Personální injekce pro české zdravotnictví čeká za hranicemi

Personální injekce pro české zdravotnictví čeká za hranicemi

Naděje na zajištění dostatku personálu do českých nemocnic dlouhodobě směřují do zahraničí, v období koronavirové pandemie vzrostl zájem zejména o zdravotníky ze Slovenska. Nejžádanější jsou všeobecné zdravotní sestry. Na službu ve zdravotnických a sociálních zařízeních se už připravují i desítky sester z Běloruska nebo Ukrajiny, první z nich by mohly přijet na podzim.

Českému zdravotnictví chybí přes tisíc zdravotních sester a stovky lékařů, podobná situace je i v sociálních službách. Také proto se uvažuje o personálních posilách ze zahraničí. „Opatření spojená s rozšířením koronaviru aktuálně neumožňují nabírat pracovníky ze zemí mimo Evropskou Unii, a tak máme asi z 90 % poptávku na nelékařský zdravotní personál ze Slovenska a z 10 % z Polska. V běžných podmínkách přitom tvoří 60 % poptávky ta po personálu ze zemí mimo EU,“ říká Ondřej Wysoglad, generální ředitel personální divize Manuvia.

Přestože se v důsledku koronakrize nemocnice potýkají s nedostatkem prostředků a nábory prozatím omezily jen na zdravotní sestry ze Slovenska, odborníci z Manuvie předpokládají, že po uvolnění opatření vzroste zájem o personál ze zemí mimo EU o 20 %. Naléhavější je nyní situace v Domovech sociální péče nebo v terénních zdravotnických službách, zájem je i v zařízeních typu Alzheimerova centra.

Nejpoptávanější jsou z 80 % Všeobecné zdravotní sestry s atestací S2, tedy samostatně pracující, příležitost mají absolventi středních zdravotnických škol a samozřejmě také univerzit, uplatnění najdou zdravotničtí asistenti, praktické sestry, obslužný personál jako kuchaři a uklízeči, a čím dál tím více i pracovníci v sociálních službách.

Manuvia aktuálně řeší zajištění 35 zdravotních sester ze Slovenska a 12 z Běloruska

Zahraniční pracovníci ze zemí mimo Evropskou Unii obvykle musí mít vyřízenu Zaměstnaneckou kartu. U zdravotnického personálu je proces podstatně složitější a může trvat i více než půl roku.

Nemocnice nebo pečovatelský dům, který má zájem o zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii, musí mít povolení od Úřadu práce a schválenou žádost v rámci projektu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec v České republice. Aby byl takovému zaměstnanci udělen přechodný pobyt, musí projít tzv. nostrifikací, tedy uznáním vzdělání a povolením odborné praxe u akreditovaných pracovišť pro vzdělávání.

„Nároky na lékařské a nelékařské pracovní pozice jsou přesně stanovené vyhláškami. Státní orgány posuzují soulad zdejší vzdělávací soustavy s úrovní vzdělání kandidátů v jejich zemích. Například sestry z Ukrajiny často nejsou certifikované jako Všeobecné zdravotní sestry, ale pouze jako Praktické zdravotní sestry,“ upozorňuje Ondřej Wysoglad. Proto je při výběru kandidáta velmi důležité detailně studovat a analyzovat jeho vzdělání, specializaci, kurzy, souvislou praxi i pracovní zařazení. To vše se dá vyjasnit v náborovém procesu, který trvá maximálně 10 dní. Nostrifikace se dá vyřídit asi za měsíc, povolení odborné praxe asi za týden. Až 90 dní pak trvá vyřízení Zaměstnanecké karty.

Manuvia pomáhá se složitou administrativou zaměstnavatelům i uchazečům. Zajišťuje přípravu i překlad dokumentů, průběžně sleduje proces vyřizování žádosti na úřadě, vše v součinnosti s uchazečem i budoucím zaměstnavatelem.

Pro získání práce v České republice musí uchazeči o práci ve zdravotnictví nebo sociálních službách složit také zkoušku z českého jazyka. Manuvia pro ně v Minsku, Kyjevě a ve Lvově zajišťuje výuku českého jazyka na úrovni A2 včetně medicínské terminologie.

Spolupráce se nejčastěji domlouvá na období dvou let, proces splnění všech požadavků a získání patřičných povolení může trvat i více než půl roku. V některých případech, v závislosti na pracovním zařazení, není jazykový kurz potřeba, nebo pracovník absolvuje intenzivní jazykový kurz souběžně s praxí. V tom případě se čas pro získání uchazeče může zkrátit i o polovinu.

Manuvia aktuálně zajištuje 35 zdravotních sester ze Slovenska a 12 zdravotních sester z Běloruska. Do českých nemocnic a pečovatelských domů by ty slovenské mohly nastoupit už na přelomu června a července, běloruské pak pravděpodobně na podzim.

Vládní projekty sice umožnily zrychlené vydávání povolení k přechodnému pobytu pro většinu profesí, avšak u zdravotnických zařízení platí, že v případě povolení k odborné práci musí mít akreditační vzdělávací programy a školitele. „Tedy nemocnice, a hlavně zařízení vzdělávacích služeb, které toto nemají, jsou ze zjednodušeného procesu vyřazeny, a řešit pro ně nábor středního zdravotnického personálu je složité,“ uzavírá Ondřej Wysoglad.

Manuvia

Manuvia je mezinárodní skupina poskytující firmám flexibilní řešení v oblasti lidských zdrojů. Zaměřuje se na vyhledávání a výběr zaměstnanců především dělnických profesí – kvalifikovaných i nekvalifikovaných – a jejich dočasné přidělování zejména do firem v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu, logistiky, potravinářství, maloobchodu a strojírenství. Poskytuje kompletní služby od náboru vhodných pracovníků, přes jejich školení, nastavení motivačního systému, dopravu a ubytování, až po zajištění personální a mzdové agendy včetně administrativních úkonů vůči státním orgánům.

Je specialistou na zahraniční nábor a adaptaci zahraničních pracovníků ze Slovenska, Rumunska, Polska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Opírá se přitom o rozsáhlou databázi vlastních kontaktů, call centra na Slovensku a v Čechách, pobočkovou síť v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině, propracovaný výkonnostní on-line a off-line marketing, terénní nábor, e-mailing, SMS marketing a vlastní CRM. Společnost s předpokládaným konsolidovaným ročním obratem 5,6 mld. Kč (za rok 2019) poskytuje služby několika stovkám klientů v České a Slovenské republice a zaměstnává více než 12 000 lidí.

Zdroj informací

Manuvia a NejBusiness.cz

Datum

4. června 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5444 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál