Patenty jsou v Česku doménou mužů

Patenty jsou v Česku doménou mužů

Domácí přihlašovatelé podali v roce 2019 k patentové ochraně celkem 767 svých vynálezů nebo nových technických řešení a ve stejném roce bylo subjektům z Česka uděleno 512 patentů. Dominovaly mezi nimi podniky, které podaly 48 % ze všech patentových přihlášek. Čtvrtina přihlášek pocházela od fyzických osob, 21 % jich podaly veřejné vysoké školy a 5 % veřejné výzkumné instituce.

Z firem podala vloni u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) nejvíce patentových přihlášek Škoda Auto a.s. (68), mezi vysokými školami bylo nejvíce přihlášek podáno Českým vysokým učením technickým v Praze (42). Zatímco v roce 1999 bylo veřejným vysokým školám uděleno pouze 5 patentů, v roce 2009 to bylo již 60 a v roce 2019 dokonce 134 patentů.

„V roce 2019 bylo českým i zahraničním subjektům v Česku uděleno či validováno celkem 8 083 patentů. Mezi přihlašovateli dominovali ti zahraniční. V jejich případě se jednalo o 7 571 patentů, přičemž 60 % jich pocházelo z evropských zemí,“ upozorňuje Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Jednoznačně nejvíce validovaných patentů pro území ČR dlouhodobě pochází z Německa, kdy v roce 2019 bylo německým subjektům validováno 1 962 patentů. Z neevropských zemí dominují Spojené státy s 1 347 validovanými patenty v roce 2019.

„V České republice jsou patenty doménou mužů. Podíl žen jako původců vynálezů na podaných patentových přihláškách je u nás dlouhodobě velmi nízký, v posledních deseti letech to bylo okolo 10 %. Vyšší podíl zaznamenáváme pouze v případě veřejných výzkumných institucí, v jejichž případě jsou ženy autorem u 24 % patentů,“ říká Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Ještě v roce 2000 bylo mezi původci patentů pouze 5 % žen. Do roku 2010 se jejich zastoupení zvýšilo na 12 % a od té doby již stagnuje.

Z 6 320 přihlášek podaných mezi roky 2000 až 2009 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině z nich (45 %). Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 80 %, resp. 76 % podaných patentových přihlášek. U podniků to bylo v 55 % případů a u fyzických osob pouze u 28 % podaných patentových přihlášek.

Jen zlomek českých firem chrání své nápady podáním přihlášek u Evropského patentového úřadu (EPO). Zatímco počet patentových přihlášek podaných v roce 2018 českými subjekty, dosáhl počtu 243, v případě populačně podobně velkého Rakouska se jednalo téměř
o desetinásobek.

Více informací naleznete na webu ČSÚ

Zdroj informací

ČSÚ a NejBusiness.cz

Datum

4. května 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6098 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál