KoroNERV-20 navrhuje speciální zákon umožňující odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021

KoroNERV-20 navrhuje speciální zákon umožňující odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021

Ekonomičtí odborníci skupiny KoroNERV-20 navrhují novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021. Členové občanské platformy, která vznikla kvůli identifikaci hrozeb i příležitostí současné hospodářské a společenské krize způsobené pandemií koronaviru, doporučují držet koncept odvádění DPH z vystavených faktur a nezavádět odvod z těch zaplacených.

„Poslanecká sněmovna na včerejším nočním jednání schválila množství krizových zákonů, ale dle našeho názoru na jeden podstatný zapomněla. Již od minulého týdne apelujeme na vládu, aby se snažila ulehčit podnikatelům zejména tím, že jim něco z jejich povinností odpustí, což je dle našeho názoru mnohem vhodnější, než povinnost důsledně vyžadovat a následně připustit vratku, odpustek nebo jakoukoliv jinou formu subvence,“ uvádějí členové skupiny KoroNERV-20.

„Část záchranných kroků vlády ČR je totiž stále založená na principu přesouvání problémů způsobených Covid-19 na ekonomické subjekty. Ty si jej následně „posílají“ mezi sebou – zákazem provozu restaurací se problém přenesl na majitele restaurací a jejich personál nebo financující banku, odkladem nájmů se problém přenese na pronajímatele a odkladem splácení hypoték na banky atd. Problém si žije svým životem a stoupá „ekonomickým potravním řetězcem“.“

Členové KoroNERV-20 se shodli, že by bylo smysluplné:

  • Nadále držet koncept odvodu DPH z vystavených faktur a nezavádět odvod jen z těch zaplacených;
  • Odložit odvod DPH minimálně do ledna 2021.

Takto prodloužená lhůta by navíc umožnila daňové správě více času na kontrolu v minulosti problémových vratek DPH a omezení podvodů.

KoroNERV-20 navrhuje i samotnou textaci: Speciálním zákonem (obdobně jako v případě zákona č. 136/2020 Sb.) odložit splatnost daňové povinnosti za všechna zdaňovací období, započatá v době od 1. března 2020 do 30. 11. 2020, do dne 25. 1. 2021. Odložením splatnosti daně nejsou dotčeny povinnosti plátce a identifikované osoby týkající se přiznání daně nebo plnění podle § 20a až § 25, daňového přiznání podle § 101 až 101b, kontrolního hlášení podle § 101c až § 101k, souhrnného hlášení podle § 102 a dalších povinností stanovených zákonem o dani z přidané hodnoty a daňovým řádem.

„Poslanecká sněmovna ve čtvrtek projednala vládní návrhy zákonů, které se například týkají odkladů placení nájmů a to jak podnikatelských tak spotřebitelských, což je jistě důležitá pomoc, ale je třeba pomoci také pronajímatelům.“

„Ukazuje se, že aktuálním problémem pro podnikatele je zejména cash flow, tedy že potřebují peníze, aby mohli platit své závazky a nedošlo tak k jejich nehrazení, což by způsobilo druhotnou platební neschopnost. Měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a tento odklad by aktuálně tyto peníze ponechal v kapsách podnikatelů, kteří tak budou mít více peněz na placení závazků atd.“

„Tímto jednoduchým zásahem spočívajícím v odkladu placení DPH by se povedlo zachránit mnoho podnikatelů.“

Co je KoroNERV-20?

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma a pro bono.

Poznatky a výstupy z diskusí uplatňují jednotliví členové buď přímo v rámci své profesionální či občanské činnosti, v různých oficiálních poradních sborech nebo je zasílají přímo kompetentním členům vlády ČR a dalším orgánům. KoroNERV-20 může také publikovat zprávy, jako je tato.

Členové KoroNERV-20 k 10. dubnu 2020:

Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka HMP
Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce
Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik
Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR
Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB

David Havlíček, ekonom, CFO EGAP
Jiří Hlavenka, podnikatel, investor
Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future
Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby
Pavel Krejča, PR manažer

Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce
Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy
Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI
Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce
Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity

Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP
Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB
Petr Smejkal, lékař, epidemiolog, IKEM
Petr Stuchlík, investor, finančník
Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP

Petr Zahradník, ekonom, expert na EU
Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka
Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka
Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním
Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20

Součástí jednotlivých pracovních skupin mohou být i jiní občané. Ve výstupu takové pracovní skupiny jsou poté uvedeni.

Zdroj informací

KoroNERV-20 a NejBusiness.cz

Datum

10. dubna 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.8549 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál