Skupina PSA rozšiřuje pro své zaměstnance Home Office

Skupina PSA rozšiřuje pro své zaměstnance Home Office

„Nyní, když stojíme před příležitostí změny principů po krizi, chceme dát naší práci větší smysl, vyslat správnou energii na správné místo ve správný čas, využívat zdroje a čas zodpovědněji. Společně se sociálními partnery také připravujeme sociální a společenské změny v souladu s naším cílem zvýšit prostřednictvím motivace a dobrých životních podmínek zaměstnanců efektivitu skupiny,“ uvedl Xavier Chéreau, ředitel lidských zdrojů a transformace skupiny PSA.

V souvislosti se zdravotní krizí, kterou svět prochází, vedlo přijetí hlavních zásad skupiny PSA - ochrana zaměstnanců a společnosti - k zavedení posílených hygienických opatření ve 100 % výrobních, terciárních, výzkumných, vývojových a obchodních podnicích skupiny PSA po celém světě.

Zkušenost z celoplošného uplatnění práce z domova umožňuje zrychlit transformaci způsobů fungování společnosti ve prospěch větší flexibility a efektivity pro zaměstnance.

Skupina PSA se hned od začátku krize v březnu 2020 přizpůsobila zdvojnásobením svých IT kapacit, takže byl možný rychlý rozvoj podmínek pro práci z domova (38 000 připojení ke globálnímu IT systému skupiny ve stejnou chvíli v dubnu oproti průměrným 18 000 v předchozích měsících), což vedení umožnilo zajistit kontinuitu řízení společnosti.

Skupina začala podíl práci z domova zvyšovat již v roce 2019, kdy tento způsob práce pravidelně či příležitostně využívalo 18 000 zaměstnanců (oproti 2 500 v roce 2016), což odpovídá 3 milionům odpracovaných hodin v režimu „home office“ a téměř 500 000 nerealizovaným cestám do zaměstnání.

Skupina PSA se po zkušenostech s již přijatými účinnými opatřeními a na základě zpětné vazby v souvislosti s krizí Covid-19 rozhodla posílit práci z domova, která by se měla využívat pro činnosti, které přímo nesouvisejí s výrobou.

Tento princip se bude nyní v kombinaci s doprovodnými opatřeními souvisejícími s prací na částečný úvazek uplatňovat jako součást postupného a bezpečného restartu terciárních, obchodních, výzkumných a vývojových činností.

Skupina se staví k této krizi jako k příležitosti k transformaci a ke zformování nového způsobu práce, který se bude opírat o 3 faktory zrychlení:

1. technologické možnosti digitalizace a již využívaných nástrojů spolupráce na dálku;
2. zkušenosti před krizí a během krize s intenzivním využitím práce z domova (rozsáhlý test);
3. změna principů po krizi se zvýšenou potřebou odpovědnějšího využívání energie, zdrojů a času.

Souběžně s prací z domova posílí fyzická přítomnost zaměstnanců v nových společných prostorech vzájemné interakce. Výsledkem bude přítomnost na pracovišti v průměru od jednoho do jednoho dne a půl týdně.

Tento projekt přináší dvě výhody: jak lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem pro zaměstnance, tak snížení frekvence a doby dojíždění z domova do práce a zpět. Umožní zaměstnancům skupiny rozšířit výběr místa bydliště s větší svobodou individuální mobility.

Je také součástí snahy skupiny o dosažení uhlíkové neutrality. Skupina pro zajištění této změny pokračuje v procesu spolupráce se sociálními partnery, což je proces, který již probíhá v rámci dohody o motivaci a dobrých podmínkách podepsané začátkem roku ve Francii a v současné době se zavádí na mezinárodní rovině. Snaží se tak definovat, jak bude vypadat budoucí podnik, s novými metodami a přepracovanými prostory.

Tento strukturální projekt se uskuteční ve 3 fázích:

  • 11. května: po ukončení nouzového stavu – prioritou je ochrana zaměstnanců, tj. zachování práce z domova, možnost přítomnosti zaměstnanců v omezeném počtu na pracovišti podniku skupiny při dodržení protokolu o posílených hygienických opatřeních pro činnosti, které přímo nesouvisejí s výrobou. V této souvislosti bude možné urychlit projekty konsolidace činností.
  • květen – červen: spolupráce společně s analýzou získaných zkušeností a faktorů účinnosti (průzkum zaměřený na otázky práce z domova a zpětná vazba z období posledních měsíců):
  • Zohlednění specifik jednotlivých činností a příležitostí k urychlení digitalizace;
  • Identifikace potřeb příchodu na pracoviště a nových způsobů činnosti spojených s posílením komplementarity společné práce na pracovišti a digitální práce na dálku;
  • Definice nových prostor (místa pro schůzky, která budou flexibilnější a sdílenější) a souvisejících služeb;
  • Identifikace dalších potřeb digitálních nástrojů (větší využívání videa, nástrojů pro vedení týmové práce na dálku, rezervace míst na pracovišti atd.);
  • Předefinování pravidel pro práci z domova a na pracovišti;
  • Vývoj metod řízení;
  • Podpora a školení spojené s těmito novými způsoby práce.
  • léto 2020 – Zavádění nových způsobů práce a zařízení nových prostor v pilotních pracovištích v Poissy (odborné výzkumné centrum), Vélizy, Carrières a Sochaux.

Tento mezinárodní projekt se bude využívat při všech nevýrobních činnostech skupiny PSA. Po celém světě již bylo zřízeno několik pracovních skupin, například v oblasti Středního východu a Afriky a v Latinské Americe.

Skupina PSA

Skupina PSA má jedinečné zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu a poskytuje inovativní mobilní řešení, která dokážou splnit očekávání všech zákazníků. Skupina PSA se se svými pěti automobilovými značkami – Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall – a s různorodou nabídkou služeb konektivity a mobility, které nabízí značka Free2Move, hodlá stát předním výrobcem automobilů a preferovaným poskytovatelem služeb mobility zákazníkům. Je jedním z průkopníků vozů se samočinným řízením a vysokou úrovní konektivity. Její aktivity zahrnují i financování (Banque PSA Peugeot Citroën Finance) a výrobu automobilového příslušenství (Faurecia). Více informací naleznete na groupe-psa.com/fr.

Zdroj informací

PSA a NejBusiness.cz

Datum

17. května 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7385 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál