomínek z veřejné konzultace předchozího návrhu se ČTÚ rozhodl upravit podmínky výběrového řízení v některých jeho základních principech.

Z obdržených připomínek je zřejmý zájem několika významných subjektů o vstup na trh a shoda připomínkujících, že případný nový operátor by měl mít možnost získat rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz umožňující celoplošné pokrytí. ČTÚ proto nově v pásmu 700 MHz vyhrazuje blok o velikosti 10 MHz pro nové zájemce o vstup na trh. Tím podporuje možnost vzniku nového celoplošného infrastrukturního hráče.

V souladu s dlouhodobým cílem podpory vstupu jednoho nebo více nových hráčů na trh ČTÚ zachovává závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů. S důrazem na rozvoj alternativní infrastruktury však nově definuje přísnější podmínky, za kterých je možné národní roaming využívat. Zvyšuje tak parametry vlastního pokrytí obyvatelstva a počtu vybudovaných základnových stanic. ČTÚ rovněž nově umožní, aby v závislosti na výsledcích výběrového řízení poskytovali na základě závazku národní roaming jen někteří ze stávajících operátorů.

I nadále je zájmem ČTÚ podpora Průmyslu 4.0 v souladu s vládní 5G Strategií. Na základě posouzení obdržených připomínek se úřad nově rozhodl zařadit do nabídky celý rozsah spektra v pásmu 3400-3600 MHz. Nově definuje závazek Pronájmu rádiových kmitočtů pro účely Průmyslu 4.0 spojený s určenými bloky spektra v tomto pásmu. Jejich držitelé budou povinni umožnit průmyslu nezávislé využití rádiových kmitočtů.

Minimální (vyvolávací) ceny za jednotlivé aukční bloky byly stanoveny na základě analýzy dosažených cen v relevantních evropských zemích (benchchmarku).

Pro zasílání připomínek ČTÚ stanovil lhůtu jeden měsíc. Zahájení výběrového řízení pak ČTÚ předpokládá ještě v průběhu letních měsíců letošního roku.

Zdroj informací

ČTÚ a NejBusiness.cz

Datum

9. června 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7467 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál