Budovy spotřebovávají 40 procent energie

Budovy spotřebovávají 40 procent energie

Stavby a jejich provoz způsobují třetinu emisí skleníkových plynů na světě. „V Evropské unii jsou budovy zodpovědné za 40 % veškeré spotřebované energie. Je tedy nejvyšší čas přehodnotit, co znamená dobrá architektura. Vláda by si měla uvědomit, jak důležité je do budoucna stavět energeticky úsporně a podporovat technologie ve stavebnictví, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

V rámci série Rethink Architecture tak Česká rada pro šetrné budovy uspořádala spolu s Centrem architektury a městského plánování již třetí přednášku o udržitelné architektuře, tentokráte zaměřenou právě na energetické úspory. Cílem bylo inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v ČR tak, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů.

Jak je důležité přemýšlet o energetické efektivitě domu již od koncepčního návrhu vzhledem k orientaci, hmotovému a dispozičnímu řešení? Jaké obnovitelné zdroje energií lze v budovách využít i v návaznosti na jejich architektonické ztvárnění? To představili odborníci, pro které je energie v jejich projektech cenným zdrojem, s nímž je třeba pečlivě zacházet.

Hlavním přednášejícím byl tentokráte architekt a inženýr ateliéru Projektil Architekti Ondřej Hofmeister. "U našich projektů řešíme, jak ušetřit energie a materiály úsporným prostorovým a funkčním návrhem. K udržitelnosti je potřeba přistupovat selským rozumem, i když ten v dnešním komplikovaném a často paradoxním světě bývá občas krátký," poznamenal k tématu své přednášky. Na projektech ateliéru jako jsou Středisko ekologické výchovy Sluňákov nebo Dům dětí a mládeže v Mnichově Hradišti představil vztah architektury k jejím environmentálnímu a urbanistickému kontextu.

Budoucnost představuje soběstačný dům, o kterém promluvil zakladatel a lídr projektu Český soběstačný dům Pavel Podruh. "Pro dům jsme úmyslně zvolili tu nejzazší variantu soběstačnosti, tedy off-grid. Dům koncipujeme tak, aby v trochu umírněné formě nabízel veškerý současný komfort, a hlavně budil představivost," řekl k právě realizovanému projektu.

Jiří Cihlář je energetický auditor působící v CEVRE Consultants a ve své přednášce vysvětlil, proč je důležité si komplikovat život s energetickou a ekologickou náročností budovy už od první studie. „Dobrého provozovatele budovy zajímá, kolik zaplatí za energie. Skutečně šetrného hospodáře, developera, architekta, ale musí zajímat mnohem víc,“ naznačil.

Ředitel facility managementu budov v bance ČSOB Daniel Rubricius se ve své přednášce zaměřil na energetické technologie v nové centrále ČSOB na Radlické, která je z hlediska šetrnosti zcela převratnou budovou a která získala certifikát LEED v kategorii New Construction na nejvyšší úrovni Platinum.

O České radě pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Chce podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. V současné době má více než 80 členů.

Zdroj informací

Česká rada pro šetrné budovy a NejBusiness.cz

Datum

25. května 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7996 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál