Konference EMAPI 2019 představila celosvětový výzkum invazních rostlin


Konference EMAPI 2019 představila celosvětový výzkum invazních rostlin

15. mezinárodní konference věnovaná ekologii a managementu invazních rostlin (EMAPi 2019) přinesla nejnovější poznatky vědeckých výzkumů ze 40 zemí světa. Celosvětové setkání vůdčích osobností výzkumu rostlinných invazí, studentů a ochranářů uspořádal Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. „Každá invaze druhů je komplexním problémem, který se netýká jen určitého vědního oboru, jako jsou botanika či zoologie, ale má vždy také společenské, zdravotní, právní a další aspekty,“ zmínila ve svém úvodním projevu předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Více než 200 účastníků ze 40 zemí prezentovalo minulý týden v Praze své výsledky výzkumů v 83 přednáškách a 130 plakátových sděleních. Okruhy témat byly zaměřeny na současnou invazní biologii, která studuje druhy zavlečené člověkem mimo oblast jejich původního výskytu a důsledky tohoto procesu.

„Problematika nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin, je v současnosti velmi aktuálním tématem. Jeho význam stoupá se vzrůstající pozorností, která začíná být po celém světě věnována úbytku biodiverzity, protože biologické invaze jsou jedním z faktorů, které k tomuto poklesu přispívají. Nejde ale jen o biodiverzitu, invaze mají závažné dopady i na další aspekty životního prostředí, ekonomiku i lidské zdraví. Na druhou stranu řada nepůvodních druhů je využívána hospodářsky, a je proto třeba hledat kompromisy přijatelné pro různé sektory,“ říká organizátor akce Petr Pyšek, z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu.

Již tradičně byl kladen důraz na propojení primárního výzkumu s aplikační sférou při managementu invazních druhů. Významným počinem v této oblasti jsou připravované zásady přístupu k invazním dřevinám a jejich praktickému využívání, které realizuje pracovní skupina vedená Giuseppem Brundu z university v italském Sassari a Davidem Richardsonem, ředitelem Centra excelence v jihoafrickém Stellenboschi. Dřeviny totiž patří k invazním rostlinám s nejzávažnějšími důsledky z hlediska dopadů na stanoviště, režimu požárů či dostupností vody.

Na konferenci vystoupily s plenárními přednáškami vůdčí osobnosti současné invazní ekologie, jako Marc Cadotte  z University of Toronto, koordinátor celosvětového výzkumu invazí ve městech, Franz Essl z University of Vienna, specialista na globální trendy invazí, Jane Catford z londýnské King’s College, která se dlouhodobě věnuje teoretickým aspektům invazní ekologie, či Heinke Jäger z Nadace Charlese Darwina na Galapágách, která se zabývá prevencí před invazemi v chráněných územích. Tuzemské vědce zastupoval Milan Chytrý z Masarykovy univerzity v Brně, který pronesl přednášku o tom, jakou roli v invazích hraje typ stanoviště.

Účastníci si vyslechli i přednášku Spyridona Flevarise z Evropské komise, který je seznámil s posledním vývojem a záměry EU z pohledu Nařízení EU 1143/2014 o invazních druzích. Aníbal Pauchard z chilského Concepcionu, který je jedním z koordinátorů celosvětového hodnocení dopadů biologických invazí připravovaného mezinárodním panelem IPBES, informoval účastníky o tom, jakým způsobem bude tato významná iniciativa v příštích několika letech organizována. Proběhla i schůzka pracovníků, kteří se na hodnocení budou podílet, s účastí českých zástupců Jana Pergla a Petra Pyška.

Každá konference EMAPi dává příležitost studentům a mladým vědcům prezentovat své výsledky výzkumů a oceňuje ty nejlepší z nich. Letos v soutěži o nejlepší přednášky a postery, sponzorované nakladatelstvími NeoBiota, Springer a Oxford University Press, zvítězili Emily Jones z Jižní Afriky a Kyle Hemming z Austrálie (nejlepší přednášky), Nerea Montes ze Španělska (nejlepší poster), za druhý nejlepší poster byla oceněna i Martina Sychrová z Masarykovy univerzity v Brně.

Účastníci prezentovali své výzkumy v tematických sekcích, které byly věnovány příčinám invazního chování rostlin, začleňování nepůvodních druhů do místních společenstev, invazím v chráněných územích, měření důsledků invazí, vyhodnocování rizik plynoucích ze zavlékání nepůvodních rostlin, managementu invadovaných území a politickým nástrojům ke zmírnění důsledků a prevenci.

Konference EMAPi 2019 je součástí série, která byla založena roku 1992 a každé dva roky se na ní sejde řada vědců, kteří patří v celosvětovém měřítku k vůdčím osobnostem výzkumu rostlinných invazí, ale také studentů a lidí zabývajících se praktickou stránkou problému. V současnosti představuje EMAPi celosvětově nejznámější a nejvýznamnější konferenci zaměřenou na invazní rostliny a jejich výzkum a management.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6503 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál