CBRE: Stavebnictví jako hlavní tahoun restartu české ekonomiky

CBRE: Stavebnictví jako hlavní tahoun restartu české ekonomiky

V současné době se veškerá pozornost upíná na zažehnání pandemie Covid-19 a ochranu lidského zdraví. Do značné míry zcela logicky. Nicméně každá krize jednou skončí a do popředí se znovu dostanou další palčivá témata, která ovlivňují naše životy a hrají významnou roli v naší budoucnosti. Mezi ně patří ekologie, ochrana životního prostředí a s tím související udržitelnost nové výstavby.

Stavebnictví a s ním spojené investice a obory mají být jedním z hlavních a českou vládou deklarovaných tahounů, které mají znovu nastartovat naši ekonomiku. Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, aktuálně eviduje zájem od soukromých investorů i fondů, kteří dosud zachovávají vyčkávací strategii, ale jsou připraveni rychle zareagovat na restart trhu. Proto již nyní CBRE zavádí novou službu, která se zaměřuje na sociálně odpovědné investování a řízení firem (ESG – Environmenal, Social, Governance) s důrazem na udržitelnost a zodpovědný vztah k životnímu prostředí.

Návrh kompletní strategie ESG je v CBRE postavena na čtyřech základních pilířích:

  • Green Check: jeho účelem je společnosti poskytnout zpětnou vazbu k výkonnosti využívané budovy, najít slabé stránky a navrhnout potřebná opatření s cílem vyladit zavedené postupy, snížit provozní náklady a minimalizovat dopady na životní prostředí. CBRE v něm zohledňuje hned několik aspektů, například využívání energie a vody v objektu, nakládání s odpady, systém správy nemovitosti, dopravní napojení atd. Následně firmu provede certifikačním procesem BREEAM In-use či LEED O+M prokazujícím nízký dopad již fungující budovy na životní prostředí.
  • Health Check: záměrem je posoudit kvalitu pracovního prostředí a jeho vliv na fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Zdravé a komfortní vnitřní prostředí snižuje náklady společnosti na zaměstnance a zároveň zvyšuje jejich produktivitu práce. CBRE v rámci tohoto pilíře identifikuje silné a slabé stránky společnosti a doporučí vhodné změny. Následně firmu provede certifikačním procesem WELL či Fitwel potvrzujícím kvalitu vnitřního prostředí pro jejich zaměstnance.
  • Energy Advisory: cílem je optimalizovat spotřebu energií a celkově zlepšit energetickou bilanci budovy. Optimalizace spočívají v jednorázových opatřeních, odstranění defektů či vylepšení systémů budovy a v dlouhodobé práci s průběžně sbíranými daty o chování budovy a jejich obyvatel. Pro udržení optimálního stavu je tedy klíčová automatizace procesů, vizualizace a práce s daty či využívání datových center pro benchmarking. CBRE pokrývá obě části.
  • Workplace Strategies: jeho smyslem je podpořit pracovní výkon a zlepšit kvalitu vztahů na pracovišti. Zavádění změn je postaveno na důkladné analýze současného stavu, a to denní rutiny zaměstnanců, jejich pracovních návyků a vzájemných vazeb. CBRE následně doporučí ideální rozmístění kanceláří, pracovních míst a postupů. Navíc prostřednictvím opatření založených na motivaci a správné komunikaci zvyšuje angažovanost zaměstnanců.

„Společnosti budou v blízké době ještě více zvažovat principy ESG, které zvýší jejich konkurenceschopnost a v dlouhodobém horizontu i hodnotu firmy. Výhody optimalizovaného pracovního prostředí a uceleného řízení nemovitosti jsou měřitelné. Kromě snížení uhlíkové stopy lze dosáhnout až cca 20% úspory nákladů spojených s užíváním nemovitosti. Navíc se zvyšuje angažovanost zaměstnanců a udržení talentů je díky tomu snazší,“ komentuje Filip Muška, specialista na workplace v CBRE z oddělení Project management & Building consultancy.

O CBRE 

CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic (z hlediska výnosů za rok 2019). S přibližně 100 000 zaměstnanci poskytuje služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím více než 530 poboček po celém světě (do tohoto součtu nejsou započteny dceřiné společnosti).

Společnost CBRE poskytuje širokou škálu integrovaných služeb od správy a údržby nemovitostí, obchodních transakcí, projektového managementu, investičního managementu přes oceňování nemovitostí, pronájmu a prodeje nemovitostí, strategického poradenství až po hypoteční a developerské služby. S téměř 350 zaměstnanci CBRE v České republice spravuje téměř 75 objektů komerčních budov o celkové rozloze téměř 1,2 mil. m2. Pro více informací navštivte internetové stránky společnosti na www.cbre.cz.

Zdroj informací

CBRE a NejBusiness.cz

Datum

12. května 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8446 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál