Strategie Farm to Fork je klíčem k zajištění potravinové udržitelnosti

Strategie Farm to Fork je klíčem k zajištění potravinové udržitelnosti

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vítá strategii Farm to Fork, která je součástí Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) a kterou dnes oficiálně představila Evropská komise. Jedná se o důležitý krok k zajištění dlouhodobého zásobování potravinami na úrovni celé Evropy. Bez ní by hrozilo snížení kvality zemědělských i potravinářských produktů, a tedy vlastní udržitelnosti zásobování jak v České republice, tak v rámci celého evropského kontinentu.

„V dnešní době začíná být opravdu naléhavé sladit potravinový systém s potřebami a možnostmi naší planety a zároveň reagovat na přání Evropanů po zdravých a ekologických potravinách. V této souvislosti je proto zásadní přechod na udržitelné potravinové systémy, které nebudou založené na okamžitém profitu, ale na dlouhodobě udržitelném využívání kapacity přírodních zdrojů. Z tohoto hlediska je důležité, aby stát zrychlil kroky, které podpoří péči o půdu, zachytávání vody v krajině a omezování pesticidů, stejně jako snižování environmentální a klimatické stopy potravinového systému. Krize COVID-19 navíc jasně ukázala, jak nepostradatelnou roli tvoří funkční řetězec zemědělci-potravináři-obchodníci při zajištění dodávek potravin pro obyvatele v tak nečekaných a extrémních situacích,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Jedním z cílů strategie Farm to Fork je i přiblížení se, ne-li přímo dosažení, tzv. cirkulární ekonomiky. To předpokládá zvyšování efektivity potravinové produkce tak, aby se organické a syntetické vstupy oddělily. Ty organické jsou jednoduše odbouratelné a lze je přitom bez problémů vrátit zpět do přírody, syntetické naopak musíme být schopni oddělit a opětovně použít bez vytváření odpadu. To předpokládá mimo jiné zkracování délky přepravy surovin i produktů, nastavení opatření v oblasti skladování nebo balení potravin, minimalizaci plýtvání a další. Součástí strategie je navíc i lepší informovanost spotřebitelů, kteří by měli získat přehlednější informace například o původu potravin, o jejich výživové hodnotě nebo o vlivu na životní prostředí.

„Řadu aktivit, kterou Farm to Fork uvádí jako klíčové, tuzemští obchodníci v současnosti již realizují. Jednou z nich je omezování plýtvání s potravinami, když v systému spolupráce s potravinovými bankami patříme v současnosti do evropské špičky. Od loňského roku také udělujeme v rámci soutěže Diamantová liga kvality i Cenu za inovace, která má inspirovat celý trh ve využívání moderních technologií. Ty mimochodem Evropská komise uvádí jako klíč k úspěchu strategie Farm to Fork,“ shrnul T. Prouza.

Problémem v České republice je nespravedlivě nastavené podnikatelské prostředí. To, co do plnění strategie Farm to Fork definitivně náleží, je i vyřešení problému tzv. dvojí kvality. Za tu podle stávajících zákonů zodpovídá obchod, přičemž viníkem je jednoznačně výrobce potravin. „Aby se u nás nestalo plnění strategie jen proklamací, musí stát zajistit narovnání prostředí a postihovat za porušování zákona ty, kteří to způsobili. Mocenské, lobbystické a politické hry obyvatele kvalitními potravinami nenasytí,“ zakončil T. Prouza.

Zdroj informací

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a NejBusiness.cz

Datum

23. května 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6809 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál